Thủ tục bổ sung ngành nghề giám sát thi công xây dựng

Quá trình đô thị hóa đã thúc đẩy sự phát triển của ngành xây dựng, các công trình xây dựng và dự án mọc lên ngày càng nhiều. Cũng chính vì sự phát triển nhanh chóng của xây dựng đòi hỏi phải có sự giám sát thi công xây dựng. Vì vậy mà nhiều doanh nghiệp có mong muốn bổ sung ngành, nghề giám sát thi công xây dựng vào danh sách ngành, nghề kinh doanh của mình. Sau đây, Luật Việt An sẽ tư vấn thủ tục bổ sung ngành nghề giám sát thi công xây dựng.

Giám sát thi công xây dựng

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 35/2023/NĐ-CP;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Ngành nghề giám sát thi công xây dựng

Theo Khoản 24 Điều 3 của Luật Xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020, giám sát thi công xây dựng là một trong những hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng. Theo Điều 155 Luật Xây dựng, điều kiện của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm:

 • Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc giám sát thi công xây dựng công trình.
 • Cá nhân tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc thực hiện.

Về mã ngành nghề giám sát thi công xây dựng, theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, giám sát thi công xây dựng thuộc mã ngành 71101. Theo quy định tại phụ lục IV, Luật đầu tư 2020 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, giám sát thi công xây dựng là một trong 22 ngành nghề kinh doanh có điều kiện về chứng chỉ hành nghề.

Việc bổ sung ngành nghề giám sát thi công xây dựng dẫn đến thay đổi ngành nghề kinh doanh nên theo Khoản 1 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thông báo

Theo Điều 56 của Nghị định 01/2021/ NĐ-CP, hồ sơ thông báo bổ sung ngành nghề giám sát thi công xây dựng bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An trong trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ.

Thẩm quyền

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

 • Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ bổ sung ngành, nghề giám sát thi công xây dựng tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, cập nhật thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thủ tục bổ sung ngành nghề đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo Luật Đầu tư năm 2020, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi có sự thay đổi về các thông tin kinh doanh sẽ phải thực hiện thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bổ sung ngành nghề

Hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất thực hiện dự án;
 • Quyết định của Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;

Cơ quan có thẩm quyền

Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Thời hạn giải quyết

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Theo quy định tại phụ lục IV, Luật đầu tư 2020, giám sát thi công xây dựng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về chứng chỉ hành nghề. Theo quy định, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, trừ một số trường hợp tại Khoản 3 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 35/2023/NĐ-CP. Chỉ khi có chứng chỉ này doanh nghiệp mới được bắt đầu hoạt động xây dựng.

Thành phần hồ sơ

Theo Điều 87 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 35/2023/NĐ-CP, để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tổ chức phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu quy định.
 • Quyết định thành lập tổ chức, nếu có.
 • Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc hợp đồng liên kết với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, đối với tổ chức yêu cầu chứng chỉ năng lực trong lĩnh vực khảo sát địa chất công trình.
 • Chứng chỉ hành nghề của các chức danh yêu cầu chứng chỉ hành nghề, kèm theo bản kê khai và tự xác định hạng chứng chỉ theo mẫu quy định hoặc mã số chứng chỉ hành nghề.
 • Hợp đồng và Biên bản nghiệm thu công việc đã thực hiện, áp dụng cho tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực như khảo sát xây dựng, thiết kế, tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng hạng I và II.
 • Hợp đồng và Biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng, áp dụng cho tổ chức thi công xây dựng hạng I và II.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại một trong các cơ quan sau:

 • Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I;
 • Sở Xây dựng, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện việc cấp chứng chỉ trong khoảng thời gian nhất định. Đối với trường hợp cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng, hoặc bổ sung chứng chỉ, thời hạn cấp là 20 ngày làm việc. Trong trường hợp cấp lại chứng chỉ năng lực, thời hạn được rút ngắn xuống còn 10 ngày làm việc.

Bước 3: Đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ có trách nhiệm đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân lên trang thông tin điện tử do mình quản lý, đồng thời gửi thông tin đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Thời gian thực hiện đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp chứng chỉ. Thời gian thực hiện tích hợp thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin cửa cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ.

Dịch vụ tư vấn pháp luật của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về thủ tục bổ sung ngành nghề giám sát thi công xây dựng;
 • Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ pháp lý để tiến hành thủ tục tại cơ quan nhà nước;
 • Đại diện cho khách hàng tiến hành thủ tục pháp lý;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế, kế toán, pháp luật lao động, hợp đồng, sở hữu trí tuệ cũng như thủ tục cấp các loại giấy phép con của doanh nghiệp, các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ về thủ tục bổ sung mã ngành nghề kinh doanh, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO