Thành lập công ty kinh doanh ví điện tử

Ví số hay ví điện tử là một tài khoản điện tử. Nó giống như “ví tiền” của bạn trên Internet và đóng vai trò như 1 chiếc ví tiền mặt trong thanh toán trực tuyến, giúp bạn thực hiện công việc thanh toán các khoản phí trên internet, gửi và tiền một cách nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm cả về thời gian và tiền bạc của bạn. Chính vì những ưu điểm vượt trội của ví điện tử mà hiện nay có rất nhiều chủ thể muốn kinh doanh dịch vụ ví điện tử. Vậy điều kiện để thành lập công ty kinh doanh ví điện tử là gì? Phải tiến hành trình tự và thủ tục như thế nào? Để giải đáp những câu hỏi trên, trong bài viết này, Luật Việt An xin cung cấp cho quý khách hàng thông tin để thành lập công ty kinh doanh ví điện tử.

Căn cứ pháp lý

 • Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 • Nghị định 101/2012/NĐ-CP thanh toán không dùng tiền mặt.
 • Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn dịch vụ trung gian thanh toán.
 • Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi nghị định 101/2012/NĐ-CP.
 • Nghị định 16/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh ví điện tử như thế nào?

Bước 1: Xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 2: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp và khắc dấu;

Bước 3: Xin cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

Bước 4: Mở tài khoản đảm bảo thanh toán;

Bước 5: Thực hiện một số thủ tục sau thành lập doanh nghiệp khác.

Như vậy, để thành lập công ty kinh doanh ví điện tử, trước tiên khách hàng cần tiến hành thành lập công ty có đăng ký kinh doanh nghành nghề trên. Qúy khách hàng có thể tham khảo dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Luật Việt An. Sau khi thành lập doanh nghiệp, khách hàng sẽ tiến hành xin cấp Giấy phép đăng ký dịch vụ ví điện tử.

Điều kiện xin cấp Giấy phép đăng ký dịch vụ ví điện tử là gì?

Các tổ chức không phải là ngân hàng muốn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Có phương án kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán được phê duyệt theo đúng quy định về thẩm quyền đầu tư tại điều lệ hoạt động của tổ chức, trong đó tối thiểu phải có các nội dung: Quy trình nghiệp vụ kỹ thuật của dịch vụ đề nghị cấp phép; cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán; quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật; các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp; quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan trong quá trình cung ứng dịch vụ;
 • Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng;
 • Điều kiện về nhân sự: Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức đề nghị cấp phép phải có bằng đại học trở lên hoặc có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp tại một trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật;
  Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các cán bộ chủ chốt thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (gồm Trưởng phòng (ban) hoặc tương đương và các cán bộ kỹ thuật) có bằng cao đẳng trở lên về một trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm;
 • Điều kiện về kỹ thuật: Có cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ phù hợp với yêu cầu của hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; hệ thống kỹ thuật dự phòng xây dựng độc lập với hệ thống chính đảm bảo cung cấp dịch vụ an toàn và liên tục khi hệ thống chính có sự cố và tuân thủ các quy định khác về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng;
 • Đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử, tổ chức cung ứng dịch vụ phải được một tổ chức thực hiện quyết toán kết quả bù trừ giữa các bên liên quan;
 • Đối với dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán cho các khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ phải kết nối với một tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử được Ngân hàng Nhà nước cấp phép để thực hiện chuyển mạch và xử lý bù trừ các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán của tổ chức;
 • Tổ chức không phải là ngân hàng được xin cấp Giấy phép thực hiện một hoặc một số dịch vụ trung gian thanh toán quy định tại Điều 2 Thông tư 39/2014/TT-NHNN trên cơ sở đáp ứng các điều kiện trên và các quy định về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật như sau:
  • Đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử, tổ chức cung ứng dịch vụ phải được một tổ chức thực hiện quyết toán kết quả bù trừ giữa các bên liên quan;
  • Đối với dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán cho khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ phải kết nối với một tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử.

Hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép đăng ký dịch vụ ví điện tử là gì?

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Ngân hàng Nhà nước quy định;
 • Biên bản hoặc Nghị quyết họp Hội đồng thành viên, Hội đồng Quản trị (hoặc Đại hội cổ đông phù hợp với quy định tại Điều lệ hoạt động của tổ chức) thông qua Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 • Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 • Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật và Biên bản nghiệm thu thử nghiệm kỹ thuật với một tổ chức hợp tác;
 • Hồ sơ về nhân sự: Sơ yếu lý lịch, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của những người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và các cán bộ chủ chốt thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 • Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức (bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu).”

Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép đăng ký dịch vụ ví điện tử là gì?

 • Tổ chức xin cấp Giấy phép đăng ký dịch vụ ví điện tử soạn hồ sơ theo quy định và nộp tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (05 bộ hồ sơ) là Ngân hàng nhà nước.
 • Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ thẩm định và cấp Giấy phép hoặc có văn bản từ chối cấp phép trong đó nêu rõ lý do;

Lưu ý:

Thời hạn Giấy phép là 10 năm tính từ ngày tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép. Trước khi Giấy phép hết hạn ít nhất 60 ngày, tổ chức được cấp Giấy phép phải gửi văn bản xin cấp lại Giấy phép và bản sao Giấy phép đang có hiệu lực tới Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi xin cấp Giấy phép đăng ký dịch vụ ví điện tử khách hàng phải tiến hành mở tài khoản đảm bảo thanh toán theo quy định tại Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-NHNN. Số dư trên tài khoản đảm bảo thanh toán phải được duy trì không thấp hơn so với tổng số dư của tất cả các Ví điện tử của các khách hàng tại cùng một thời điểm. Tài khoản đảm bảo thanh toán chỉ được sử dụng vào việc thanh toán tiền cho các đơn vị chấp nhận thanh toán và hoàn trả tiền cho khách hàng sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu.

Dịch vụ thành lập công ty kinh doanh ví điện tử của Luật Việt An

Nhằm giúp khách hàng giảm thiểu được chi phí cũng như thời gian liên quan, Luật Việt An cung cấp tới Quý khách hàng dịch vụ pháp lý thành lập công ty kinh doanh ví điện tử, cụ thể:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thành lập công ty kinh doanh ví điện tử ;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ có liên quan đến việc thành lập công ty kinh doanh ví điện tử;
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý liên quan;
 • Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thành lập công ty kinh doanh ví điện tử tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Việt An về thành lập công ty kinh doanh ví điện tử. Nếu khách hàng có nhu cầu thành lập công ty kinh doanh ví điện tử hay có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Việt An để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO