Thành doanh nghiệp / công ty tại huyện Sóc Sơn

Thành lập doanh nghiệp / thành lập công ty tại huyện Sóc Sơn là một thủ tục hành chính bắt buộc mà khi doanh nghiệp tiến hành kinh doanh trên địa bàn huyện Sóc Sơn thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp với Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạc đầu tư Hà Nội. Doanh nghiệp soạn hồ sơ và nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện từ quốc gia cụ thể là trang dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc ký giấy uỷ quyền sử dụng dịch vu tư vấn và thành lập doanh nghiệp của công ty luật Việt An.

Các loại hình công ty hay được lựa chọn thành lập:

Theo ghi nhận tại Luật doanh nghiệp 2020, có 5 loại hình doanh nghiệp chính đó :

 1. Thành lập công ty cổ phần,
 2. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,
 3. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,
 4. Thành lập công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ thành lập doanh nhiệp bao gồm:

Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty chỉ có 01 thành viên góp vốn (01 thành viên này có thể là cá nhân hoặc tổ chức góp vốn thành lập).

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2 Thông tư 01/2021);
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của công ty (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu).
 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 • Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Giới hạn thành viên từ 02 đến 50 thành viên.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3 Thông tư 01/2021);
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6 Thông tư 01/2021);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu);
 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp; Văn bản ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý phần vốn góp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục.

Công ty cổ phần

Tối thiểu 03 cổ đông và không giới hạn tối đa số lượng cổ đông, có thể trở thành công ty đại chúng, tham gia vào thị trường chứng khoán.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4 Thông tư 01/2021);
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông công ty (Phụ lục I-7 Thông tư 01/2021);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu);
 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp; Văn bản ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý phần vốn góp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục.

Công ty hợp danh (yêu cầu tối thiểu 02 thành viên)

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh (Phụ lục I-5 Thông tư 01/2021);
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9 Thông tư 01/2021);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu);
 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp; Văn bản ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý phần vốn góp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục.

Các bước thành lập công ty tại huyện Sóc Sơn:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Ngay sau khi tiếp nhận đủ thông tin và tư vấn các vấn đề liên quan đến tên công ty, trụ sở công ty, ngành nghề kinh doanh dự kiến của công ty, thông tin về thành viên, cổ đông sáng lập của công ty, vốn điều lệ công ty, thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty. Trên cơ sở các thông tin Quý khách hàng cung cấp, Công ty Luật Việt An soạn thảo hồ sơ thành lập công ty để chuyển Quý khách hàng trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin của khách hàng.

 • Hồ sơ thành lập doanh nghiệp/công ty: Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020, Chương IV Nghị định số 01/20121 về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình kinh doanh.
 • Tùy thuộc vào loại hình công ty khách hàng mong muốn thành lập: công ty TNHH, công ty cổ phần, hoặc loại hình doanh nghiệp khác, Luật Việt An sẽ soạn thảo hồ sơ tương ứng, thông thường hồ sơ thành lập công ty gồm các tài liệu sau:
  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
  • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

Thứ nhất: Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực;

Thứ hai: Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.

  • Văn bản uỷ quyền cho người đại diện phần vốn nếu là tổ chức góp vốn vào thành lập công ty.
  • Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt (Công ty Luật Việt An sẽ tư vấn để Quý khách hàng chuẩn bị theo quy định của pháp luật);
  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý (Hợp đồng ủy quyền) để ủy quyền cho Công ty Luật Việt An thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp

 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tại bước 1, Công ty Luật Việt An tiến hành nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Khác với trước đây, thủ tục nộp lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp sẽ được thực hiện song song với thủ tục nộp hồ sơ thành lập công ty.
 • Do đó, ngay khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cũng đồng thời được công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thời gian hoàn thành: 03 – 05 ngày làm việc.

Bước 3: Khắc con dấu (mộc tròn) công ty

 • Ngay khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế công ty, Luật Việt An sẽ tiến hành khắc dấu cho doanh nghiệp.
 • Thời gian thực hiện: 01 ngày.
 • Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì doanh nghiệp tự khắc con dấu, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng con dấu pháp nhân của công ty. Do dó, công ty không phải đăng bố cáo thông báo mẫu dấu như trước đây. Đây cũng là một điểm rất mới của Luật Doanh nghiệp 2020 nhưng cũng là điểm lo ngại của nhiều doanh nghiệp trong vấn đề tự quản lý và sử dụng dấu của doanh nghiệp không có sự giám sát từ phía cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến con dấu.
 • Công ty luật Việt An cam kết từ 04 đến 06 ngày làm việc sẽ hoàn thành tất cả các bước thủ tục thành lập công ty nêu trên. Thời gian thực hiện dịch vụ thành lập công ty/doanh nghiệp được ghi nhận tại hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa hai bên.

Bước 4: Hoàn thiện chuyển kết quả cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng thủ tục thực hiện sau thành lập công ty

 • Sau khi đã thực hiện các thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, công ty Luật Việt An sẽ đại diện uỷ quyền cho khách hàng làm việc và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Chuyển các kết quả dịch vụ cho khách hàng như GCNĐKKD, con dấu, công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp & tư vấn những thủ tục và những lưu ý sau khi thành lập doanh nghiệp.

Bước 5: Hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động công ty và kê khai thuế theo yêu cầu của khách hàng

 • Kết quả dịch vụ thành lập công ty được chuyển tới khách khách hàng, luật sư tư vấn Công ty luật Việt An có những lưu ý với Quý khách hàng về thuế (Kê khai thuế), những lưu ý liên quan đến công việc cần thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Bảng biển công ty, thuế, kế toán, lao động và sở hữu trí tuệ.
 • Luật Việt An sẽ cung cấp dịch vụ liên quan đến dịch vụ kế toán thuế, kê khai thuế, tư vấn các vấn đề liên quan đến tư vấn tài chính, thương hiệu, soạn thảo hợp đồng và tranh chấp công ty.

Nơi đăng ký thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư tại huyện Sóc Sơn:

 • Địa chỉ:Tòa nhà Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội – Khu liên cơ Võ Chí Công, số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Cán bộ, công chức thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh làm việc tại Tầng 6 – Tòa nhà 27 tầng; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Tầng 1, 2 – Tòa nhà 7 tầng).
 • Mọi thông tin cần thiết đề nghị liên hệ qua các số điện thoại: 024.38256637/ 0928 383838    

Một số công ty / doanh nghiệp tại huyện Sóc Sơn:

 1. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMENO
 • Mã số thuế: 0110019405 – Đại diện pháp luật: Trần Quốc Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Hương Gia, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
 1. CÔNG TY TNHH ĐỊNH HƯỚNG
 • Mã số thuế: 0110019236 – Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Định
 • Địa chỉ: Thôn Quán Mỹ, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
 1. CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH HẢI PHÁT
 • Mã số thuế: 0110018384 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên
 • Địa chỉ: Số 38 ngõ Bình An, Thôn Thái Phù, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
 1. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI TÂN KIÊN
 • Mã số thuế: 0110018546 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Cường
 • Địa chỉ: Số 30C, đường 2, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
 1. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU H2T VIỆT NAM
 • Mã số thuế: 0110018521 – Đại diện pháp luật: Dương Đình Hợp
 • Địa chỉ: Đầu làng thôn Mai Đoài, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
 1. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÔNG HỒNG THĂNG LONG
 • Mã số thuế: 0110016651 – Đại diện pháp luật: Lê Việt Hùng
 • Địa chỉ: Số 40 tổ 2, Thôn Miếu Thờ, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
 1. CÔNG TY CỔ PHẦN TẤC VÀNG HOLDINGS
 • Mã số thuế: 0110014894 – Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Hồng
 • Địa chỉ: Thôn Vệ Linh, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
 1. CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH TRE VIỆT
 • Mã số thuế: 0110013499 – Đại diện pháp luật: Đào Xuân Hùng
 • Địa chỉ: Xóm Bến, Thôn Xuân Kỳ, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
 1. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ATS
 • Mã số thuế: 0110011540 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
 • Địa chỉ: Thôn Dược Thượng, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
 1. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SƠN Á
 • Mã số thuế: 0110010843 – Đại diện pháp luật: Lê Thị Phương
 • Địa chỉ: Thôn Dược Hạ, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
 1. CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ LONG DƯƠNG LAI CHÂU
 • Mã số thuế: 0110009100 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dương
 • Địa chỉ: Số nhà 24, Khối 2, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
 1. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ÁNH QUANG
 • Mã số thuế: 0110009125 – Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Học
 • Địa chỉ: thôn Phú Tàng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
 1. CÔNG TY TNHH ĐÁ TIẾN THỌ
 • Mã số thuế: 0110007590 – Đại diện pháp luật: Lê Tiến Thọ
 • Địa chỉ: Thôn Đô Tân, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
 1. CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHÂN TÂM
 • Mã số thuế: 0110006156 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Dương
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Sơn, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Thành lập doanh nghiệp tại huyện Sóc Sơn:

 1. Thành lập doanh nghiệp tại thị trấn Sóc Sơn,
 2. Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Sơn,
 3. Thành lập doanh nghiệp tại Minh Trí,
 4. Thành lập doanh nghiệp tại Hồng Kỳ,
 5. Thành lập doanh nghiệp tại Nam Sơn,
 6. Thành lập doanh nghiệp tại Trung Giã,
 7. Thành lập doanh nghiệp tại Tân Hưng,
 8. Thành lập doanh nghiệp tại Minh Phú,
 9. Thành lập doanh nghiệp tại Phù Linh,
 10. Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Phú,
 11. Thành lập doanh nghiệp tại Tân Minh,
 12. Thành lập doanh nghiệp tại Quang Tiến,
 13. Thành lập doanh nghiệp tại Hiền Ninh,
 14. Thành lập doanh nghiệp tại Tân Dân,
 15. Thành lập doanh nghiệp tại Tiên Dược,
 16. Thành lập doanh nghiệp tại Việt Long,
 17. Thành lập doanh nghiệp tại Xuân Giang,
 18. Thành lập doanh nghiệp tại Mai Đình,
 19. Thành lập doanh nghiệp tại Đức Hoà,
 20. Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Xuân,
 21. Thành lập doanh nghiệp tại Đông Xuân,
 22. Thành lập doanh nghiệp tại Kim Lũ,
 23. Thành lập doanh nghiệp tại Phú Cường,
 24. Thành lập doanh nghiệp tại Phú Minh,
 25. Thành lập doanh nghiệp tại Phù Lỗ,
 26. Thành lập doanh nghiệp tại Xuân Thu,

Thành lập doanh nghiệp hay thành lập công ty là thủ tục hành chính bắt buộc khi bạn thành lập một pháp nhân để tổ chức kinh doanh sản xuất tại huyện Sóc Sơn. Hãy liên hệ công ty luật Việt An được tư vấn và thực hiện thủ tục này. ĐT: 096 167 55 66

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO