Thủ tục đầu tư khu công nghệ cao Hòa Lạc

Khu công nghệ cao Hòa Lạc là nơi tập trung các doanh nghiệp công nghệ cao, nơi sản xuất ra các sản phẩm và cung cấp các dịch vụ công nghệ cao. Các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao Hòa Lạc không những phải đáp ứng các điều kiện đầu tư khắt khe hơn các dự án đầu tư thông thường mà còn phải qua một quy trình đầu tư tương đối phức tạp. Quy trình đầu tư vào khu công nghệ cao Hòa Lạc trải qua các bước như sau:

  1. 1.      Bước 1: Xin chủ trương đầu tư vào khu công nghệ cao:

Nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đến Ban quản lý Khu công nghệ cao.

Trong thời hạn 5 ngày, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc trả lời về chủ trương đầu tư.

Nếu được chấp thuận chủ trương đầu tư, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc hướng dẫn Nhà đầu tư lập Giải trình kinh tế kỹ thuật của dự án.

Trường hợp không được chấp thuận chủ trương, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

  1. 2.      Bước 2: Xin giới thiệu địa điểm

Sau khi nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị giới thiệu địa điểm kèm Giải trình kinh tế kỹ thuật của dự án đến Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Đối với các dự án sản xuất công nghiệp công nghệ cao:

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị giới thiệu địa điểm và hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức họp Hội đồng khoa học để đánh giá dự án. Căn cứ ý kiến đánh giá, thẩm định dự án của hội đồng khoa học, Công ty phát triển khu công nghiệp có văn bản giới thiệu địa điểm/hợp đồng thuê đất nguyên tắc với Nhà đầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Đối với các dự án còn lại:

Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị giới thiệu địa điểm và hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức xem xét, đanh giá dự án để giới thiệu địa điểm cho nhà đầu tư.

Khu Công Nghệ Cao

Khu Công Nghệ Cao

  1. 3.      Bước 3: Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

–         Nhà đầu tư lập hồ sơ xin cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng.

–         Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn xin cấp chứng chỉ xây dựng cùng hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng cho Nhà đầu tư.

  1. 4.      Bước 4: Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Đối với các dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Nhà đầu tư lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định thông thường tại Luật đầu tư 2005 và Nghị định 108/2006/NĐ-CP:

–         Dự án thuộc diện đăng ký đầu tư: lập hồ sơ đăng ký đầu tư.

–         Dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư: lập hồ sơ thẩm tra đầu tư.

Như vậy, nếu như các dự án đầu tư ngoài khu công nghệ cao chỉ phải trải qua một bước là Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư thì các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao Hòa Lạc phải trải qua quy trình đầu tư tương đối phức tạp, phải tiến hành 3 bước:  Xin chủ trương đầu tư; Xin giới thiệu địa điểm; Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Ls Đàm Thị Huyền – CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

    

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Việt An

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0979 05 77 68

Mobile: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Yahoo Online

Yahoo Online

Hotline: 0913 380 750
Mr Dong

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

Mobile: 0966 83 66 08

Mobile: 0975 58 79 58

Email: saigon@luatvietan.vn

Yahoo Online

Skype Online

Thông tin nhà đầu tư cần biết

Khu Công Nghệ Cao

Điều kiện dự án đầu tư khu công nghệ cao

Khu công nghệ cao là nơi tập trung, liên kết hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công...

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điều chỉnh giấy chứng đăng ký kinh doanh đối với công ty có vốn của nhà đầu tư nước ngoài hay còn được gọi với tên gọi là thủ tục điều chỉnh...

Thay đổi vốn đầu tư công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Vốn đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là phần vốn bao gồm: vốn nhà đầu tư cam kết góp (tức vốn điều lệ) và vốn huy động khác của công...
Công ty tư vấn luật - Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: Bà Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370