Thời hạn nộp báo cáo thuế hàng quý

Báo cáo thuế hàng quý là hoạt động quan trọng giúp cơ quan quản lý thuế nắm bắt được tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Bởi vậy, những doanh nghiệp thuộc đối tượng phải nộp báo cáo thuế hàng quý thì phải nắm rõ thời hạn nộp để tránh bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Vậy thời hạn nộp báo cáo thuế hàng quý là bao lâu? Luật Việt An sẽ giải đáp trong bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Quản lý Thuế 2019.
 • Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 91/2022/NĐ-CP.

Báo cáo thuế là gì?

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào được phát sinh trong quá trình mua hàng hay mua dịch vụ và các hóa đơn bán hàng do chính đơn vị phát hành là thuế giá trị gia tăng đầu ra.

Các loại báo cáo thuế phải nộp theo quý?

Thứ nhất, thuế giá trị gia tăng (GTGT)

 • Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý
 • Đối với doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý.

Thứ hai, thuế thu nhập cá nhân

Nếu doanh nghiệp báo cáo thuế GTGT theo quý thì cũng phải nộp báo cáo thu nhập cá nhân theo quý.

Còn trong trường hợp doanh nghiệp báo cáo thuế GTGT theo tháng thì dựa trên hai trường hợp sau:

 • Nếu trong tháng phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp >50.000.000 đồng thì báo cáo theo tháng.
 • Nếu trong tháng phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp <50.000.000 đồng thì kê khai theo quý.

Lưu ý: đối với thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ phải tạm tính số tiền nộp không phải nộp báo cáo thuế theo quý.

Thời hạn nộp báo cáo thuế hàng quý

Căn cứ theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019 về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: “Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.”

Ví dụ như: Công ty TNHH ABC thuộc đối tượng phải nộp báo cáo thuế GTGT  hàng quý. Vậy thời gian nộp báo cáo thuế quý 3 năm 2023 của Công ty TNHH ABC sẽ bắt đầu từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 31/10/2023. Như vậy, thời hạn nộp báo cáo thuế quý 3 là ngày 31/10/2023.

Như vậy, trường hợp người nộp thuế thuộc diện báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (báo cáo trư thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công) theo quý thì thời hạn nộp báo cáo thuế sẽ theo các mốc thời gian sau:

 • Quý 1: Hạn chậm nhất là ngày 30/04;
 • Quý 2: Hạn chậm nhất là ngày 30/07;
 • Quý 3: Hạn chậm nhất là ngày 30/10;
 • Quý 4: Hạn chậm nhất là ngày 30/01 năm sau;

Lưu ý:

 • Trong quý, dù doanh nghiệp có phát sinh hay không phát sinh doanh thu, không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân vẫn phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, báo cáo thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
 • Doanh nghiệp tự cân đối mức thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và sau đó cuối năm tổng hợp doanh thu, chi phí để quyết toán tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm (nếu có).

Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế hàng quý

Cách làm báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng quý

Phương pháp khấu trừ:

 • Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT.
 • Bảng kê các hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số PL01-1/GTGT.
 • Bảng kê các hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số PL01/2/GTGT.
 • Các loại phụ lục khác nếu có (theo mẫu tại thông tư số 28/2011/TT-BTC).

Phương pháp trực tiếp:

 • Trực tiếp theo giá trị gia tăng: thực hiện làm tờ khai thuế giá trị gia tăng theo yêu cầu của mẫu số 03/GTGT
 • Trực tiếp theo doanh thu: thực hiện làm tờ khai thuế giá trị gia tăng theo yêu cầu của mẫu số 04/GTGT.
 • Bảng kê các hóa đơn hàng hóa và dịch vụ bán ra theo mẫu số 04-1/GTGT.

Cách làm báo cáo thuế thu nhập cá nhân

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý theo mẫu số 05/KK-TNCN theo thông tư số 92/2015/TT-BTC
 • Trường hợp khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng thì khai và nộp tờ khai theo mẫu số 03/KK-TNCN theo quý.
 • Trường hợp trong quý, doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải báo cáo thuế thu nhập cá nhân trong quý đó. Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 91/2022/ND-CP quy định: “Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập”.

Hình thức nộp báo cáo thuế hàng quý

Các đối tượng phải nộp báo cáo thuế hàng quý có thể chọn một trong hai hình thức sau để nộp báo cáo thuế:

 • Hình thức trực tuyến.
 • Hình thức trực tiếp đến cơ quan thuế để nộp.

Xử phạt hành vi vi phạm thời hạn nộp báo cáo thuế hàng quý

Báo cáo thuế hàng quý là một trong những thủ tục hành chính về thuế quan trọng nhất của các doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không nộp báo cáo thuế hàng quý đúng thời hạn sẽ phải chịu xử phạt theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Căn cứ Điều 13 Nghị định số 125/2020/ND-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

 • Đối với hành vi nộp tờ khai quyết toán thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ thì chịu mức phạt cảnh cáo
 • Đối với hành vi nộp tờ khai quyết toán thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày thì chịu mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
 • Đối với hành vi nộp tờ khai quyết toán thuế quá thời hạn từ 61 ngày đến 90 ngày thì chịu mức phạt từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
 • Đối với hành vi nộp tờ khai quyết toán thuế quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp thì chịu mức phạt từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
 • Đối với hành vi không nộp tờ khai quyết toán thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp thì chịu mức phạt từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
 • Đối với hành vi nộp tờ khai quyết toán thuế quá thời hạn từ 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp thì chịu mức phạt từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.
 • Nếu mức tiền phạt áp dụng từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên báo cáo thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên báo cáo thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Một số câu hỏi thường gặp về báo cáo thuế

Người có nghĩa vụ phải nộp báo cáo thuế hàng quý có thể được gia hạn thời gian nộp báo cáo thuế hay không?

Căn cứ Điều 46 Luật Quản lý thuế năm 2019 thì người có nghĩa vụ nộp thuế phải nộp báo cáo thuế hàng quý có thể được gia hạn thời gian nộp báo cáo thuế khi thuộc các trường hợp sau: “Người nộp thuế không có khả năng nộp báo cáo thuế đúng thời hạn do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp báo cáo thuế”.

Thời gian gia hạn không quá 30 ngày đối với việc nộp báo cáo thuế theo quý, báo cáo theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế.

Để gia hạn thời gian nộp báo cáo thuế hàng quý, người nộp thuế cần làm gì?

 • Người nộp thuế phải gửi đến cơ quan thuế văn bản đề nghị gia hạn nộp báo cáo thuế theo quý trước khi hết thời hạn nộp báo cáo thuế, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an xã, phường thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp báo cáo thuế, cơ quan thuế phải trả lời bằng văn bản cho người nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp báo cáo thuế.
 • Như vậy, trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp báo cáo thuế đúng thời hạn do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp báo cáo thuế theo quý.

Quý khách hàng gặp khó khăn trong việc kê khai thuế, báo cáo thuế hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế, xin vui lòng liên hệ Công ty Đại lý thuế Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO