X

Mã ngành nghề hồ sơ thành lập công ty viễn thông

Mã ngành nghề chung theo mã ngành kinh tế quốc dân

2651 – 26510: Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển

– Sản xuất thiết bị đo lường điện năng và dấu hiệu điện tử (bao gồm cả viễn thông);

– Sản xuất thiết bị viễn thông cho vệ tinh nhân tạo được phân vào nhóm 26300 (Sản xuất thiết bị truyền thông);

– Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị viễn thông được phân vào nhóm 95120 (Sửa chữa thiết bị liên lạc);

422 – 4220 – 42200: Xây dựng công trình công ích

+ Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng lượng và viễn thông ở thành phố; các công trình phụ thuộc của thành phố.

Mã ngành nghề chi tiết khi áp mã ngành trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty viễn thông

STT Tên ngành Mã ngành
1 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651
2 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
3 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông 4741
4 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn 4742
5 Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ khác: tư vấn về công nghệ; 7490
6 Giáo dục khác: Dạy máy vi tính 8559
7 Lập trình máy vi tính; 6201
8 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; 6202
9 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ liên quan đến máy vi tính: khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm 6209
10 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; 6311
11 Cổng thông tin ; 6312
12 Đại lý dịch vụ viễn thông Điều 13, Luật Viễn Thông
13 Dịch vụ giá trị gia tăng Điều 3 – Luật viễn thông
14 Dịch vụ chuyển giao công nghệ; Điều 28 Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006
Xuất bản phần mềm 5820
15 Đại lý 4610
16 Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
Xây dựng công trình viễn thông Cái này có điều kiện,cậu xem trong nghị định 25/2011, từ điều 19  nói chung ít ng bi giờ được đký, có chuyên viên thì cho vốn pháp định 6 tỷ: liên quan đến bất độn sản, có chuyên viên ko cho vì vốn pháp định nó quy định ở nhiều loại khác nhau.
admin :