Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Bên cạnh những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế – xã hội, trong những năm gần đây môi trường đầu tư – kinh doanh tại Việt Nam không ngừng được cải thiện theo hướng minh bạch và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp kinh doanh lâu dài và ổn định trên cơ sở bình đẳng, không phân biệt đối xử và cùng có lợi giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều các doanh nghiệp được thành lập. Các thủ tục về thuế là một trong những nghĩa vụ bắt buộc các doanh nghiệp tại Việt Nam phải thực hiện. Từ năm 2007 đến nay khi Luật Quản lý thuế ra đời đã mở ra loại hình dịch vụ Đại lý thuế (Dịch vụ làm thủ tục về thuế). Với các chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của mình, các Đại lý thuế đã, đang hỗ trợ tốt các dịch vụ làm thủ tục về thuế cho các doanh nghiệp.

Nhằm giúp việc quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế hiệu quả, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021 và thay thế cho hai Thông tư trước đó là Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 và Thông tư số 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017. Thông tư này quy định về việc tổ chức thi, điều kiện miễn môn thi; thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; việc cập nhật kiến thức của nhân viên đại lý thuế; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại Điều 104, Điều 105 và dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại Điều 150 Luật Quản lý thuế.

Thông tư gồm 06 chương và 01 phụ lục được ban hành kèm theo:

Chương I: Quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và phần giải thích từ ngữ.

Chương II: Tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Chương III: Quản lý hành nghề đối với nhân viên đại lý thuế.

Chương IV: Cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Chương V: Quản lý hành nghề đối với đại lý thuế.

Chương VI: Tổ chức thực hiện.

Phần Phụ lục:

 1. MẪU BIỂU VỀ THI, CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
Mẫu 1.1 Đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Mẫu 1.2 Giấy xác nhận thời gian công tác
Mẫu 1.3 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Mẫu 1.4 Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Mẫu 1.5 Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
 1. MẪU BIỂU VỀ QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
Mẫu 2.1 Thông báo nhân viên đại lý thuế đủ điều kiện hành nghề
Mẫu 2.2 Thông báo đình chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với nhân viên đại lý thuế
Mẫu 2.3 Quyết định chấm dứt hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với nhân viên đại lý thuế
Mẫu 2.4 Giấy xác nhận đã tham dự cập nhật kiến thức
Mẫu 2.5 Báo cáo kết quả tổ chức lớp cập nhật kiến thức
Mẫu 2.6 Đơn đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
Mẫu 2.7 Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
Mẫu 2.8 Thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế
Mẫu 2.9 Báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế
Mẫu 2.10 Thông báo về việc thực hiện hợp đồng dịch vụ với đại lý thuế
Mẫu 2.11 Quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế
Mẫu 2.12 Quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Quý khách hàng có thể truy cập vào website sau để xem toàn bộ văn bản Thông tư số 10/2021/TT-BTC:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-10-2021-TT-BTC-huong-dan-quan-ly-hanh-nghe-dich-vu-lam-thu-tuc-ve-thue-454786.aspx

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO