Hoạt động thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tháng 5 năm 2021

Sang tháng 05 năm 2021 hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn có dấu ấn nhất định trong tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn do đại dịch covid 19. Các dự án thành lập mới, điều chỉnh đều tăng hơn so với các tháng trước của năm 2021 và cũng tăng hơn so với tháng 05 năm 2021.

Thống kê chi tiết của các dự án cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của tháng 05 năm 2021 được thể hiện qua các số liệu trong từng lĩnh vực đầu tư dưới đây:

TT Ngành  Số dự án cấp mới  Vốn đăng ký cấp mới (triệu USD)  Số lượt dự án điều chỉnh  Vốn đăng ký điều chỉnh
(triệu USD)
 Số lượt góp vốn mua cổ phần  Giá trị góp vốn, mua cổ phần
(triệu USD)
 Tổng vốn đăng ký (triệu USD)
1 Công nghiệp chế biến, chế tạo           175         2,408.04            175        2,364.18             261              417.17      5,189.40
2 Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa              13         4,990.52                –                    –               16                67.87      5,058.39
3 Hoạt động kinh doanh bất động sản              17            579.16                 5              59.35               30              139.91          778.42
4 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy           124            284.78               30              39.45             394              140.05          464.29
5 Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ              49               41.82               20           122.00             149              124.76          288.59
6 Vận tải kho bãi              14            125.04                 6              25.83               25                  7.18          158.05
7 Nông nghiêp, lâm nghiệp và thủy sản                1                 7.65                 4              61.62                 9                  2.32            71.59
8 Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm               –                     –                 1              30.47                 8                18.92            49.39
9 Dịch vụ lưu trú và ăn uống                4                 0.35                 6              14.77               82                28.83            43.95
10 Thông tin và truyền thông              30                 4.39                 6              23.10               79                13.10            40.59
11 Xây dựng                8                 4.62                 3                5.49               42                30.29            40.41
12 Giáo dục và đào tạo                8                 7.40                 5                0.76               23                31.00            39.17
13 Cấp nước và xử lý chất thải                1                 1.01                –                    –                 4                15.52            16.53
14 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ                7                 1.38                 1                0.63               21                  5.99              8.01
15 Hoạt động dịch vụ khác                 1                  1.73              1.73
16 Khai khoáng               –                     –                 1                0.14                 1                  1.08              1.21
17 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội               –                     –                –                    –                 5                  1.19              1.19
18 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí               –                     –                –                    –                 1                  0.21              0.21
Tổng số         451 8,456.17 263     2,747.79       1,151   1,047.16  12,251.11
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO