Thành lập công ty có vốn nước ngoài xuất nhập khẩu và phân phối hàng hóa

Thị trường bán buôn, bán lẻ hàng hóa của Việt Nam được coi là một trong các lĩnh vực thu hút được sự quan tâm đặc biệt của nhà đầu tư nước ngoài. Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, Cam kết WTO của Việt Nam và các Hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam mở cửa nhưng có điều kiện đối với hoạt động xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập công ty xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa bao gồm:

 • Các cá nhân nước ngoài là công dân của các nước thành viên của WTO, hoặc quốc gia có ký Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam;
 • Các tổ chức, doanh nghiệp mang quốc tịch các nước thành viên của WTO, hoặc quốc gia có ký Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam.

Điều kiện thành lập công ty có vốn nước nước thực hiện xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa:

 • Các mã HS hàng hóa của công ty có vốn đầu tư nước ngoài nằm trong danh mục không hạn chế, cấm xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ thực hiện được quyền xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa khi có đủ 03 giấy tờ pháp lý như sau:
 1. Giấy chứng nhận đầu tư (nếu nhà đầu tư góp vốn thành lập ngay từ ban đầu);
 2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 3. Giấy phép kinh doanh: do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Công thương cấp (Tùy theo từng tỉnh, thành phố).

Hồ sơ thành lập công ty xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa có vốn đầu tư nước ngoài:

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân:

 • Hộ chiếu công chứng của nhà đầu tư;
 • Chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án: Nhà đầu tư nước ngoài chứng cần chuẩn bị một trong các giấy tờ sau: Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng hoặc sổ tiết kiệm mang tên nhà đầu tư với số tiền tương ứng đầu tư tại Việt Nam;
 • Hồ sơ chứng minh địa điểm thực hiện dự án và trụ sở công ty: Hợp đồng thuê nhà hoặc thuê văn phòng tại Việt Nam để đăng ký trụ sở công ty, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản sao công chứng. Trường hợp thuê của Công ty thì cần cung cấp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có chức năng kinh doanh bất động sản), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà cho thuê, Giấy phép xây dựng toà nhà.

Lưu ý: nhà chung cư, nhà tập thể không thể đăng ký trụ sở công ty và địa điểm thực hiện dự án cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức (công ty nước ngoài đầu tư vốn vào Việt Nam):

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty tại nước ngoài (bản sao công chứng có hợp pháp hoá lãnh sự)
 • Hộ chiếu công chứng của người đại diện theo pháp luật của công ty tại nước ngoài;
 • Hộ chiếu công chứng của giám đốc – người đại diện theo pháp luật công ty tại Việt Nam;
 • Điều lệ công ty nước ngoài (bản sao công chứng có hợp pháp hoá lãnh sự);
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: Nhà đầu tư chuẩn bị một trong các giấy tờ sau: Báo cáo tài chính của công ty nước ngoài có kiểm toán, có lãi và được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch công chứng sang Tiếng Việt. Trường hợp báo cáo tài chính chưa có lãi cần chuẩn bị thêm: Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tài khoản công ty tại nước ngoài;
 • Hồ sơ chứng minh địa điểm thực hiện dự án và trụ sở công ty: Tức có hợp đồng thuê nhà hoặc thuê văn phòng tại Việt Nam để đăng ký trụ sở công ty. Lưu ý thuê nhà chung cư, nhà tập thể. Yêu cầu bên cho thuê cung cấp: Bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp thuê của Công ty thì cần cung cấp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có chức năng kinh doanh bất động sản), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà cho thuê, Giấy phép xây dựng toà nhà.

Các bước thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài xuất nhập khẩu và phân phối hàng hóa

Bước 1: Đăng ký kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư

 • Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

Bước 2: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Nộp và tiếp nhận hồ sơ
  • Sau khi kê khai trực tuyến về thông tin dự án đầu tư, nhà đầu tư (hoặc ủy quyền cho người khác) Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
 • Giải quyết hồ sơ

Phòng chuyên môn thụ lý, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và các điều kiện cấp Giấy Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trình Lãnh đạo Sở/Ban quản lý Khu công nghiệp phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ (Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư /Thông báo về việc bổ sung hồ sơ/Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết).

 • Trả kết quả

Người nộp hồ sơ nhận kêt quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Lưu ý: Thời hạn giải quyết là 10 – 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần);
 • Bản sao các giấy tờ: bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiều hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập; Bản sao quyết định thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức;
 • Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có);
 • Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Việt An.

Cơ quan thực hiện: Cơ quan đăng ký kinh doanh

Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 4: Đăng bố cáo thông tin đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai. Nội dung công bố bao gồm: Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ngành nghề kinh doanh; danh sách cổ đông sáng lập.

Lưu ý: theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 50/2016/NĐ-CP thì nếu doanh nghiệp có hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Bước 5: Thủ tục khắc con dấu, đăng tải con dấu

Doanh nghiệp có quyền tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể ủy quyền cho Công ty luật Việt An hoặc tự mình thực hiện khắc dấu và thông báo mẫu con dấu với Sở kế hoạch và đầu tư.

Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 6: Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phố thì phải thực hiện thêm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh. Nhà đầu tư (hoặc ủy quyền cho Công ty luật Việt An) nộp một bộ hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh;
 • Giải trình đáp ứng điều kiện; Xác nhận kinh nghiệm
 • Thuyết minh năng lực tài chính, xác nhận ngân hàng
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Uỷ qyền cho Công ty Luật Việt An nộp hồ sơ.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 35 – 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài xuất nhập khẩu và phân phối hàng hóa:

 • Tư vấn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản chuyển vốn, thời hạn góp vốn;
 • Tư vấn điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư;
 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư (Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, làm dấu pháp nhân, công bố mẫu dấu, thủ tục sau thành lập công ty,…;
 • Tư vấn toàn diện các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư;
 • Tư vấn điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn các thủ tục làm xin cấp Giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến cấp Giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Dịch, công chứng dịch, hợp pháp lãnh sự các tài liệu phục vụ cho việc cấp Giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng để được cấp Giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thực hiện thủ tục xin Giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Luật sư Đầu tư nước ngoài: 09 13 380 750

Luật sư Doanh nghiệp: 09 79 05 77 68

Luật sư Sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Dịch vụ kế toán - thuế: 09 888 567 08

Luật sư tư vấn Giấy phép: 0966 83 66 08

Tư vấn hợp đồng: 09 88 17 18 06

Email: saigon@luatvietan.vn

Dong Van Thuc Viet An home

Skype - Tiếng Việt

Hotline: 09 33 11 33 66 (Ms.Ha) (Zalo, Viber, Whatsapp)

English: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr. Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp)

Skype - English

Tin tức doanh nghiệp

Thành lập địa điểm kinh doanh khác quận với trụ sở chính

Do nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trong nhiều trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu mở địa điểm kinh doanh khác quận với trụ sở chính của doanh

Thành lập công ty thiết kế xây dựng tại Việt Nam

Với xu hướng đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ tại các thành phố lớn tại Việt Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,… hàng loạt tòa nhà, căn

Thủ tục công bố hợp quy

Bước 1: Đánh giá hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định ( bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy ( bên thứ nhất) tự thực hiện;

Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu năm 2018

Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam bao gồm mã số, tên gọi, mô tả hàng hóa, đơn vị tính và các nội dung giải thích đi kèm. Danh mục hàng hóa xuất,

Giải thể công ty TNHH

Giải thể doanh nghiệp xảy ra khi doanh nghiệp kinh doanh không còn hiệu quả và việc khai tử doanh nghiệp không hề dễ dàng như thủ tục đăng ký thành lập doanh
CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370