Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay, giáo dục là một trong những ngành được quan tâm hàng đầu, trong đó môi trường giáo dục đầu tiên của trẻ – giáo dục mầm non được coi trọng và thu hút vốn đầu tư lớn từ nước ngoài. Giáo dục mầm non là nền tảng để phát triển cho trẻ em về cả thể chất và trí tuệ. Đây là lĩnh vực đầu tư có điều kiện, vì vậy nhà đầu tư phải đảm bảo các điều kiện theo đúng quy định tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP. Đối với thủ tục thành lập cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phải thực hiện theo đúng quy trình nghiêm ngặt theo pháp luật Việt Nam. Sau đây, Công ty Luật Việt An xin đưa ra ý tư vấn pháp lý về thủ tục thành lập cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài như sau.

Căn cứ pháp lý

 • Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Giáo dục 2019;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 86/2018/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

 • Việt Nam hiện chưa cam kết đối với Dịch vụ giáo dục mầm non (CPC 921) trong biểu cam kết dịch vụ của WTO tại thời điểm Việt Nam đàm phán gia nhập WTO.
 • Theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư vào Việt Nam mà không bị hạn chế về tỷ lệ vốn góp, đồng thời tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập cơ sở giáo dục mầm non tại Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như về vốn đầu tư, cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình giáo dục, đội ngũ giáo viên, văn bằng chứng chỉ, việc tiếp nhận học sinh…theo quy định tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Thực hiện xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là thủ tục bắt buộc đối với nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký dự án tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài phải chuẩn bị hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản thuyết minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Bản giải trình đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Quyết định của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức);
 • Giấy ủy quyền trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba đại diện thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.
 • Bản sao chứng thực hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là bản sao chứng thực giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên cho thuê địa điểm là tổ chức (có ngành nghề kinh doanh bất động sản); bản sao chứng thực giấy phép xây dựng; bản sao chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm thuê là nhà);

Bên cạnh đó, đối với nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài còn cần các giấy tờ sau:

 • Bản hợp pháp hóa lãnh sự quyết định, giấy phép thành lập của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài;
 • Bản hợp pháp hóa lãnh sự Báo cáo tài chính có kiểm toán 2 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư nước ngoài để chứng minh năng lực tài chính;
 • Bản sao chứng thực hộ chiếu người đại diện theo pháp luật và người đại diện quản lý phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài cần các giấy tờ:

 • Bản sao chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư;
 • Bản dịch công chứng xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư để chứng minh năng lực tài chính.

Sau 15 ngày làm việc, nhà đầu tư sẽ nhận được kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 2: Thực hiện xin cấp quyết định cho phép thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài;

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiến hành thủ tục đề nghị cấp phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non. Nhà đầu tư chuẩn bị bộ hồ sơ đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, bao gồm:

 • Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục theo mẫu quy định
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Đề án thành lập cơ sở giáo dục theo quy định;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của vănbản chấp thuận cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với theo quy định và các giấy tờ pháp lý liên quan;
 • Kế hoạch về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục hoặc dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bao gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục;
 • Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức theo quy định.

Sau khi chuẩn bị bộ hồ sơ, nhà đầu tư thực hiện đề nghị thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo quy trình như sau:

 • Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở giáo dục và đào tạo;
 • Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua thư điện tử cho nhà đầu tư;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời;
 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do;
 • Sau thời hạn 02 năm kể từ ngày quyết định cho phép thành lập có hiệu lực. Nếu cơ sở giáo dục mầm non của nhà đầu tư nước ngoài không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục hết hiệu lực.

Bước 3: Thực hiện thủ tục xin cấp quyết định cho phép hoạt động trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.

Hồ sơ xin cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục gồm:

 • Đơn đăng ký hoạt động giáo dục theo mẫu quy định.
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của quyết định cho phép thành lập đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục.
 • Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.
 • Báo cáo giải trình về việc cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học đã đáp ứng các nội dung quy định, đồng thời gửi kèm:
 • Danh sách hiệu trưởng (giám đốc), phó hiệu trưởng (phó giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng;
 • Danh sách và lý lịch cá nhân của cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng);
 • Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo;
 • Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính;
 • Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh;
 • Quy chế đào tạo;
 • Quy mô đào tạo (học sinh, sinh viên, học viên);
 • Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;
 • Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo;
 • Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.

Sau khi chuẩn bị bộ hồ sơ, nhà đầu tư thực hiện đăng ký cho phép hoạt động cơ sở giáo dục mầm non của nhà đầu tư nước ngoài theo quy trình như sau

 • Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở giáo dục và đào tạo. Có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư. Có thể gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử.
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Tiến hành thẩm định các điều kiện theo quy định. Sau đó Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo tiến hành xem xét và cấp giấy quyết định cho phép hoạt động giáo dục của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Trường hợp cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện để hoạt động. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Giám đốc Sở giáo dục đào tạo. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lời bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

Quý khách hàng có nhu cầu muốn được tư vấn và tìm hiểu thêm thông tin về thủ tục thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO