Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Thế giới ngày càng có xu hướng mở, sự liên kết và phụ thuộc giữa các quốc gia ngày càng tăng. Nhiều công ty nước ngoài có nhu cầu muốn mở rộng thị trường và thành lập chi nhánh tại Việt Nam, trong đó có công ty luật nước ngoài. Để thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải được cấp Giấy phép thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều khách hàng gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục này. Để hỗ trợ khách hàng, Công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam sau đây.

Chi nhánh công ty

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012.

Chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ Điều 44 Luật Doanh nghiệp, chi nhánh là là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy có thể hiểu chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam. Chi nhánh được thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phù hợp với lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Từ định nghĩa trên và căn cứ Điều 81 Luật Luật sư, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam mang một số đặc điểm như sau:

 • Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam được thành lập chi nhánh ở trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hoạt động.
 • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam. Chi nhánh được thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phù hợp với lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.
 • Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh.

Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

 • Thành lập chi nhánh là cách thức thường được các doanh nghiệp lựa chọn để mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh, được quy định trong biểu cam kết thị trường WTO của Việt Nam. Khi công ty luật nước ngoài muốn mở rộng thị trường sang Việt Nam bắt buộc phải có Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài được hiểu là giấy chứng nhận của cơ quan Nhà nước cấp cho công ty luật nước ngoài khi họ có nhu cầu mở rộng địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính của doanh nghiệp sang Việt Nam.
 • Quy định này nhằm giúp cơ quan quản lý dễ dàng quản lý hoạt động của các chi nhánh công ty, đồng thời nhằm tạo dựng uy tín của chi nhánh với các khách hàng, tạo tâm lý tin tưởng khi khách hàng lựa chọn dịch vụ của chi nhánh.

Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải có hồ sơ thành lập chi nhánh gửi Bộ Tư pháp. Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam là toàn bộ tài liệu, giấy tờ cần có để thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài. Căn cứ Điều 81 Luật Luật sư,  hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

 • Đơn đề nghị thành lập chi nhánh với các thông tin về:
 • Tên gọi, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;
 • Tên gọi, lĩnh vực hành nghề của chi nhánh;
 • Thời hạn hoạt động của chi nhánh;
 • Nơi đặt trụ sở của chi nhánh;
 • Họ, tên của luật sư được tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cử làm Trưởng chi nhánh kèm theo giấy tờ chứng minh luật sư được tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cử làm Trưởng chi nhánh đã có ít nhất 02 năm liên tục hành nghề luật sư;
 • Cam kết của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài về việc có ít nhất 02 luật sư nước ngoài, kể cả Trưởng chi nhánh có mặt và hành nghề tại Việt Nam. Mỗi luật sư nước ngoài phải có thời gian hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục 12 tháng. Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành lập nhiều chi nhánh tại Việt Nam thì tổng số luật sư nước ngoài có mặt và hành nghề tại Việt Nam cũng thực hiện theo quy định tại khoản này;
 • Dự kiến kế hoạch hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam.
 • Bản sao Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài;
 • Giấy ủy quyền cho luật sư làm Trưởng chi nhánh;
 • Bản sao Giấy phép hành nghề của luật sư được ủy quyền làm Trưởng chi nhánh;
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.
 • Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và lệ phí, Bộ Tư pháp xem xét cấp Giấy phép thành lập chi nhánh; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản.

Lưu ý: Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải đăng ký hoạt động của chi nhánh tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở của chi nhánh.

Một số câu hỏi liên quan

Tên chi nhánh được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 40 Luật Doanh nghiệp, việc đặt tên chi nhánh phải tuân thủ các quy định cụ thể như sau:

 • Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
 • Tên chi nhánh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh”.
 • Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?

Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở.

Căn cứ Điều 79 Luật Luật sư, việc đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam được quy định cụ thể như sau:

 • Hồ sơ đăng ký hoạt động gồm có:
 • Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh;
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở.
 • Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh.
 • Chi nhánh, công ty luật nước ngoài được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Dịch vụ thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp lý về điều kiện, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài;
 • Tư vấn, trao đổi với khách hàng về phạm vi hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam;
 • Soạn thảo hồ sơ và đại diện thực hiện cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài;
 • Tư vấn thường xuyên cho khách hàng sau thành lập.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO