Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Thị trấn Nông trường tại VN

Thay đổi đăng ký kinh doanh, thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp các công ty tại thị trấn Nông trường tại Việt Nam. Nội dung mà các doanh nghiệp thường thay đổi là thay đổi tên công ty, thay đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi thông tin người đại diện, thay đổi người đại diện và các thay đổi ngành nghề kinh doanh, thông tin liên quan đến cổ đông sáng lập, cổ đông là người nước ngoài thuộc công ty có vốn đầu tư nước ngoài…ĐT: 0961675566.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại các thị trấn Nông trường tại Việt Nam:

Bước 1: Xác nhận nghĩa vụ thuế

Công ty chỉ phải thực hiện bước 1 khi có thay đổi trụ sở công ty khác quận, khác tỉnh.

Khi công ty thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận hoặc khác tỉnh trước khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh. Công ty cần thực hiện thủ tục chốt nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế cũ. Sau khi có xác nhận của cơ quan thuế công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đăng ký trụ sở mới của công ty.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Luật Việt An tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến mỗi nội dung thay đổi để doanh nghiệp chuẩn bị.
 • Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Việt An luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ chuyển khách hàng ký để chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo.
 • Nếu khách hàng tự nộp hồ sơ thì chuẩn bị hồ thay đổi tương ứng với nội dung thay đổi để nộp Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi, lệ phí công bố thông tin

Công ty nộp hồ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp.

Phương thức nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Nộp hồ sơ trực tuyến: tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Hiện nay, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 100% các hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phải nộp thông qua hình thức trực tuyến, cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận hồ sơ trực tiếp cho thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Mọi thông tin thực hiện thủ tục được thực hiện qua tài khoản đăng ký kinh doanh nghiệp và kết quả thay đổi được gửi về doanh nghiệp theo đường bưu chính, doanh nghiệp nộp lệ phí thay đổi và lệ phí công bố thông tin bằng hình thức chuyển khoản qua thẻ ATM.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp: Hiện tại, chỉ có một số trường hợp đặc biệt do doanh nghiệp chưa gộp mã số thuế với mã số doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh mới tiếp nhận hồ sơ giấy của doanh nghiệp trực tiếp. Khi nhận hồ sơ trực tiếp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành thủ tục hành chính liên quan.

Bước 4: Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ hợp lệ sẽ bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp một trong các giấy tờ pháp lý sau cho doanh nghiệp:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với các nội dung thay đổi.
 • Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo để công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu cụ thể và nêu rõ lý do.

Bước 5: Khắc lại dấu công ty

Công ty chỉ phải thực hiện bước này nếu doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin con dấu. Các trường hợp doanh nghiệp cần thay đổi con dấu cho khớp với nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Công ty thay đổi tên Tiếng Việt;
 • Doanh nghiệp thay đổi loại hình công ty;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác tỉnh;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác quận (nếu trên dấu vẫn còn địa chỉ quận).

Doanh nghiệp khắc con dấu và tự quản lý con dấu mà không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào liên quan đến con dấu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thông báo đăng ký doanh nghiệp:

Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 14, 15 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại một số thị trấn nông trường tại Việt Nam:

 • Thị trấn Nông trường Lệ Ninh: Nông trường Lệ Ninh là một thị trấn nông trường thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Thị trấn Nông trường Lệ Ninh được thành lập vào ngày 6 tháng 8 năm 1966 trên cơ sở khu dân cư tập trung của Nông trường quốc doanh Lệ Ninh (tiền thân của Công ty TNHH một thành viên Lệ Ninh). Nơi đây từng là nơi tập trung quân lương, bộ đội để trực tiếp chuyển vào miền Nam, nơi đóng Binh trạm 16 của Đoàn 559.
 • Thị trấn Nông trường Việt Trung: Nông trường Việt Trung là một thị trấn nông trường thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Tiền thân của nông trường quốc doanh Việt Trung gồm: Nông trường Phú Quý: thành lập vào cuối năm 1956, Nông trường quân đội Sen Bàng: thành lập vào tháng 7 năm 1957, Trại chăn nuôi Thuận Đức: thành lập tháng 2 năm 1959. Ngày 1 tháng 1 năm 1960, Chính phủ quyết định nhập 3 đơn vị trên thành một đơn vị hành chính và lấy tên chung là nông trường quốc doanh Việt Trung, ngày nay là thị trấn Nông trường Việt Trung.
 • Thị trấn Nông trường Việt Lâm: Nông trường Việt Lâm là một Thị trấn nông trường thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Ngày 28 tháng 1 năm 1967, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 25-NV về việc thành lập thị trấn nông trường Việt Lâm trực thuộc huyện Bắc Quang. Ngày 18 tháng 11 năm 1983, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 136-HĐBT[4] về việc điều chỉnh thị trấn Nông trường Việt Lâm thuộc huyện Bắc Quang về huyện Vị Xuyên quản lý. Ngày 29 tháng 8 năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/1994/NĐ-CP[5] về việc thành lập xã Ngọc Linh trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích và dân số của thị trấn Nông trường Việt Lâm.
 • Thị trấn Nông trường Mộc Châu: Nông trường Mộc Châu là một thị trấn nông trường thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam. Thị trấn Nông trường Mộc Châu được chia thành 30 tiểu khu: 1/5, 19/5, 19/8, 26/7, 32, 40, 66, 68, 70, 84-85, Bản Ôn, Bệnh Viện, Bó Bun, Cấp 3, Chè Đen 1, Chè Đen 2, Chiềng Đi, Chờ Lồng, Cờ Đỏ, Cơ Quan, Hoa Ban, Khí Tượng, Mía Đường, Nhà Nghỉ, Pa Khen, Pa Khen 3, Tà Loọng, Thảo Nguyên, Tiền Tiến, Vườn Đào.
 • Thị trấn Nông trường Phong Hải: Ngày 28 tháng 1 năm 1967, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 25-NV về việc thành lập thị trấn nông trường Việt Lâm trực thuộc huyện Bắc Quang. Ngày 18 tháng 11 năm 1983, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 136-HĐBT về việc điều chỉnh thị trấn Nông trường Việt Lâm thuộc huyện Bắc Quang về huyện Vị Xuyên quản lý. Ngày 29 tháng 8 năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/1994/NĐ-CP về việc thành lập xã Ngọc Linh trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích và dân số của thị trấn Nông trường Việt Lâm.

Từ khoá liên quan:

Từ khoá liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh “Thay đổi đăng ký kinh doanh, thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký kinh doanh” Liên hệ công ty luật Việt An, ĐT: 0961675566.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO