Thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân

Sau khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh, tiếp đó trong qua trình hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp có nhiều biến động trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp mong muốn đăng ký cho những thay đổi về nội dung đăng ký kinh doanh. Khi cần thay đổi doanh nghiệp cần phải thực hiện đăng ký thay đổi với Cơ quan đăng ký kinh doanh, dưới đây là những nội dung thay đổi và doanh nghiệp cần thực hiện những gì để thực hiện thủ tục hành chính này.

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tư nhân

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

Biểu mẫu: Phụ lục II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết)

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết;

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế;

3. Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân; hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho doanh nghiệp tư nhân; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế.

Biểu mẫu: Phụ lục II-3 THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

Biểu mẫu: Phụ lục II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)

Đăng ký thay đổi tăng, giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

1. Thông báo về việc thay đổi vốn đầu tư.

Biểu mẫu: Phụ lục II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty luật Việt An:

 • Thay đổi tên công ty;
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang một trong các loại hình công ty khác, như chuyển doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn, chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần;
 • Thay đổi vốn cho doanh nghiệp tư nhân: Thủ tục tăng vốn, thủ tục giảm vốn;
 • Thay đổi chủ doanh nghiệp nghiệp tư nhân: Thay đổi khi chuyển nhượng, thay đổi do chủ doanh nghiệp tư nhân chết, thay đổi khi cho tặng;
 • Các dịch vụ thay đổi nội dung cần đăng ký hoặc thông báo khác.
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO