Thời hạn phản đối đơn đăng ký sáng chế

Sáng chế muốn được bảo hộ thì cần phải đăng ký  tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong quá trình thẩm định, xử lý đơn đăng ký bảo hộ, sáng chế có thể bị phản đối bởi bên thứ ba. Thời hạn phản đối đơn đăng ký sáng chế/ giải pháp được pháp luật quy định nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc xác định thời hạn này dẫn đến việc phản đối muộn và không được chấp nhận. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, Công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết thời hạn phản đối đơn đăng ký sáng chế sau đây.

Đăng ký sáng chế

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định số 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Thông tư 23/2023/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.

Sáng chế là gì?

Căn cứ khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ quy định sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Giải pháp hữu ích là gì?

Khái niệm Giải pháp hữu ích không được quy định cụ thể trong Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành nhưng có thể hiểu giải pháp hữu ích cũng là giải pháp kĩ thuật, có tính mới hơn so với trình độ kĩ thuật trên thế giới. Tuy nhiên, nó không cần đáp ứng về trình độ sáng tạo như sáng chế. Mục đích của giải pháp hữu ích là tạo ra những sản phẩm nhằm cải tiến hoặc làm tăng thêm chức năng của các sáng chế đã có trước đó. Trên thực tế, các giải pháp kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu bảo hộ sáng chế đều được chủ đơn đăng ký bảo hộ dưới dạng giải pháp hữu ích để tạo ra độc quyền khai thác sử dụng.

Phản đối đơn đăng ký sáng chế

Trong quá trình làm việc và tìm kiếm thông tin, khi phát hiện có đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký giải pháp hữu ích mà các tổ chức, cá nhân bất kỳ cho rằng đối tượng nêu trong đơn này không đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ hoặc cho rằng  việc cấp văn bằng bảo hộ cho đối tượng nêu trong đơn sẽ làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình đều có quyền phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đăng ký đó.

Thời hạn phản đối đơn đăng ký sáng chế

Việc thực hiện phản đối đơn đăng ký sáng chế được quy định trong một khoảng thời gian cụ thể nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cả người đăng ký bảo hộ sáng chế và bên thứ ba.

Căn cứ Điều 112a. Phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung năm 2022, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, thời hạn phản đối đơn đăng ký sáng chế được quy định là 09 (chín) tháng kể từ ngày đơn đăng ký sáng chế được công bố.

Trường hợp đơn phản đối được nộp quá thời hạn phản đối theo quy định tại Điều 112a Luật Sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ từ chối chấp nhận đơn ngay tại thời điểm tiếp nhận đơn.

Bảng so sánh thời hạn phản đối đơn đăng ký sáng chế với một số đối tượng sở hữu công nghiệp khác:

Loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp Thời hạn phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp
Đơn đăng ký sáng chế 09 (chín) tháng kể từ ngày đơn đăng ký sáng chế được công bố.
Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 04 (bốn) tháng kể từ ngày đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được công bố
Đơn đăng ký nhãn hiệu 05 (năm) tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố
Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý 03 (ba) tháng kể từ ngày đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được công bố

Hồ sơ phản đối đơn đăng ký sáng chế

Hồ sơ phản đối đơn đăng ký sáng chế là toàn bộ các giấy tờ tài liệu cần nộp để thực hiện phản đối đơn đăng ký sáng chế.

Hồ sơ phản đối đơn đăng ký sáng chế bao gồm:

 • Văn bản thể hiện ý kiến phản đối;
 • Tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh ý kiến phản đối;
 • Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Thủ tục phản đối đơn đăng ký sáng chế

Căn cứ vào Điều 8 mục I Phần II Quyết định 3038/QĐ-BKHCN, thủ tục phản đối đơn đăng ký sáng chế được thực hiện cụ thể theo từng bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đến Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Thẩm định đơn phản đối

 • Trường hợp đơn phản đối liên quan đến quyền đăng ký mà chưa có cơ sở rõ ràng để xác định về việc người nộp đơn không có quyền nộp đơn theo quy định hoặc chưa có cơ sở rõ ràng xác định quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đối với dấu hiệu là hoặc có chứa dấu hiệu là địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để người phản đối nộp đơn khởi kiện ra Tòa. Trong 02 tháng, người phản đối không gửi cho Cục Sở hữu trí tuệ bản sao thông báo thụ lý vụ án của Tòa tiếp tục xử lý đơn như không có ý kiến phản đối. Trường hợp nhận được bản sao thông báo thụ lý vụ án của Tòa án, Cục Sở hữu trí tuệ tạm dừng việc xử lý đơn để chờ kết quả giải quyết tranh chấp của Tòa án.
 • Trường hợp đơn phản đối đáp ứng quy định về thời hạn phản đối, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về ý kiến phản đối cho người nộp đơn, trong đó ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn trả lời bằng văn bản (trừ trường hợp luật quy định khác).
 • Sau khi nhận được ý kiến phản hồi của người nộp đơn, nếu xét thấy cần thiết, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về ý kiến phản hồi cho người phản đối và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người phản đối trả lời bằng văn bản về ý kiến phản hồi đó.

Một số câu hỏi liên quan đến thời hạn phản đối đơn đăng ký sáng chế

Điều kiện bảo hộ sáng chế là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ, sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới: tính mới của sáng chế được quy định cụ thể tại Điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ.
 • Có trình độ sáng tạo: trình độ sáng tạo của sáng chế được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Sở hữu trí tuệ.
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp: khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế được quy định cụ thể tại Điều 62 Luật Sở hữu trí tuệ.

Điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích là gì?

Căn cứ khoản 2 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ, sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về thời hạn phản đối đơn đăng ký sáng chế, dịch vụ đăng ký sáng chế, dịch vụ dịch thuật sáng chế xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO