09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại An Giang

Tỉnh An Giang thuộc vào địa phận của Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là vùng kinh tế trong điểm của ĐBSCL và một phần thuộc vào Tứ giác Long Xuyên. Tính đến năm 2021, có khoảng 12.966 doanh nghiệp tại tỉnh An Giang. Tỉnh An Giang tổ chức xúc tiến đầu tư và có nhiều chính sách tốt tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nghị Quyết 120 về thích ứng biến đổi khí hậu là cơ sở thúc đẩy tạo sức bật cho tỉnh An Giang phát triển kinh tế đơn vị hàng đầu cho các tỉnh Tây Nam Bộ. Mục tiêu tỉnh An Giang thực hiện tam giác phát triển: Kinh tế, Xã hội và Môi trường, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo môi trường ổn định và môi trường đầu tư thuận lợi. Thời gian gần đây công ty luật Việt An nhận được nhiều yêu cầu hỗ trợ pháp lý thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh tại tỉnh An Giang cụ thể là những đia phương sau:

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại tỉnh An Giang

Các địa phương tại An Giang

STT Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
1 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Bình 30280 Phường
2 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Long 30283 Phường
3 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Đông Xuyên 30285 Phường
4 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Xuyên 30286 Phường
5 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Bình Đức 30289 Phường
6 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Bình Khánh 30292 Phường
7 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Phước 30295 Phường
8 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Quý 30298 Phường
9 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Thới 30301 Phường
10 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Thạnh 30304 Phường
11 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Hòa 30307 Phường
12 Thành phố Long Xuyên 883 Xã Mỹ Khánh 30310
13 Thành phố Long Xuyên 883 Xã Mỹ Hoà Hưng 30313
14 Thành phố Châu Đốc 884 Phường Châu Phú B 30316 Phường
15 Thành phố Châu Đốc 884 Phường Châu Phú A 30319 Phường
16 Thành phố Châu Đốc 884 Phường Vĩnh Mỹ 30322 Phường
17 Thành phố Châu Đốc 884 Phường Núi Sam 30325 Phường
18 Thành phố Châu Đốc 884 Phường Vĩnh Ngươn 30328 Phường
19 Thành phố Châu Đốc 884 Xã Vĩnh Tế 30331
20 Thành phố Châu Đốc 884 Xã Vĩnh Châu 30334
21 Huyện An Phú 886 Thị trấn An Phú 30337 Thị trấn
22 Huyện An Phú 886 Xã Khánh An 30340
23 Huyện An Phú 886 Thị Trấn Long Bình 30341 Thị trấn
24 Huyện An Phú 886 Xã Khánh Bình 30343
25 Huyện An Phú 886 Xã Quốc Thái 30346
26 Huyện An Phú 886 Xã Nhơn Hội 30349
27 Huyện An Phú 886 Xã Phú Hữu 30352
28 Huyện An Phú 886 Xã Phú Hội 30355
29 Huyện An Phú 886 Xã Phước Hưng 30358
30 Huyện An Phú 886 Xã Vĩnh Lộc 30361
31 Huyện An Phú 886 Xã Vĩnh Hậu 30364
32 Huyện An Phú 886 Xã Vĩnh Trường 30367
33 Huyện An Phú 886 Xã Vĩnh Hội Đông 30370
34 Huyện An Phú 886 Xã Đa Phước 30373
35 Thị xã Tân Châu 887 Phường Long Thạnh 30376 Phường
36 Thị xã Tân Châu 887 Phường Long Hưng 30377 Phường
37 Thị xã Tân Châu 887 Phường Long Châu 30378 Phường
38 Thị xã Tân Châu 887 Xã Phú Lộc 30379
39 Thị xã Tân Châu 887 Xã Vĩnh Xương 30382
40 Thị xã Tân Châu 887 Xã Vĩnh Hòa 30385
41 Thị xã Tân Châu 887 Xã Tân Thạnh 30387
42 Thị xã Tân Châu 887 Xã Tân An 30388
43 Thị xã Tân Châu 887 Xã Long An 30391
44 Thị xã Tân Châu 887 Phường Long Phú 30394 Phường
45 Thị xã Tân Châu 887 Xã Châu Phong 30397
46 Thị xã Tân Châu 887 Xã Phú Vĩnh 30400
47 Thị xã Tân Châu 887 Xã Lê Chánh 30403
48 Thị xã Tân Châu 887 Phường Long Sơn 30412 Phường
49 Huyện Phú Tân 888 Thị trấn Phú Mỹ 30406 Thị trấn
50 Huyện Phú Tân 888 Thị trấn Chợ Vàm 30409 Thị trấn
51 Huyện Phú Tân 888 Xã Long Hoà 30415
52 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Long 30418
53 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Lâm 30421
54 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Hiệp 30424
55 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Thạnh 30427
56 Huyện Phú Tân 888 Xã Hoà Lạc 30430
57 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Thành 30433
58 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú An 30436
59 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Xuân 30439
60 Huyện Phú Tân 888 Xã Hiệp Xương 30442
61 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Bình 30445
62 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Thọ 30448
63 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Hưng 30451
64 Huyện Phú Tân 888 Xã Bình Thạnh Đông 30454
65 Huyện Phú Tân 888 Xã Tân Hòa 30457
66 Huyện Phú Tân 888 Xã Tân Trung 30460
67 Huyện Châu Phú 889 Thị trấn Cái Dầu 30463 Thị trấn
68 Huyện Châu Phú 889 Xã Khánh Hòa 30466
69 Huyện Châu Phú 889 Xã Mỹ Đức 30469
70 Huyện Châu Phú 889 Xã Mỹ Phú 30472
71 Huyện Châu Phú 889 Xã Ô Long Vỹ 30475
72 Huyện Châu Phú 889 Xã Vĩnh Thạnh Trung 30478
73 Huyện Châu Phú 889 Xã Thạnh Mỹ Tây 30481
74 Huyện Châu Phú 889 Xã Bình Long 30484
75 Huyện Châu Phú 889 Xã Bình Mỹ 30487
76 Huyện Châu Phú 889 Xã Bình Thủy 30490
77 Huyện Châu Phú 889 Xã Đào Hữu Cảnh 30493
78 Huyện Châu Phú 889 Xã Bình Phú 30496
79 Huyện Châu Phú 889 Xã Bình Chánh 30499
80 Huyện Tịnh Biên 890 Thị trấn Nhà Bàng 30502 Thị trấn
81 Huyện Tịnh Biên 890 Thị trấn Chi Lăng 30505 Thị trấn
82 Huyện Tịnh Biên 890 Xã Núi Voi 30508
83 Huyện Tịnh Biên 890 Xã Nhơn Hưng 30511
84 Huyện Tịnh Biên 890 Xã An Phú 30514
85 Huyện Tịnh Biên 890 Xã Thới Sơn 30517
86 Huyện Tịnh Biên 890 Thị trấn Tịnh Biên 30520 Thị trấn
87 Huyện Tịnh Biên 890 Xã Văn Giáo 30523
88 Huyện Tịnh Biên 890 Xã An Cư 30526
89 Huyện Tịnh Biên 890 Xã An Nông 30529
90 Huyện Tịnh Biên 890 Xã Vĩnh Trung 30532
91 Huyện Tịnh Biên 890 Xã Tân Lợi 30535
92 Huyện Tịnh Biên 890 Xã An Hảo 30538
93 Huyện Tịnh Biên 890 Xã Tân Lập 30541
94 Huyện Tri Tôn 891 Thị trấn Tri Tôn 30544 Thị trấn
95 Huyện Tri Tôn 891 Thị trấn Ba Chúc 30547 Thị trấn
96 Huyện Tri Tôn 891 Xã Lạc Quới 30550
97 Huyện Tri Tôn 891 Xã Lê Trì 30553
98 Huyện Tri Tôn 891 Xã Vĩnh Gia 30556
99 Huyện Tri Tôn 891 Xã Vĩnh Phước 30559
100 Huyện Tri Tôn 891 Xã Châu Lăng 30562
101 Huyện Tri Tôn 891 Xã Lương Phi 30565
102 Huyện Tri Tôn 891 Xã Lương An Trà 30568
103 Huyện Tri Tôn 891 Xã Tà Đảnh 30571
104 Huyện Tri Tôn 891 Xã Núi Tô 30574
105 Huyện Tri Tôn 891 Xã An Tức 30577
106 Huyện Tri Tôn 891 Xã Cô Tô 30580
107 Huyện Tri Tôn 891 Xã Tân Tuyến 30583
108 Huyện Tri Tôn 891 Xã Ô Lâm 30586
109 Huyện Châu Thành 892 Thị trấn An Châu 30589 Thị trấn
110 Huyện Châu Thành 892 Xã An Hòa 30592
111 Huyện Châu Thành 892 Xã Cần Đăng 30595
112 Huyện Châu Thành 892 Xã Vĩnh Hanh 30598
113 Huyện Châu Thành 892 Xã Bình Thạnh 30601
114 Huyện Châu Thành 892 Xã Vĩnh Bình 30604
115 Huyện Châu Thành 892 Xã Bình Hòa 30607
116 Huyện Châu Thành 892 Xã Vĩnh An 30610
117 Huyện Châu Thành 892 Xã Hòa Bình Thạnh 30613
118 Huyện Châu Thành 892 Xã Vĩnh Lợi 30616
119 Huyện Châu Thành 892 Xã Vĩnh Nhuận 30619
120 Huyện Châu Thành 892 Xã Tân Phú 30622
121 Huyện Châu Thành 892 Xã Vĩnh Thành 30625
122 Huyện Chợ Mới 893 Thị trấn Chợ Mới 30628 Thị trấn
123 Huyện Chợ Mới 893 Thị trấn Mỹ Luông 30631 Thị trấn
124 Huyện Chợ Mới 893 Xã Kiến An 30634
125 Huyện Chợ Mới 893 Xã Mỹ Hội Đông 30637
126 Huyện Chợ Mới 893 Xã Long Điền A 30640
127 Huyện Chợ Mới 893 Xã Tấn Mỹ 30643
128 Huyện Chợ Mới 893 Xã Long Điền B 30646
129 Huyện Chợ Mới 893 Xã Kiến Thành 30649
130 Huyện Chợ Mới 893 Xã Mỹ Hiệp 30652
131 Huyện Chợ Mới 893 Xã Mỹ An 30655
132 Huyện Chợ Mới 893 Xã Nhơn Mỹ 30658
133 Huyện Chợ Mới 893 Xã Long Giang 30661
134 Huyện Chợ Mới 893 Xã Long Kiến 30664
135 Huyện Chợ Mới 893 Xã Bình Phước Xuân 30667
136 Huyện Chợ Mới 893 Xã An Thạnh Trung 30670
137 Huyện Chợ Mới 893 Xã Hội An 30673
138 Huyện Chợ Mới 893 Xã Hòa Bình 30676
139 Huyện Chợ Mới 893 Xã Hòa An 30679
140 Huyện Thoại Sơn 894 Thị trấn Núi Sập 30682 Thị trấn
141 Huyện Thoại Sơn 894 Thị trấn Phú Hoà 30685 Thị trấn
142 Huyện Thoại Sơn 894 Thị Trấn Óc Eo 30688 Thị trấn
143 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Tây Phú 30691
144 Huyện Thoại Sơn 894 Xã An Bình 30692
145 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Vĩnh Phú 30694
146 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Vĩnh Trạch 30697
147 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Phú Thuận 30700
148 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Vĩnh Chánh 30703
149 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Định Mỹ 30706
150 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Định Thành 30709
151 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Mỹ Phú Đông 30712
152 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Vọng Đông 30715
153 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Vĩnh Khánh 30718
154 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Thoại Giang 30721
155 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Bình Thành 30724
156 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Vọng Thê 30727

Các nội dung doanh nghiệp tại tỉnh An Giang hay thực hiện thay đổi:

 • Thay đổi tên công ty
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho doanh nghiệp
 • Thay đổi người đại diện
 • Thay đổi vốn điều lệ ( tăng vốn, giảm vốn)

Loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp tại An Giang hay thay đổi:

Trình tự thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại tỉnh An Giang:

Bước 1Xác nhận nghĩa vụ thuế

Công ty chỉ phải thực hiện bước 1  khi có thay đổi trụ sở công ty khác quận, khác tỉnh.

Khi công ty thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận hoặc khác tỉnh trước khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh. Công ty cần thực hiện thủ tục chốt nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế cũ. Sau khi có xác nhận của cơ quan thuế công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đăng ký trụ sở mới của công ty.

Bước 2Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Luật Việt An tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến mỗi nội dung thay đổi để doanh nghiệp chuẩn bị.
 • Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Việt An luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ chuyển khách hàng ký để chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo.
 • Nếu khách hàng tự nộp hồ sơ thì chuẩn bị hồ thay đổi tương ứng với nội dung thay đổi để nộp Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi, lệ phí công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Công ty nộp hồ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo cách thức sau:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp bằng hình thức chuyển khoản qua thẻ ATM.
 • Phương thức nộp: Nộp trực tuyến tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
 • Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành thủ tục hành chính liên quan.

Bước 4: Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ hợp lệ sẽ bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp một trong các giấy tờ pháp lý sau cho doanh nghiệp:

 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.
 • Cấp Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo để công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu cụ thể và nêu rõ lý do.

Bước 5: Khắc lại dấu công ty

Các trường hợp doanh nghiệp cần thay đổi con dấu khi thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Công ty thay đổi tên Tiếng Việt;
 • Doanh nghiệp thay đổi loại hình công ty;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác tỉnh;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác quận (nếu trên dấu vẫn còn địa chỉ quận).

Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh tại tỉnh An Giang:

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO