Thông tư 17/2023/TT-BYT cập nhật văn bản trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Ngày 25/9/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn. Các văn bản được sửa đổi bổ sung như thế nào, hãy cùng Công ty Luật Việt An tìm hiểu theo bài viết dưới đây.

 

Những thông tin cơ bản về Thông tư 17/2023/TT-BYT cập nhật văn bản trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

 • Số kí hiệu: 17/2023/TT-BYT.
 • Ngày ban hành: 25/9/202
 • Ngày bắt đầu hiệu lực: 09/11/2023.
 • Loại văn bản: Thông tư.
 • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế.
 • Người ký: Đỗ Xuân Tuyên.

Các điểm nổi bật tại Thông tư 17/2023/TT-BYT cập nhật văn bản trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Theo Bộ Y tế, việc ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BYT là rất kịp thời. Thông tư được ra đời với mục đích nhằm sửa đổi, bãi bỏ các văn bản, quy định không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật giúp tiết kiệm thời gian, công sức, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý. Bên cạnh đó, Thông tư còn bảo đảm sự đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính.

Về điều khoản chuyển tiếp, Thông tư 17/2023/TT-BYT nêu rõ chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thực phẩm sử dụng chất hỗ trợ chế biến thực phẩm đã được cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn hiệu lực ghi trong giấy tiếp nhận hoặc giấy xác nhận hoặc hết thời hạn sử dụng của sản phẩm.

Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thực phẩm sử dụng chất hỗ trợ chế biến thực phẩm đã thực hiện tự công bố hoặc đăng ký bản công bố sản phẩm trước ngày Thông tư này có hiệu lực nếu không phù hợp với quy đinh tại Thông tư này thì tiếp tục dược sử dụng đến hết thời hạn sử dụng của sản phẩm.

Về điều khoản tham chiếu, trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này sửa đổi bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Thông tư sửa đổi, bổ sung các văn bản sau:

 • Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định việc quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.
 • Quyết định 46/2007/QĐ-BYT: sửa đổi Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm.
 • Thông tư 18/2019/TT-BYT hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
 • Thông tư 43/2014/TT-BYT quy định về quản lý thực phẩm chức năng.
 • Thông tư 48/2015/TT-BYT quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
 • Thông tư 49/2015/TT-BYT quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá.

Đáng chú ý, Thông tư này có bổ sung các danh mục về hương liệu được dùng trong thực phẩm bao gồm các hương liệu được ghi nhận trong danh mục đã được JECFA đánh giá hoặc được công nhận an toàn bởi Hiệp hội các nhà sản xuất hương và chất chiết xuất của Hoa Kỳ hoặc hương liệu được dùng trong thực phẩm của Liên minh Châu Âu ban hành bởi Nghị viện và Hội đồng Liên minh Châu Âu. Thêm vào đó, bổ sung 18 chất phụ gia thực phẩm bị khống chế hạn mức sử dụng tối đa, chi tiết tại phụ lục 2B và thay mới Danh mục các chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong thực phẩm.

Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các văn bản sau:

Bãi bỏ toàn bộ văn bản Thông tư 14/2011/TT-BYT ngày 01/04/2011 hướng dẫn lấy mẫu phục vụ thanh tra, kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Về việc bãi bỏ một phần các văn bản, cụ thể như sau:

Bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT

Bãi bỏ một số nội dung của Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. Tại đây, bãi bỏ:

 • Mục giải thích từ ngữ và mục soát xét bổ sung thuộc Phần Quy định chung của Quy định Giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.
 • Quy định vệ sinh an toàn chất tẩy rửa dùng để rửa dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm.
 • Quy định giới hạn tối đa kim loại nặng thôi nhiễm từ dụng cụ chứa đựng, bảo quản và đun nấu thực phẩm (trừ dụng cụ bằng gốm, thuỷ tinh) thuộc.
 • Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc
 • Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong gia vị và nước chấm.
 • Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong đồ hộp
 • Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong dầu, mỡ.
 • Danh mục chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong sản xuất và chế biến thực phẩm tại.

Bãi bỏ một số nội dung của Thông tư 29/2020/TT-BYT

Cụ thể theo điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư 17/2023/TT-BYT cập nhật văn bản trong lĩnh vực an toàn thực phẩm bãi bỏ các điểm b, c, d và đ khoản 10 Điều 1 tại Thông tư này.

Bãi bỏ một số nội dung của Thông tư 18/2019/TT-BYT

 • Bãi bỏ số thứ tự 32 phần giải thích từ ngữ.
 • Bãi bỏ mục 3.11.2; 3.17; 3.29 và 3.49 phần III Cơ sở sản xuất và trang thiết bị tại Phụ lục ban hành.

Bãi bỏ một số nội dung của Thông tư 48/2015/TT-BYT

Tại đây, Thông tư 17/2023/TT-BYT quy định về việc bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 6 tại Thông tư 48/2015/TT-BYT quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Theo đó, nội dung kiểm tra sẽ không còn bao gồm các vấn đề liên quan đến việc thực hiện kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Bãi bỏ một số nội dung của Thông tư 43/2014/TT-BYT liên quan đến:

 • Một số khái niệm liên quan đến Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm dinh dưỡng y học, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, Bằng chứng khoa học.
 • Bãi bỏ quy định liên quan đến Công bố hợp quy và phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với Thực phẩm chức năng nhập khẩu, Yêu cầu kiểm nghiệm, Yêu cầu đối với ghi nhãn thực phẩm chức năng, Quảng cáo thực phẩm chức năng, Yêu cầu về ghi nhãn tiếng Việt, Yêu cầu bày bán riêng biệt đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong quy định về trưng bày, bảo quản
 • Bãi bỏ yêu cầu về báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng đối với sản phẩm công bố khuyến cáo có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh.

Yêu cầu GMP đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu

Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 17/2023/TT-BYT cập nhật văn bản trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đã quy định về áp dụng thực hành sản xuất tốt (GMP) và chứng nhận tương đương với Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu GMP đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu. Cụ thể:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu phải được sản xuất tại cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất hoặc tổ chức được cơ quan có thẩm quyền chỉ định, thừa nhận hoặc cơ quan, tổ chức của nước khác được cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất thừa nhận cấp một trong các giấy chứng nhận có dạng sản phẩm phù hợp với dạng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu như sau: (i) Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP) đối với cơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe; (ii) Giấy chứng nhận hoặc đánh giá đáp ứng thực hành sản xuất tốt (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc hoặc thực phẩm;

Đối với các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ không cấp các giấy chứng nhận quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều này thì tổ chức, cá nhân nộp giấy chứng nhận, trong đó có một trong các nội dung sau: (i) phù hợp với tiêu chuẩn Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point); (ii) phù hợp với tiêu chuẩn ISO 22000 (International Organization for Standardization 22000); (iii) phù hợp với tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS – International Food Standard); (iv) phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm của Hiệp hội bán lẻ Anh (BRC – British Retailer Consortium); (v) phù hợp với tiêu chuẩn hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000 – Food Safety System Certification 22000).

Đối với các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ không cấp các giấy chứng nhận quy định tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều này thì phải được cấp giấy chứng nhận hoặc xác nhận bằng văn bản trong đó có nội dung cơ sở sản xuất đáp ứng quy định pháp luật tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó.

Sửa đổi các đối tượng cần phải kiểm tra an toàn thực phẩm

Theo Bộ Y tế, đối tượng cần kiểm tra an toàn thực phẩm đã có sự thay đổi như sau:

 • Cụ thể hơn về các cơ sở kinh doanh thực phẩm theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP về Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa thuộc phẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.
 • Cụ thể hơn các cơ sở kinh doanh thực phẩm theo sự quản lý của các ngành, địa phương.

Sửa đổi các nguyên tắc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

Theo quy định trước ngày 09/11/2023 thì việc thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm khi có sự trùng lặp hay chồng chéo thì sẽ thực hiện theo Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT.

Tuy nhiên, Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT đã hết hiệu lực từ ngày 15/02/2021, cho nên theo quy định mới tại Thông tư 17/2023/TT-BYT đã sửa đổi nguyên tắc kiểm tra an toàn thực phẩm khi có sự trùng lặp hay chồng chéo.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, hay về pháp luật dân sự, pháp luật doanh nghiệp, các nghị định sửa đổi liên quan, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO