Thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (30 ngày)

Công ty luật Việt An nhận được câu hỏi từ khán giải như sau “Thời hạn giải quyết quyết hồ sơ theo thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước là bao nhiêu ngày” Theo quy định thì thời hạn giải quyết hồ sơ là 30 ngày. Và dưới đây là những thông tin liên quan đến thời hạn giải quyết hồ sơ và quy trình thành lập doanh nghiệp liên quan đến công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN QUỸ THÀNH LẬP CÔNG TY CHỨNG KHOÁN.

Ngày nay, thị trường chứng khoán ngày càng phát triển và mở rộng. Bên cạnh hoạt động của các công ty chứng khoán, hiện tại còn có sự hoạt động của các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ phân tích về thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định pháp luật.

Khái quát thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Thông tin Nội dung chi tiết
Thủ tục cần thực hiện – Xin Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

– Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Cơ quan tiếp nhận – Bộ Tài chính

– Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết – Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Kết quả thủ tục hành chính – Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Phí, lệ phí – Lệ phí cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: 30 triệu đồng/giấy phép

– Lệ phí đăng ký donh nghiệp: 50.000đ/lần. Miễn phí khi đăng ký trực tuyến.

– Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000đ/lần.

Lưu ý về loại hình doanh nghiệp Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chỉ được tổ chức dưới một trong hai hình thức:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Công ty cổ phần

Căn cứ pháp lý – Luật Chứng khoán năm 2019;

– Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

–  Thông tư 25/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán;

– Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là gì?

Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là một trong những nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Theo Khoản 36 Điều 3 Luật Chứng khoán 2019, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là hoạt động quản lý trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của quỹ đầu tư chứng khoán.

Có thể hiểu công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là doanh nghiệp được thành lập để tiến hành kinh doanh nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm:

 • Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
 • Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Lưu ý, các nghiệp vụ kinh doanh này được cấp chung trong Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Mã ngành nghề khi thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Một số mã ngành nghề về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm:

 • 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán
 • 6630: Hoạt động quản lý quỹ. Chi tiết: Lập và Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

Thủ tục thành lập

Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Bước 1: Nộp hồ sơ xin Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

Doanh nghiệp lưu ý chuẩn bị bộ hồ sơ xin Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán theo Điều 176 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bước 2: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép.

 • Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản đề nghị hoàn thiện cơ sở vật chất, phong tỏa vốn góp và chuẩn bị đầy đủ nhân sự.
 • Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà các cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở hữu không hoàn thiện cơ sở vật chất, phong tỏa đủ vốn điều lệ còn lại và chuẩn bị đầy đủ nhân sự, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền từ chối cấp phép.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy xác nhận phong tỏa vốn, biên bản kiểm tra cơ sở vật chất và các tài liệu hợp lệ khác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

 • Theo Điều 70 Luật Chứng khoán 2019, sau khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Cụ thể, cần tiến hành nộp hồ sơ xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh– Sở Kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Tùy loại hình công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là công ty TNHH hay công ty cổ phần mà thành phần hồ sơ khác nhau theo Điều 23, Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Lưu ý: hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải nộp kèm bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Bước 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Bước 5: Công bố thông tin và thông báo hoạt động

Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam phải công bố thông tin hoạt động trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chính thức hoạt động. Thông tin bao gồm:

 • Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
 • Ngày chính thức hoạt động.

Lưu ý, ngày chính thức hoạt động do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quyết định nhưng phải đảm bảo chính thức hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp phép. Đồng thời, không được tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán trước ngày chính thức hoạt động.

Một số công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam hiện nay

STT Tên công ty Địa chỉ Mã số doanh nghiệp
1 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt Lầu 5, Toà nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 0304524894
2 Công Ty Tnhh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 0101842669
3 Công Ty Tnhh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Lighthouse Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 0304772590
4 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán An Bình Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 0102130960
5 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Thái Dương Phòng 28-10, Tầng 28 Tòa nhà Petroland, Số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 0306904274

Dịch vụ thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
 • Soạn thảo văn bản, hồ sơ, Giấy tờ cho khách hàng theo yêu cầu;
 • Đại diện cho khách hàng, tiến hành thủ tục xin Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán;
 • Dịch vụ xin Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp;
 • Tư vấn thủ tục nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam;
 • Tư vấn dịch vụ thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp lý về kế toán thuế, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho chi nhánh sau khi được thành lập.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ pháp lý về thành lập công ty trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam, vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất. Hoặc truy cập kênh Youtube Luật Việt An để biết thêm thông tin về tư vấn pháp luật nói chung.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO