Thành lập công ty tư vấn xác định giá đất từ 1/1/2025

Hiện nay thị trường bất động sản ngày càng phát triển kéo theo nhu cầu tư vấn xác định giá định giá đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Nhiều công ty tư vấn xác định giá đất đã được ra đời và hoạt động. Vậy khi muốn thành lập công ty tư vấn xác định giá đất, cần lưu ý những điều kiện gì? Sau đây, Luật Việt An sẽ phân tích về điều kiện thành lập công ty tư vấn xác định giá đất theo quy định pháp luật hiện hành.

Thành lập công ty tư vấn xác định giá đất

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đất đai năm 2013;
 • Luật Đất đai năm 2024 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025);
 • Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.
 • Thông tư 61/2015/TT-BTNMT quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 11/2022/TT-BTNMT, Thông tư 19/2023/TT-BTNMN.

Tư vấn xác định giá đất là gì?

Theo Khoản 1 Điều 115 Luật Đất đai năm 2013, tư vấn xác định giá đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

 • Khi xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu;
 • Khi giải quyết khiếu nại về giá đất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bên có liên quan;
 • Khi thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến giá đất cụ thể mà các bên có yêu cầu.

Hiện nay, đến Luật Đất đai 2024 không quy định cụ thể về các trường hợp tư vấn xác định giá đất. Điều 162 Luật Đất đai năm 2024 chỉ quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức tư vấn xác định giá đất.

Điều kiện thành lập công ty tư vấn xác định giá đất

Hiện nay, Luật Đất đai 2013 không quy định cụ thể về điều kiện của tổ chức tư vấn xác định giá đất. Quy định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, Nghị định số 136/2018/NĐ-CP.

Có thể so sánh điều kiện thành lập công ty tư vấn xác định giá đất theo Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 như sau:

Tiêu chí Luật Đất đai 2013 Luật Đất đai 2024
Căn cứ pháp lý Luật Đất đai 2013 chỉ quy định viện dẫn.

Điều kiện của tổ chức tư vấn xác định giá đất được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

Luật Đất đai quy định cụ thể điều kiện tổ chức tư vấn xác định giá đất tại Khoản 3 Điều Điều 164 Luật Đất đai 2024.
Điều kiện về nhân sự Có ít nhất 03 định giá viên đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất Có ít nhất 03 định giá viên đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất hoặc 03 thẩm định viên về giá theo quy định
Điều kiện về tổ chức Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc thẩm định giá hoặc tư vấn định giá bất động sản Quy định cụ thể công ty tư vấn xác định giá đất phải có đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ xác định giá đất hoặc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Điều kiện của định giá viên và thẩm định viên về giá

Theo Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, Nghị định số 136/2018/NĐ-CP, cá nhân chỉ được hành nghề tư vấn xác định giá đất trong công ty tư vấn xác định giá đất khi có một trong các giấy tờ hành nghề sau đây:

 • Chứng chỉ định giá đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Thẻ thẩm định viên về giá hoặc Chứng chỉ định giá bất động sản và Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Theo đó, cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất phải có đủ các điều kiện sau:

 • Trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, bất động sản, vật giá, thẩm định giá, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, luật;
 • Thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 (ba mươi sáu) tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp chuyên ngành trên tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất;
 • Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Lưu ý

 • Công ty tư vấn xác định giá đất phải đăng ký danh sách định giá viên và việc thay đổi, bổ sung danh sách định giá viên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi công ty tư vấn xác định giá đất đặt trụ sở chính.
 • Thực hiện đúng các nguyên tắc, phương pháp định giá đất, trình tự, nội dung khi xây dựng khung giá đất, bảng giá đất và định giá đất cụ thể.
 • Có trách nhiệm thực hiện tư vấn xác định, thẩm định bảng giá đất, giá đất cụ thể; cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Một số công ty tư vấn xác định giá đất hiện nay

 • Công ty định giá nhà đất dịch vụ tài chính VVFC;
 • Công ty thẩm định giá nhà đất Thế Kỷ;
 • Công ty định giá bất động sản Thành Đô;
 • Công ty định giá nhà đất VNG VN;
 • Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Bưu điện;…

Một số câu hỏi thường gặp

Nhà đầu tư nước ngoài có được thành lập công ty tư vấn xác định giá đất tại Việt Nam không?

Hiện nay, theo Biểu Cam kết WTO của Việt Nam, chưa có quy định cam kết về nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường trong lĩnh vực tư vấn xác định giá đất. Pháp luật Việt Nam cũng không có quy định điều kiện riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực này.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài được thành lập công ty tư vấn xác định giá đất khi đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật như các nhà đầu tư trong nước.

Công ty tư vấn xác định giá đất có phải đăng ký hoạt động về tư vấn xác định giá đất không?

Nếu như Luật Đất đai 2013 chỉ quy định công ty tư vấn xác định giá định có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc thẩm định giá hoặc tư vấn định giá bất động sản thì Luật Đất đai 2024 quy định cụ thể công ty tư vấn xác định giá đất phải có đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ xác định giá đất hoặc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Công ty tư vấn xác định giá đất có phải đăng ký danh sách định giá viên không?

Theo điểm g Khoản 2 Điều 162 Luật Đất đai năm 2024, công ty tư vấn xác định giá đất phải có nghĩa vụ đăng ký danh sách định giá viên và việc thay đổi, bổ sung danh sách định giá viên với cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh nơi đăng ký trụ sở chính.

Để được cấp Chứng chỉ định giá đất, cần tiến hành thủ tục gì?

Theo Điều 5 Thông tư 61/2015/TT-BTNMT, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 11/2022/TT-BTNMT, Thông tư 19/2023/TT-BTNMN, để được cấp Chứng chỉ định giá đất, cần nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Hồ sơ sẽ được Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất kiểm tra và quyết định cấp Chứng chỉ định giá đất trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn của Chứng chỉ định giá đất là bao lâu?

Chứng chỉ định giá đất có giá trị trong thời hạn 05 năm.

Dịch vụ pháp lý về thành lập công ty của Luật Việt An

 • Tư vấn điều kiện về thành lập công ty tư vấn xác định giá đất;
 • Tư vấn hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập công ty tư vấn xác định giá đất;
 • Hỗ trợ thủ tục xin Chứng chỉ định giá đất và các giấy phép con của doanh nghiệp;
 • Soạn thảo và nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được khách hàng ủy quyền;
 • Tư vấn về các vấn đề sau khi công ty được thành lập như: hợp đồng, lao động, sở hữu trí tuệ, nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và tư vấn về điều kiện thành lập công ty tư vấn xác định giá đất cũng như các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để biết thêm chi tiết!

Bài viết được cập nhật đến tháng 4/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO