Thủ tục cấp đổi giấy phép lữ hành nội địa

Giấy phép lữ hành nội địa là một loại giấy phép kinh doanh, đóng vai trò là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định một doanh nghiệp du lịch có đáp ứng các điều kiện về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch nội địa. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể phát sinh các nhu cầu cấp đổi để giấy phép phù hợp với tình hình hoạt động thực tế sau khi thay đổi. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ trình bày về thủ tục cấp đổi giấy phép lữ hành nội địa theo quy định pháp luật hiện hành.

Giấy phép lữ hành nội địa

Căn cứ pháp lý

 • Luật Du lịch năm 2017.
 • Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật du lịch, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 94/2021/NĐ-CP.
 • Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 13/2021/TT-BVHTTDL.
 • Thông tư 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 44/2023/TT-BTC.

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa

Để kinh doanh lữ hành nội địa tại Việt Nam, doanh nghiệp cần phải xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa hợp pháp sau khi thành lập và trước khi tiến hành kinh doanh trên thực tế. Các điều kiện để xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo quy định Luật du lịch 2017 gồm:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh về du lịch. Ngành nghề được thể hiện trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (Một trăm triệu đồng) đồng. Doanh nghiệp hực hiện ký quỹ bằng VND tại ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Lưu ý:

 • Nhằm mục đích phục hồi ngành du lịch hậu đại dịch Covid, Nghị định 94/2021/NĐ-CP ra đời đã sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành có nội dung liên quan đến giảm mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa xuống mức 20.000.000 đồng với thời hạn thực hiện từ 28/10/2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Như vậy doanh nghiệp từ ngày 01/01/2024 cần phải áp dụng mức ký quỹ theo nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch nếu không có bất kỳ văn bản gia hạn mức ký quỹ theo Nghị định 94/2021/NĐ-CP.
 • Theo Luật Du lịch 2017, khi một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cần có giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa do Sở Du lịch cấp và đáp ứng các điều kiện về ngành nghề kinh doanh, ký quỹ và người phụ trách kinh doanh lữ hành nội địa phải có bằng cấp chuyên ngành du lịch.

Các trường hợp cần cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Doanh nghiệp đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong các trường hợp sau đây:

 • Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Để được cấp Giấy phép lữ hành nội địa, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lữ hành nội địa, bao gồm các tài liệu giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo Mẫu số 05 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL;
 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phù hợp với phạm vi kinh doanh trong trường hợp thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Bước 1: Nộp hồ sơ cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Du lịch đã cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Bước 2: Xử lý hồ sơ và trả kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lệ phí cấp đổi

Phí thẩm định cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 2.000.000 đồng/giấy phép.

Lưu ý: Mức phí này có thể thay đổi theo chính sách điều chỉnh của Chính phủ trong từng năm. Chẳng hạn trong năm 2023, Thông tư 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp quy định giảm 50% mức phí trên. Tức là, trong thời gian từ 01/07/2023 – 31/12/2023, doanh nghiệp làm thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa chỉ cần nộp phí nhà nước là 1.000.000 đồng/giấy phép.

Chế tài liên quan đến cấp đổi Giấy phép lữ hành nội địa

Trường hợp doanh nghiệp giả mạo hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Điều 36 Luật Du lịch 2017.

Một số câu hỏi liên quan đến hồ sơ cấp Giấy phép lữ hành nội địa

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là ai?

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL, người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Chuyên ngành về lữ hành là các chuyên ngành nào?

Chuyên ngành về lữ hành quy định tại điểm c Khoản 1 và điểm c Khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch bao gồm một trong các chuyên ngành sau:

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 • Quản trị lữ hành;
 • Điều hành tour du lịch;
 • Marketing du lịch;
 • Du lịch;
 • Du lịch lữ hành;
 • Quản lý và kinh doanh du lịch.
 • Quản trị du lịch MICE;
 • Đại lý lữ hành;
 • Hướng dẫn du lịch;
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở  giáo dục ở Việt Nam đào tạo.
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành quy định thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

Dịch vụ cấp đổi Giấy phép lữ hành nội địa của Luật Việt An

Quý khách hàng có thể lựa chọn sử dụng Dịch vụ của Luật Việt An trong lĩnh vực đổi giấy phép kinh doanh lữ hành gồm:

 • Tư vấn điều kiện hồ sơ đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Soạn thảo hồ sơ đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa mới.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Việt An về thủ tục cấp đổi giấy phép lữ hành nội địa. Qúy khách hàng vui lòng liên hệ Luật Việt An để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết thủ tục liên quan đến giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định mới nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO