Kê khai vốn điều lệ khi thành lập công ty

Vốn điều lệ của công ty là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Như vậy vốn điều lệ là nguồn vốn kinh doanh của công ty do các thành viên hoặc cổ đông đóng góp. Mức vốn điều lệ phụ thuộc vào yêu cầu của lĩnh vực kinh doanh, quy mô kinh doanh, khả năng tài chính của các cổ đông, thành viên công ty.

Theo quy định về vốn điều lệ thì thành viên công ty TNHH phải góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty; Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thời hạn góp vốn điều lệ của công ty là 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty, cổ đông công ty không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các điều 43, 44, 45 và 60 của Luật Doanh nghiệp.

Theo quy định của Thông tư 09/2015/TT-BTC thì nếu cổ đông công ty, thành viên công ty là cá nhân thì có thể góp vốn bằng tiền mặt. Tuy nhiên, nếu thành viên công ty, cổ đông công ty là doanh nghiệp (tổ chức) phải thực hiện góp vốn điều lệ thông qua chuyển khoản vào tài khoản công ty.

Mặc dù vậy để minh bạch trong hoạt động kế toán của công ty trong quá trình hoạt động, các thành viên, cổ đông công ty nên ưu tien góp vốn điều lệ bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của công ty có đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ý nghĩa của vốn điều lệ khi Thành lập công ty:  

Hiểu được ý nghĩa của vốn điều lệ khi kê khai hồ sơ thành lập công ty là cần thiết đối với mỗi doanh nhân khởi nghiệp. Vì vốn điều lệ của công ty liên quan đến các nội dung trong hoạt động kinh doanh của công ty cụ thể như sau:

  • Vốn điều lệ là nguồn vốn đầu tư cho hoạt động của công ty. Trong trường hợp pháp luật có quy định mức vốn tối thiểu phải có khi kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp cần kê khai ít nhất mức vốn điều lệ bằng mức vốn tối thiểu mức vốn pháp luật quy định. (Ví dụ: kinh doanh bất động sản phải có mức vốn tối thiểu là 20 tỷ, kinh doanh dịch vụ đòi nợ vốn tối thiểu là 2 tỷ,…)
  • Vốn điều lệ là cơ sở xác định cam kết mức trách nhiệm vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác;
  • Căn cứ để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn, cổ đông công ty.
  • Trong một số trường hợp liên quan đến chính sách ưu đãi mà Nhà nước và chính quyền địa phương dành cho công ty khi triển khai thực hiện các Dự án đầu tư cụ thể tại mỗi địa bàn.
  • Mức vốn điều lệ là còn là căn cứ để cơ quan quản lý thuế áp dụng bậc thuế môn bài hàng năm cho công ty.

Thuế môn bài áp dụng đối với công ty trong năm 2018 như sau:

Bậc thuế Vốn điều lệ đăng ký Mức thuế/năm
Bậc 1  Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng
Bậc 2 Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng
Bậc 3 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh, tổ chức kinh tế khác 1.00.0              ng

Nếu công ty thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Thời hạn nộp tờ khai, nộp thuế môn bài:

Đối với công ty mới thành lập

Theo quy định của Nghị định 139/2016 thì thời hạn nộp tờ khai và thuế môn bài ấn định 02 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu doanh nghiệp đã phát sinh hoạt động kinh doanh thì phải nộp và kê khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp thứ hai, người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế. Tuy nhiên, việc xác định thời hạn bắt đầu kinh doanh không rõ ràng nên cách áp dụng thời hạn kê khai và nộp thuế môn bài của cơ quan quản lý thuế chưa thống nhất nên tốt nhất doanh nghiệp cần nộp và kê khai thuế môn bài sớm nhất có thể (trước ngày cuối cùng của tháng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

Đối với công ty đã hoạt động

Hàng năm chậm nhất ngày 31/01 hàng năm, công ty phải nộp thuế môn bài của năm.

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Việt An

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0979 05 77 68

Mobile: 0977 86 08 08

Email: info@luatvietan.vn

Yahoo Online

Yahoo Online

Hotline: 0933 11 33 66
Mr Dong

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

Mobile: 0913 38 07 50

Mobile: 0975 58 79 58

Email: saigon@luatvietan.vn

Yahoo Online

Skype Online

Tin tức doanh nghiệp

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Những doanh nghiệp vừa và nhỏ giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, do đó, Nhà nước luôn chú trọng ban hành và cố gắng thực thi nhiều...

Áp dụng biện pháp tự vệ trong phòng vệ thương mại

Nghị định số 10/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng...

Thủ tục chào bán cổ phần

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp rất phổ biến do đặc điểm dễ huy động vốn và gia tăng số lượng cổ đông nếu doanh nghiệp có nhu cầu....
Công ty tư vấn luật - Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: Bà Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370