Thành lập công ty cho vay tài chính

Ngày nay do Internet ngày càng phát triển mạnh mẽ và tiếp cận với sự phát triển chung của thế giới. Do đó xu hướng của đại đa số người tiêu dùng Việt Nam cũng được tiếp cận với nhiều hình thức tài chính đa dạng, trong đó có cho vay tài chính. Vậy pháp luật quy định như thế nào về vấn đề thành lập công ty cho vay tài chính? Hãy cùng Công ty luật Việt An tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Hoạt động cho vay

Cơ sở pháp lý

 • Biểu cam kết WTO của Việt Nam;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (có hiệu lực từ 1/7/2024);;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư số 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2023/TT-NHNN.

Công ty cho vay tài chính là gì?

Căn cứ Khoản 7 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, cho vay được hiểu là “hình thức cấp tín dụng thông qua việc bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định, trong một thời gian nhất định, theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi theo thỏa thuận cho bên cho vay”.

Ngoài ra, căn cứ Khoản 13 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có nêu: “Công ty tài chính tổng hợp là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng thực hiện các hoạt động theo quy định tại Mục 3 Chương V của Luật này”. Đồng thời, cũng tại Khoản 3 Điều 155 Luật này quy định một trong các hoạt động ngân hàng của công ty tài chính tổng hợp đó là cho vay.

Như vậy, khái niệm về công ty cho vay tài chính có thể được hiểu là tổ chức tín dụng phi ngân hàng và thực hiện một trong các hoạt động ngân hàng, cụ thể là hoạt động cho vay.

Loại hình hoạt động công ty cho vay tài chính

Theo ghi nhận tại Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có thể được thành lập dưới một trong các hình thức như công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh.

Tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 6 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 ghi nhận:

 • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạ
 • Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạ

Do đó, công ty cho vay tài chính có thể được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn đối với công ty cho vay tài chính trong nước; còn đối với công ty cho vay tài chính có vốn 100% nước ngoài, liên doanh thì thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ cho vay tài chính

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Công ty cho vay tài chính được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận.

Theo cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ WTO, công ty cho vay tài chính chỉ được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới các hình thức văn phòng đại diện, công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Điều kiện về cổ đông sáng lập công ty cho vay tài chính

Căn cứ Điều 11 Thông tư 30/2015/TT-NHNN và các quy định sửa đổi bổ sung, cổ đông sáng lập công ty cho vay tài chính cần đáp ứng các điều kiện dưới đây:

Thứ nhất, không phải là cổ đông chiến lược, cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập của tổ chức tín dụng khác được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Thứ hai, không được dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.

Thứ ba, nếu cổ đông sáng lập là cá nhân phải tuân thủ các quy định sau đây:

 • Mang quốc tịch Việt Nam;
 • Không thuộc những đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;

Thứ tư, cổ đông sáng lập là tổ chức phải tuân thủ các quy định sau đây:

 • Được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
 • Kinh doanh có lãi trong 03 năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;

Điều kiện về vốn điều lệ công ty cho vay tài chính

Cho vay tài chính là một trong những loại hình đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư 2020. Và một trong những điều kiện để kinh doanh dịch vụ cho vay tài chính phải kể đến là điều kiện về vốn điều lệ. Cụ thể, đối với trường hợp cổ đông sáng lập là doanh nghiệp Việt Nam (trừ ngân hàng thương mại Việt Nam):

 • Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ đồng;
 • Tổng tài sản tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong 03 năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Thành lập công ty cho vay tài chính tại Việt Nam

Hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động công ty tài chính

Theo Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020, hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng – cho vay tài chính là một ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Do vậy, về mặt hồ sơ thành lập, Quý khách hàng cần đáp ứng đầy đủ các giấy tờ sau:

 • Đơn xin cấp Giấy phép;
 • Dự thảo Điều lệ;
 • Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi: nêu rõ nội dung, phương thức hoạt động, địa bàn hoạt động, lợi ích đối với nền kinh tế; trong đó, xác định kế hoạch hoạt động cụ thể 3 năm đầu;
 • Danh sách, lý lịch, các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc) Công ty cho vay tài chính;
 • Phương án góp vốn điều lệ, danh sách và cam kết về mức góp vốn điều lệ của các bên góp vốn;
 • Tình hình tài chính và các thông tin có liên quan về các cổ đông lớ Đối với các cổ đông lớn là doanh nghiệp, các tài liệu phải nộp gồm:
 • Quyết định thành lập;
 • Điều lệ hiện hành;
 • Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về số vốn điều lệ và số vốn thực có năm hiện hành;
 • Văn bản cử người đại diện pháp nhân của Doanh nghiệp;
 • Bảng cân đối tài chính, bảng kết quả lãi, lỗ đã được kiểm toán và báo cáo tình hình hoạt động 3 năm gần nhấ

Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động

Căn cứ Điều 8 Thông tư 30/2015/TT-NHNN, thủ tục cấp phép thành lập công ty kinh doanh cho vay tài chính bao gồm các bước sau:

c 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp Giấy phép gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

c 2: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ hoặc văn bản yêu cầu bổ sung.

c 3: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày gửi văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận nguyên tắc thành lập công ty. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

c 4: Trong thời gian 60 ngày tính từ lúc nhận được văn bản chấp thuận nguyên tắc thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Ban trù bị có nhiệm vụ chuẩn bị các văn bản bổ sung theo quy định và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nếu Ngân hàng Nhà nước đã nhận được văn bản bổ sung đầy đủ thì trong 5 ngày làm việc sẽ gửi văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ văn bản.

c 5: Trong thời gian 30 ngày làm việc tính từ lúc đã nhận đủ các văn bản bổ sung, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp Giấy phép theo quy định.

c 6: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép, công ty cho vay tài chính phải nộp lệ phí cấp Giấy phép tại Ngân hàng Nhà nước.

Dịch vụ của Luật Việt An liên quan đến thành lập công ty cho vay tài chính

 • Tư vấn cá nhân, doanh nghiệp các điều kiện thành lập công ty;
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty;
 • Hỗ trợ pháp lý về việc cấp giấy hoạt động của công ty;
 • Tư vấn điều chỉnh giấy phép hoạt động sau khi thành lập của công ty cho vay tài chính.
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho công ty cho vay tài chính sau thành lập.

Thông tin công ty cho vay tài chính có uy tín tại Việt Nam

 • Công ty TNHH MTV Tài chính Lotte Việt Nam;
 • Công ty tài chính TNHH MB Shinsei – Mcredit;
 • Công ty tài chính Home Credit Việt Nam;
 • Công ty tài chính HD SAISON;
 • Công ty tài chính cổ phần điện lực (Easy Credit) – EVN Finance;
 • Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam;
 • Công ty tài chính Shinhan – Shinhan Finance;
 • Công ty Tài chính TNHH Thương mại ACS Việt Nam.

Trên đây là nội dung tư vấn về thành lập công ty cho vay tài chính. Nếu có nhu cầu thành lập hoặc cần tư vấn thêm thông tin, Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ sớm nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO