Thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Ba Vì

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Ba Vì là thủ tục hành chính bắt buộc phải được thực hiện khi doanh nghiệp có những thay đổi liên quan đến nội dung đăng ký kinh doanh, theo đó doanh nghiệp phải thực đăng ký nội dung thay đổi hoặc làm thông báo với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội.

Các bước thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Ba Vì:

Bước 1: Xác nhận nghĩa vụ thuế

Công ty chỉ phải thực hiện bước 1 khi có thay đổi trụ sở công ty khác quận, khác tỉnh.

Khi công ty thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận hoặc khác tỉnh trước khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh. Công ty cần thực hiện thủ tục chốt nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế cũ. Sau khi có xác nhận của cơ quan thuế công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đăng ký trụ sở mới của công ty.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Luật Việt An tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến mỗi nội dung thay đổi để doanh nghiệp chuẩn bị.
 • Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Việt An luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ chuyển khách hàng ký để chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo.
 • Nếu khách hàng tự nộp hồ sơ thì chuẩn bị hồ thay đổi tương ứng với nội dung thay đổi để nộp Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi, lệ phí công bố thông tin

Công ty nộp hồ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp.

Phương thức nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Nộp hồ sơ trực tuyến: tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Hiện nay, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 100% các hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phải nộp thông qua hình thức trực tuyến, cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận hồ sơ trực tiếp cho thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Mọi thông tin thực hiện thủ tục được thực hiện qua tài khoản đăng ký kinh doanh nghiệp và kết quả thay đổi được gửi về doanh nghiệp theo đường bưu chính, doanh nghiệp nộp lệ phí thay đổi và lệ phí công bố thông tin bằng hình thức chuyển khoản qua thẻ ATM.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp: Hiện tại, chỉ có một số trường hợp đặc biệt do doanh nghiệp chưa gộp mã số thuế với mã số doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh mới tiếp nhận hồ sơ giấy của doanh nghiệp trực tiếp. Khi nhận hồ sơ trực tiếp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành thủ tục hành chính liên quan.

Bước 4: Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ hợp lệ sẽ bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp một trong các giấy tờ pháp lý sau cho doanh nghiệp:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với các nội dung thay đổi.
 • Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo để công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu cụ thể và nêu rõ lý do.

Bước 5: Khắc lại dấu công ty

Công ty chỉ phải thực hiện bước này nếu doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin con dấu. Các trường hợp doanh nghiệp cần thay đổi con dấu cho khớp với nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Công ty thay đổi tên Tiếng Việt;
 • Doanh nghiệp thay đổi loại hình công ty;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác tỉnh;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác quận (nếu trên dấu vẫn còn địa chỉ quận).

Doanh nghiệp khắc con dấu và tự quản lý con dấu mà không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào liên quan đến con dấu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh công ty luật Việt An

 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi tên công ty.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi vốn điều lệ.
 • Tư vấn điều kiện, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để chuyển nhượng vốn, thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty.
 • Tư vấn các thủ tục sau thay đổi ;
 • Tư vấn đăng ký tài khoản của doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành.
 • Xác nhận nghĩa vụ thuế khi thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh….
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp.

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại thị trấn, xã của huyện Ba Vì:

Huyện Ba Vì là môt Huyện trực thuộc Thành phố Hà Nội. Huyện Ba Vì có 31 đơn vị hành chính, bao gồm 30 Xã, 1 Thị trấn. Gồm có Thị trấn Tây Đằng, Xã Phú Cường, Xã Cổ Đô, Xã Tản Hồng, Xã Vạn Thắng, Xã Châu Sơn .

 1. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại thị trấn Tây Đằng;
 2. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Phú Cường;
 3. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Cổ Đô;
 4. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Tản Hồng;
 5. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Vạn Thắng;
 6. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Châu Sơn;
 7. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Phong Vân;
 8. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Phú Đông;
 9. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Phú Phương;
 10. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Phú Châu;
 11. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Thái Hòa;
 12. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Đồng Thái;
 13. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Phú Sơn;
 14. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Minh Châu;
 15. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Vật Lại;
 16. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Chu Minh;
 17. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Tòng Bạt;
 18. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Cẩm Lĩnh;
 19. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Sơn Đà;
 20. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Đông Quang;
 21. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Tiên Phong;
 22. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Thụy An;
 23. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Cam Thượng;
 24. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Thuần Mỹ;
 25. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Tản Lĩnh;
 26. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Ba Trại;
 27. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Minh Quang;
 28. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Ba Vì;
 29. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Vân Hòa;
 30. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Yên Bài;
 31. Đăng ký nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu tại xã Khánh Thượn.

Quý khách hàng có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh xin vui lòng liên hệ tới Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO