Tách đơn đăng ký nhãn hiệu

Tách đơn đăng ký nhãn hiệu là việc chủ đơn tách một hoặc một số thành phần của nhãn hiệu hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới. Trong thời hạn quy định, người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện việc tách đơn. Để cung cấp quy khách hàng những thông tin vần thiết về thủ tục này, bài viết dưới đây, công ty luật Việt An sẽ hướng dẫn chi tiết thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu, mời quý khách hàng theo dõi.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Tách đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Căn cứ theo Luật Sở hữu trí tuệ người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tách đơn. Tách đơn đăng ký nhãn hiệu có thể bao gồm: tách một hoặc một số giải pháp kỹ thuật; một hoặc một số kiểu dáng công nghiệp; một hoặc một số thành phần của nhãn hiệu hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới. Đơn mới được gọi là đơn tách.

Các đơn tách được gán một số đơn mới và giữ ngày nộp đơn của đơn ban đầu, hoặc giữ ngày ưu tiên của đơn ban đầu. Sau khi Cục Sở hữu trí tuệ xác nhận đơn hợp lệ, các đơn tách sẽ được công bố. Trong thời gian này, đơn ban đầu (sau khi đã được tách) vẫn tiếp tục qua quy trình xử lý thông thường.

Nguyên tắc tách đơn đăng ký nhãn hiệu

Trong quá trình xử lý đơn (cả giai đoạn thẩm định hình thức và thẩm định nội dung), người nộp đơn có thể yêu cầu thực hiện thủ tục tách đơn. Đơn mới nộp theo thủ tục này gọi là đơn tách.

 • Việc tách đơn đăng ký có thể tiến hành đối với một hoặc một số thành phần của mẫu nhãn hiệu hoặc tiến hành đối với một phần danh mục sản phẩm/dịch vụ trong đơn ban đầu.
 • Đối với mỗi đơn tách, người nộp đơn cần bổ sung lệ phí nộp đơn và lệ phí công bố đơn tương đương trường hợp đơn nộp lần đầu cho 01 nhóm với số lượng không quá 6 sản phẩm/dịch vụ (không phụ thuộc vào số lượng sản phẩm/dịch vụ trong mỗi nhóm cũng như số nhóm sản phẩm/dịch vụ của đơn tách) nếu đơn ban đầu đã có đầy đủ các khoản phí/lệ phí quy định. Người nộp đơn phải nộp phí cấp văn bằng như trường hợp đơn thông thường nếu đơn tách được cấp văn bằng bảo hộ.
 • Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc được hưởng (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu đơn ban đầu được thụ hưởng ngày ưu tiên).
 • Đơn tách được thẩm định hình thức và được công bố theo quy định sau khi có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, đơn tách phải được công bố.

 • Đơn ban đầu phải được tiến hành theo thủ tục sửa đổi đơn. Chủ đơn phải nộp các khoản phí/lệ phí cần thiết.
 • Đơn tách tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu. Đơn ban đầu tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất tính đến thời điểm tách đơn.
 • Trường hợp đơn ban đầu đã có Thông báo kết quả thẩm định nội dung (dự định từ chối bảo hộ) và đơn tách chỉ gồm các phần mẫu nhãn hiệu không thuộc dự kiến từ chối bảo hộ và chỉ gồm các sản phẩm/dịch vụ không thuộc dự kiến từ chối bảo hộ: thẩm định viên nội dung chuẩn bị Thông báo cấp văn bằng bảo hộ cho đơn tách ngay sau thời điểm đơn tách được chấp nhận hợp lệ.
 • Trường hợp đơn ban đầu đã có Thông báo kết quả thẩm định nội dung (dự định từ chối bảo hộ) và đơn tách không thuộc trường hợp: thẩm định viên nội dung tiến hành xử lý đơn tách trên cơ sở bảo lưu nội dung kết luận liên quan đến phần (mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, dịch vụ) bị dự định từ chối tương ứng cũng như bảo lưu các thời hiệu xử lý của đơn gốc (không chuẩn bị Thông báo kết quả thẩm định nội dung mới cho đơn tách).

Hồ sơ tách đơn nhãn hiệu

Quý khách hàng tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu để thực hiện thủ tục cần chuẩn bị hồ sơ, bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP, trên tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu cần ghi cụ thể số đơn và ngày nộp đơn của đơn gốc ban đầu;
 • Mẫu nhãn hiệu cho sản phẩm/dịch vụ;
 • Bản thuyết minh về đối tượng yêu cầu bảo hộ và nội dung thay đổi so với đơn ban đầu khi nộp đơn tách;
 • Chứng từ, biên lai nộp phí;
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục.

Thủ tục tách đơn

Bước 1: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ sửa đổi địa chỉ đơn đăng ký nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức thực hiện dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp để thực hiện nộp hồ sơ.

Người nộp đơn có thể nộp đơn tách đơn trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

 • Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp nộp hồ sơ tách đơn qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Thẩm định viên thực hiện tách đơn và thẩm định theo các thủ tục tiếp tục chưa được hoàn tất đối với đơn như đơn đăng ký nhãn hiệu mới ban đầu. Khi đó, thời hạn xử lý được tính như trong thời hạn xử lý đơn ban đầu.

Phí, lệ phí tách đơn

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC, phí, lệ phí tách đơn cụ thể như sau:

Trường hợp đơn ban đầu đã có kết quả thẩm định nội dung đơn:

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000 VNĐ;
 • Phí công bố đơn: 120.000 VNĐ.

Trường hợp tách danh mục sản phẩm, dịch vụ đối với đơn ban đầu chưa có kết quả thẩm định nội dung đơn:

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000 VNĐ;
 • Phí công bố đơn: 120.000 VNĐ.

Trường hợp tách mẫu nhãn hiệu đối với đơn ban đầu chưa có kết quả thẩm định nội dung đơn: người nộp đơn cần phải nộp các khoản phí, lệ phí như đơn đăng ký mới ban đầu.

Một số lưu ý sau khi đăng ký tách đơn nhãn hiệu

Khi tách đơn đăng ký, chủ sở hữu nhãn hiệu cần lưu ý những điều sau:

 • Đơn đăng ký phải được công bố trong mọi trường hợp;
 • Đơn đăng ký ban đầu cần được tiến hành theo thủ tục sửa đổi đơn và chủ đơn phải hoàn tất các khoản phí quy định;
 • Đơn tách được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn thành so với đơn đăng ký ban đầu;
 • Đơn đăng ký ban đầu được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn thành kể từ thời điểm tách đơn.

Đối với đơn ban đầu đã có thông báo kết quả thẩm định nội dung (dự tính từ chối bảo hộ), trường hợp đơn tách chỉ gồm các phần mẫu nhãn hiệu hoặc các sản phẩm/dịch vụ không thuộc dự kiến từ chối bảo hộ, cán bộ sẽ chuẩn bị thông báo cấp văn bằng bảo hộ cho đơn tách ngay sau khi đơn được phê duyệt hợp lệ.

Đối với dơn ban đầu đã thông báo kết quả thẩm định nội dung, cán bộ thẩm định sẽ tiến hành xử lý đơn tách dựa theo cơ sở bảo lưu nội dung kết luận liên quan đến phần bị dự định từ chối tương ứng cũng như bảo lưu sau thời hiệu xử lý của đơn gốc.

Đối với tách dơn đăng ký nhãn hiệu:

 • Đơn đăng ký ban đầu và đơn tách phải được xử lý chung một phòng Nhãn hiệu;
 • Đối với trường hợp tách đơn sau thời điểm nhận thông báo dự định từ chối bảo hộ, đơn đăng ký ban đầu và đơn tách cần được thực hiện bởi cùng một chuyên viên thẩm định;
 • Cần có ý kiến từ phòng Nhãn hiệu liên quan trước khi thực hiện tách đơn nhãn hiệu tại phòng Đăng ký tiếp nhận đơn.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, tách đơn đăng ký nhãn hiệu của Luật Việt An

 • Tư vấn, tra cứu, đánh giá khả năng sử dụng, đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu ở Việt Nam và nước ngoài;
 • Tra cứu không chính thức hoặc chính thức thông tin nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ – Chi phí độc lập;
 • Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;
 • Đại diện cho khách hàng trong việc nộp đơn yêu cầu cấp bằng bảo hộ ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Theo dõi tiến trình xử lý đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ, soạn thảo công văn giấy tờ giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Đại diện cho khách hàng trong toàn bộ quá trình xác lập quyền và phúc đáp công văn trao đổi với Cục Sở hữu trí tuệ về việc đăng ký nhãn hiệu;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
 • Tư vấn và thực hiện dịch vụ duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Tư vấn và đánh giá khả năng vi phạm quyền nhãn hiệu đang được bảo hộ;
 • Đánh giá hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các nhãn hiệu ở Việt Nam và ở nước ngoài.

Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến đăng ký nhãn hiệu, vui lòng liên hệ đến công ty luật Việt An để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời. Trân trọng!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO