Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp

Hiện nay, việc đăng ký thế chấp được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ tư pháp và Bộ tài nguyên và môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sư dụng đất, tài sảngắn liền với đất.

luatvietan.vn

đăng ký thay đổi nội dung thế chấp

Khoản 1 Điều 14 của Thông tư số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT quy định về các trường hợp phải đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, bao gồm:

– Rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên thế chấp, bên nhận thế chấp;

– Thay đổi tên hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp của một bên hoặc các bên ký kết hợp đồng thế chấp;

– Rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

– Bổ sung tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

– Khi tài sản gắn liền với đất là tài sản hình thành trong tương lai đã được hình thành.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp của bạn là thay đổi giá trị bảo đảm thì không thuộc các trường hợp trên, nên không cần phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thế chấp. Trong trường hợp này, bạn và Ngân hàng chỉ cần lập Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp là được và cần phải chú ý đến hình thức của hợp đồng sửa đổi, bổ sung đó: Trong trường hợp hợp đồng được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực thì việc sửa đổi hợp đồng cũng phải tuân theo hình thức đó. (Theo Ðiều 423 Bộ luật Dân sự sửa đổi hợp đồng dân sự). Như vậy, nếu hợp đồng thế chấp trước đây mà bạn và Ngân hàng lập đã có công chứng, chứng thực (đối với địa bàn chưa có tổ chức công chứng) thì hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp cũng phải công chứng, chứng thực.

Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 44 Luật Công chứng: Việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thoả thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó và phải được công chứng. Người thực hiện việc công chứng sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch phải là công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động hoặc giải thể thì công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương IV của Luật Công chứng.

– Bước 1: Người yêu cầu đăng ký là cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả UBND cấp huyện nơi có đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất.

– Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu đăng ký, người thực hiện đăng ký thực hiện các việc sau đây:

a) Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định;

b) Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ;

c) Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

d) Cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

– Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật;

– Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả UBND cấp huyện trả kết quả cho cá nhân, Trường hợp việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất được thực hiện cùng với thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai thì trả cho người yêu cầu đăng ký Đơn yêu cầu đăng ký có xác nhận của cơ quan đăng ký thế chấp. Sau khi hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì trả Giấy chứng nhận đã cấp cho người yêu cầu đăng ký.

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Việt An

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0979 05 77 68

Mobile: 0977 86 08 08

Email: info@luatvietan.vn

Yahoo Online

Yahoo Online

Hotline: 0933 11 33 66
Mr Dong

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

Mobile: 0913 38 07 50

Mobile: 0975 58 79 58

Email: saigon@luatvietan.vn

Yahoo Online

Skype Online

Tin tức

Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều phát sinh các quan hệ cần sự tư vấn hỗ trợ chuyên môn của luật sư. Thay cho việc doanh nghiệp phải...

Đăng ký nhãn hiệu dịch vụ viễn thông

Viễn thông một trong những ngành nghề dịch vụ phát triển nhanh nhất hiện nay. Việc bảo hộ nhãn hiệu viễn thông là việc làm cần thiết cho doanh nghiệp Việt...

Thành lập phòng tập thể hình

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi người. Có sức khỏe tốt là tiền đề để học tập và làm việc hiệu quả. Tầm quan trọng của việc rèn luyện...
Công ty tư vấn luật - Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: Bà Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370