Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp chế xuất

Ngày: 28/09/2017

Em là Phương, làm việc tại một doanh nghiệp chế xuất.

Anh/ Chị có thể trả lời giúp em 4 câu hỏi dưới đây được không ạ!

 1. Đối với doanh nghiệp chế xuất thì hàng hỏng ( phê liệu, phế phẩm ) không phải là nguyên vật liệu hỏng nằm ngoài định mức thực tế khi tiêu hủy có bị nộp thuế không ạ?
 2. Nhà nước mình có công văn hay quy định nào về việc phạt tiền chậm tiêu hủy hàng hỏng ( phế liệu, phế phẩm ) không ạ?
 3. Nếu báo cáo quyết toán doanh nghiệp mình làm bị sai mà đã nộp lên Cơ quan Hải Quan rồi thì mình có được sửa đổi bổ sung hay không ạ?
 4. Pháp luật mình có quy định nào về thời gian báo cáo việc tiêu hủy hàng hỏng lên cơ quan Hải Quan không ạ?

Với nội dung yêu cầu tư vấn của bạn, Luật Việt An xin tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

 • Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
 • Công văn 18195/BTC-TCHQ năm 2015

Căn cứ Điều 71, Điều 72 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điu 71. Th tc x lý phế liu, phế phm tiêu th ni địa

 1. Phế liu, phế phm nm trong định mc thc tế để sn xut hàng hóa xut khu (ví d: v lc trong quá trình gia công lc v thành lc nhân) khi bán, tiêu th ni địa không phi làm th tc hi quan nhưng phi kê khai np thuế vi cơ quan thuế ni địa theo quy định ca pháp lut v thuế.
 2. Phế liu, phế phm nm ngoài định mc thc tế để sn xut hàng hóa xut khu khi bán, tiêu th ni địa thc hin theo hướng dn ti Điu 21 Thông tư này.

Điu 72. Th tc tiêu hy nguyên liu, vt tư, phế liu, phế phm

 1. Th tc tiêu hy thc hin như th tc tiêu hy nguyên liu, vt tư dư tha, phế liu, phế phm gia công quy định ti đim d khon 3 Điu 64 Thông tư này.
 2. T chc, cá nhân chu trách nhim tiêu hy nguyên liu, vt tư, phế liu, phế phm theo đúng quy định ca pháp lut.

Về chính sách thuế và thủ tục hải quan khi tiêu huỷ : Trường hợp tiêu huỷ với phần là phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu không phải nộp thuế nhập khẩu khi tiêu hủy.

Thủ tục tiêu hủy phế liệu ( áp dụng chung cho sản xuất xuất khẩu và gia công ) với trình tự như sau:

Căn cứ điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điu 64. Th tc hi quan x lý nguyên liu, vt tư dư tha; phế liu, phế phm; máy móc, thiết b thuê, mượn

 1. Thi hn x lý nguyên liu, vt tư, máy móc, thiết b khi hp đồng gia công kết thúc hoc hết hiu lChm nht 15 ngày k t ngày hp đồng gia công kết thúc hoc hết hiu lc thc hin, t chc, cá nhân có văn bn thông báo cho Chi cc Hi quan nơi làm th tc quyết toán phương án gii quyết nguyên liu, vt tư dư tha; máy móc, thiết b thuê, mượn; phế liu, phế phm theo mu s 17/XL-HĐGC/GSQL Ph lc V ban hành kèm Thông tư này;Chm nht 30 ngày k t ngày thông báo phương án gii quyết nguyên liu, vt tư dư tha, máy móc, thiết b thuê, mượn, phế liu, phế phm, t chc, cá nhân phi thc hin xong th tc hi quan để gii quyết nguyên liu, vt tư dư tha, máy móc, thiết b thuê, mượn, phế liu, phế phm (nếu có).
 2. Các hình thc x lý

Căn c quy định ca pháp lut Vit Nam và ni dung tho thun trong hp đồng gia công, vic x lý nguyên liu, vt tư dư tha, phế liu, phế phm, máy móc, thiết b thuê, mượn để gia công được thc hin như sau:

…đ) Tiêu hu ti Vit Nam.

 1. Th tc hi quan

d) Tiêu hu nguyên liu, vt tư, phế liu, phế phm ti Vit Nam:

d.1) T chc, cá nhân có văn bn gi Chi cc Hi quan nơi nhp khu nguyên liu, vt tư phương án sơ hy, tiêu hy nguyên liu, vt tư, phế liu, phế phm, trong đó nêu rõ hình thc, địa đim tiêu hu. T chc, cá nhân chu trách nhim thc hin vic tiêu hy theo quy định ca pháp lut v bo v môi trường;

d.2) Cơ quan hi quan giám sát vic tiêu hy nguyên liu, vt tư, phế liu, phế phm theo nguyên tc qun lý ri ro da trên đánh giá tuân th pháp lut ca t chc, cá nhân.

Trường hp người khai hi quan là doanh nghip ưu tiên, t chc, cá nhân t chu trách nhim t chc vic tiêu hy, cơ quan hi quan không thc hin giám sát.

Theo quy định trên, chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, công ty gửi thông báo phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế phẩm cho cơ quan hải quan. Trường hợp hình thức xử lý là tiêu hủy tại Việt Nam thì công ty phải có văn bản gửi cơ quan hải quan về phương án sơ hủy, tiêu hủy. Thời hạn gửi văn bản là sau khi gửi văn bản thông báo và trước thời điểm đưa nguyên liệu đi tiêu hủy và chậm nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo công ty phải thực hiện xong việc tiêu hủy nguyên liệu.

Căn cứ điểm e và điểm f mục 8 công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính quy định:

8. Th tc hi quan, kim tra, giám sát hi quan đối vi hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài; hàng hóa là nguyên liu, vt tư nhp khu để sn xut hàng hóa xut khu; hàng hóa xut khu, nhp khu ca doanh nghip chế xut, B Tài chính hướng dn b sung mt s ni dung sau (điu 64).

…e) Liên quan đến quy định pháp lut v bo v môi trường khi tiêu hu, t chc, cá nhân có trách nhim tuân th theo đúng quy định ti Lut bo v môi trường năm 2014, Ngh định s 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 ca Chính ph v qun lý cht thi và phế liu, c th:

– Trường hp tiêu hu máy móc, thiết b, phế liu, phế phm là cht thi quy hi hoc có cha các thành phn nguy hi thì thc hin theo quy định v qun lý cht thi nguy hi ti Chương II Ngh định s 38/2015/NĐ-CP và Thông tư s 36/2015/TT-BTC ngày 30/06/2015 ca B Tài nguyên và môi trường quy định v qun lý cht thi nguy hi. 

– Trường hp tiêu hu máy móc, thiết b, phế liu, phế phm không phi là cht thi quy hi thì thc hin theo quy định v qun lý cht thi rn công nghip thông thường ti chương IV Ngh định s 38/2015/NĐ-CP.

 1. f) V vic giám sát tiêu hu thc hin theo quy định ti đim d.2 khon 3 điu 64 Thông tư s 38/2015/TT-BTC. Riêng vic tiêu hu máy móc thiết b, nguyên liu đối vi các loi hình gia công và doanh nghip chế xut cơ quan hi quan giám sát trc tiếp (tr đối vi trường hp doanh nghip ưu tiên).

Như vậy, việc tiêu hủy nguyên liệu phải thực hiện theo đúng quy định về môi trường nói trên. Cơ quan hải quan sẽ giám sát trực tiếp việc tiêu hủy nguyên liệu của công ty (trừ trường hợp công ty là doanh nghiệp ưu tiên).

Trân trọng!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp

  Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO