Thành lập công ty KD vàng phải có vốn ĐL từ 100 tỷ đồng

Từ cuối năm 2022 đến nay, giá vàng liên tục tăng cao. Thị trường vàng, bạc, đá quý được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng đến hết năm 2024. Trên đà tăng trưởng của thị trường kinh doanh vàng, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất bỏ độc quyền bán vàng miếng với mục đích giảm sự chênh lệch giá vàng SJC của Việt Nam so với quốc tế. Đề xuất này mở ra con đường phát triển mới cho lĩnh vực kinh doanh vàng tại Việt Nam, nếu quý khách là một nhà đầu tư mong muốn tham gia vào thị trường đầy sôi động này thì hãy để Luật Việt An tư vấn, hỗ trợ quý khách về quy trình, thủ tục thành lập công ty kinh doanh vàng.

Đăng ký kinh doanh vàng

Hoạt động kinh doanh vàng là gì?

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng thì hoạt động kinh doanh vàng gồm:

 • Hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ;
 • Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ;
 • Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng;
 • Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng;
 • Các hoạt động kinh doanh vàng khác, bao gồm cả hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản và hoạt động phái sinh về vàng.

Khái quát thủ tục thành lập công ty kinh doanh vàng

Thông tin Nội dung
Thẩm quyền – Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Trình tự thực hiện – Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư

– Sau đó, nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Thời hạn giải quyết – Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính – Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Lệ phí – Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000đ/lần. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục qua mạng điện tử được miễn lệ phí này.

– Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000đ/lần.

Thủ tục sau thành lập doanh nghiệp – Khắc dấu doanh nghiệp

– Công bố doanh nghiệp

– Kê khai và nộp thuế

– Treo bảng hiệu công ty

– Mở tài khoản ngân hàng, thông báo phát hành hóa đơn điện tử

– Xin Giấy phép/Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vàng

Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh vàng

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam trong WTO, dịch vụ kinh doanh vàng CPC 631+632, 61112, 6113, 6121, 622, 61111, 6113, 6121 và được quy định như sau:

“Nhà đầu tư nước ngoài phải thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam và tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 49%. Kể từ ngày 1/1/2008, hạn chế vốn góp 49% sẽ được bãi bỏ. Kể từ ngày 1/1/2009, không hạn chế.

Kể từ ngày gia nhập, công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vàng sẽ được phép cung cấp dịch vụ đại lý hoa hồng, bán buôn và bán lẻ tất cả các sản phẩm vàng  sản xuất tại Việt Nam và các sản phẩm vàng nhập hợp pháp vào Việt Nam.”

Như vậy hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh vàng sẽ không bị hạn chế tiếp cận thị trường.

Mã ngành nghề kinh doanh vàng

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngành kinh doanh vàng ở Việt Nam được quy định như sau:

Tên ngành Mã ngành
Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác mã nhóm ngành 4662
Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh mã nhóm ngành 4773
Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức lưu động hoặc tại chợ mã nhóm ngành 4789
Sản xuất kim loại 2420

Điều kiện kinh doanh vàng

Là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp thực hiện ngành nghề này cần tiến hành xin các Giấy phép kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động với các điều kiện cấp phép như sau:

Đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP điều kiện để doanh nghiệp được phép thực hiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ như sau:

 • Doanh nghiệp được thành lập và có đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ;
 • Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Đối với hoạt động mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ

Căn cứ Điều 8 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP điều kiện để doanh nghiệp được phép kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ như sau:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp và đăng ký kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

Đối với hoạt động mua, bán vàng miếng

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP doanh nghiệp được Ngân hàng nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng các điều kiện:

 • Đã thành lập doanh nghiệp;
 • Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên;
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên;
 • Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/năm trở lên trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế);
 • Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Đối với hoạt động xuất, nhập khẩu vàng

Căn cứ Điều 13, 14 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP doanh nghiệp được phép xuất, nhập khẩu vàng khi đáp ứng những điều kiện:

Đối tượng xuất, nhập khẩu Vàng trang sức, mỹ nghệ Vàng nguyên liệu
Điều kiện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề tương ứng.

Mục đích để tham gia triển lãm, hội chợ quốc tế thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ về hội chợ, triển lãm quốc tế.

Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Có Hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài, nhằm tái xuất khẩu sản phẩm.

Có Giấy phép Nhập khẩu vàng nguyên liệu nếu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Có Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu do Ngân hàng Nhà nước cấp đối với doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng có nhu cầu nhập khẩu vàng.

Thủ tục xin Giấy phép/Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vàng

Căn cứ Thông tư 16/2012/TT-NHNN, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 15/2021/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, thủ tục xin Giấy phép/Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vàng như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép/Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vàng được nộp tại:

 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh hoặc thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp sản xuất vàng, trang sức, mỹ nghệ và doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu.
  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối) đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng và doanh nghiệp xuất khẩu vàng nguyên liệu.

Hồ sơ cấp phép sẽ được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu đối với từng hoạt động kinh doanh vàng cụ thể.

Thông tin Vụ Quản lý Ngoại hối:

 • Địa chỉ: 47 – 49 Lý Thái Tổ – Hoàn Kiếm – TP Hà Nội.
 • Số điện thoại: (+84) 4 39343356; (+84) 4 39366306.

Bước 2. Tiếp nhận và xử lý

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn kiểm tra tính xác thực của hồ sơ.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và xem xét hồ sơ. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép/ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vàng cho doanh nghiệp.

Bước 3. Nhận kết quả

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.
 • Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng;
 • Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp xuất khẩu vàng;

Một số công ty kinh doanh vàng hiện nay ở Việt Nam

Tên doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh chính Địa chỉ trụ sở
Công ty Cổ phần vàng bác đá quý Phú Nhuận 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh,

Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức.

170E Phan Đăng Lưu, Phường 03, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Công ty TNHH vàng – bạc – đá quý Huy Thành 2420: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý. Số 23/100 (số cũ: Số 30A, ngõ 8), phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu 4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác.

Số 29 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Dịch vụ thành lập Công ty của Luật Việt An

 • Tư vấn cụ thể, chi tiết thủ tục đăng ký thành lập công ty kinh doanh vàng theo quy định pháp luật hiện hành;
 • Thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập công ty;
 • Đăng ký hóa đơn, kê khai thuế, mua chữ ký số, làm biển công ty và các dịch vụ sau thành lập cho doanh nghiệp;
 • Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp;
 • Dịch vụ xin cấp Giấy phép con liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động

Nếu có bất kỳ vướng mắc pháp lý nào khác liên quan đến vấn đề thành lập công ty kinh doanh vàng, vui lòng liên hệ với Luật Việt An để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn. Xin chân thành cảm ơn Quý khách!

Bài viết được cập nhật đến tháng 5/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO