Khi nào được đền bù kiểu dáng công nghiệp?

Kiểu dáng công nghiệp là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nói riêng và quyền sở hữu trí tuệ nói chung. Trong nhiều trường hợp, khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì đối tượng lại đang được người khác sử dụng và người đó không có quyền sử dụng trước. Pháp luật cho phép người nộp đơn có quyền tạm thời và được yêu cầu trả tiền đền bù nếu người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ phân tích về tiền đền bù kiểu dáng công nghiệp theo quy định pháp luật.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP và Nghị định số 46/2024/NĐ-CP.

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Sở hữu trí tuệ Kiểu dáng công nghiệp

Theo khoản 13 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, thì kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp, được thể hiện dưới dạng ba chiều, như các đường nét của một vật thể bằng hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này và nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp.

Theo Điều 63 Luật Sở hữu trí tuệ thì kiểu dáng công nghiệp sẽ được bảo hộ nếu đáp ứng được các điều kiện như sau:

 • Kiểu dáng công nghiệp có tính mới.
 • Kiểu dáng đó có tính sáng tạo.
 • Kiểu dáng này có khả năng áp dụng công nghiệp.

Quyền tạm thời đối với kiểu dáng công nghiệp

Quyền tạm thời được xác lập kể từ khi chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp hợp pháp nộp đơn đăng ký theo quy định của pháp luật. Bản chất của quyền tạm thời nhằm tạo ra sự độc quyền tương đối cho chủ thể đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong thời gian chờ xử lý đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Biểu hiện của quyền tạm thời được quy định tại khoản 1 Điều 131 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có quyền thông báo bằng văn bản cho người sử dụng về việc mình đã nộp đơn đăng ký và yêu cầu chấm dứt việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp nếu:

 • Biết rằng kiểu dáng công nghiệp đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại và;
 • Biết rằng người đó không có quyền sử dụng trước;

Cần lưu ý rằng, thông báo bằng văn bản trong đó chỉ rõ ngày nộp đơn và ngày công bố đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp để người đó chấm dứt việc sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng.

Khi nào được đền bù kiểu dáng công nghiệp?

Theo Khoản 3 Điều 131 Luật Sở hữu trí tuệ, trong trường hợp người có quyền tạm thời đã được thông báo cho người sử dụng về việc mình đã nộp đơn đăng ký mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng kiểu dáng công nghiệp thì khi Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được cấp, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp, có quyền yêu cầu người đã sử dụng kiểu dáng công nghiệp phải trả một khoản tiền đền bù kiểu dáng công nghiệp.

Như vậy, việc đền bù kiểu dáng công nghiệp được đặt ra khi đáp ứng các điều kiện:

 • Người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có quyền tạm thời, tức là người nộp đơn biết rằng kiểu dáng công nghiệp đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại và người đó không có quyền sử dụng trước.
 • Người nộp đơn đã thông báo bằng văn bản cho người sử dụng về việc mình đã nộp đơn đăng ký để người đó chấm dứt việc sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng.
 • Người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng kiểu dáng công nghiệp.
 • Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được cấp.

Mức đền bù kiểu dáng công nghiệp

Mức đền bù dân sự

Khoản tiền đền bù kiểu dáng công nghiệp tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng.

Như vậy, khi yêu cầu đền bù, cần xác định giá chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp tương đương.

Mức xử phạt hành chính trong trường hợp không đền bù

Đây là điểm mới trong quy định về xử phạt hành chính mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 theo Điều 14a Nghị định số 46/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2013/NĐ-CP. Việc bổ sung mức xử phạt đối với đối với hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp mà không trả tiền đền bù nhằm đáp ứng quy định về quyền tạm thời quy định tại Điều 131 Luật Sở hữu trí tuệ.

Đây là quy định mới so với quy định trước đây tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 126/2021/NĐ-CP. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi của người có quyền tạm thời khi mà không nhận được tiền đền bù xứng đáng do hành vi vi phạm của người sử dụng kiểu dáng công nghiệp.

Mức phạt tiền

 • Người đã sử dụng kiểu dáng công nghiệp phải trả một khoản tiền về đền bù kiểu dáng công nghiệp mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời thì bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
 • Lưu ý, mức xử phạt trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Trong trường hợp xử phạt đối với tổ chức thì mức xử phạt gấp 02 lần mức xử phạt trên đối với cá nhân.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài biện pháp xử phạt chính, hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp mà không trả tiền đền bù còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

 • Theo đó, buộc trả tiền đền bù tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp bị xâm phạm trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng.
 • Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải trả tiền đền bù tương đương giá chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp bị xâm phạm cho chủ sở hữu sử dụng kiểu dáng công nghiệp bị xâm phạm.
 • Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện.

Một số câu hỏi liên quan

Điều kiện áp dụng quyền tạm thời đối với kiểu dáng công nghiệp là gì?

Trường hợp người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp biết rằng kiểu dáng công nghiệp đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại và người đó không có quyền sử dụng trước thì người nộp đơn có quyền thông báo bằng văn bản cho người sử dụng về việc mình đã nộp đơn đăng ký.

Khi thông báo bằng văn bản cho người sử dụng biết về việc mình đã nộp đơn đăng ký, cần lưu ý gì?

Khi thông báo cho người sử dụng biết về việc mình đã nộp đơn đăng ký, cần lưu ý chỉ rõ ngày nộp đơn và ngày công bố đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp để người đó chấm dứt việc sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng.

Có được yêu cầu đền bù kiểu dáng công nghiệp trước khi được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp không?

Không. Chỉ sau khi được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được cấp, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp mới có quyền yêu cầu người đã sử kiểu dáng công nghiệp phải trả một khoản tiền đền bù.

Mức đền bù kiểu dáng công nghiệp được tính như thế nào?

Mức đền bù kiểu dáng công nghiệp phải trả bằng một khoản tiền đền bù tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng.

Mức xử phạt chính nếu không đền bù kiểu dáng công nghiệp là gì?

Hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời quy định tại Điều 131 Luật Sở hữu trí tuệ thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Dịch vụ pháp lý về kiểu dáng công nghiệp của Luật Việt An

 • Tư vấn điều kiện, đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
 • Tư vấn điều kiện, trình tự tiến hành thực hiện quyền tạm thời;
 • Tư vấn yêu cầu trả tiền đền bù kiểu dáng công nghiệp;
 • Đại diện chủ đơn tiến hành đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Theo dõi tiến trình đăng ký, phản hồi và phúc đáp khi cần thiết.
 • Đại diện khách hàng phản đối đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của bên thứ ba khi có đủ căn cứ xác định xâm phạm quyền.
 • Đại diện khách hàng khởi kiện ra Tòa án liên quan đến quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Quý khách hàng có thắc mắc hay có nhu cầu tư vấn các dịch vụ pháp lý liên quan đến bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO