Thủ tục rút ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa

Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa, thực hiện trả giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa cho Cơ quan nhà nước sau đó doanh nghiệp có thể rút được khoản tiền đã ký quỹ tại ngân hàng. Khoản ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa có thể rút là:

 • Khoản ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa: 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng);

Thủ tục rút ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa

Trình tự thực hiện

 • Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đến Sở du lịch/Sở văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở du lịch/Sở văn hóa thể thao và Du lịch ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Quyết định thu hồi giấy phép được gửi đến doanh nghiệp, cơ quan nhà nước về xuất nhập cảnh, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở du lịch/Sở văn hóa thể thao và Du lịch và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trên cổng thông tin điện tử của Sở du lịch/Sở văn hóa thể thao và Du lịch và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì Sở du lịch/Sở văn hóa thể thao và Du lịch có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ; trường hợp có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì Sở du lịch/Sở văn hóa thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở du lịch/Sở văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

 • Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);
 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đã được cấp;
 • Quyết định giải thể, biên bản họp của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp giải thể theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp; Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định giải thể của Tòa án trong trường hợp doanh nghiệp giải thể theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở du lịch/Sở văn hóa thể thao và Du lịch ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;
 • Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì Sở du lịch/Sở văn hóa thể thao và Du lịch có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở du lịch/Sở văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Trên đây là nội dung của Công ty Luật Việt An về thủ tục rút ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa và trả giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa. Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ rút ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Giấy phép kinh doanh lữ hành

  Giấy phép kinh doanh lữ hành

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO