Tư vấn lấy hóa đơn từ công ty nước ngoài

Ngày: 28/04/2017

Công ty Luật Việt An có thể giải đáp thắc mắc giúp em về vấn đề này:

Công ty em mua dịch vụ phần mềm máy tính từ một công ty ở Ấn Độ và em đang cần lấy hóa đơn từ họ để tính vào chi phí cho công ty để được khấu trừ thuế.

Em muốn biết mình cần làm những thủ tục và giấy tờ gì để chứng từ được hợp pháp và đúng luật.

Với nội dung yêu cầu tư vấn của bạn, Luật Việt An xin tư vấn như sau:

V thuế GTGT:

Căn cứ khoản 4 Điều 21 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật là đối tượng không chịu thuế GTGT

Như vậy, công ty không phải khấu trừ thuế GTGT.

Điu kin khu tr thuế GTGT đầu vào

Căn cứ khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định:

 • Có chng t thanh toán không dùng tin mt đối vi hàng hóa, dch v mua vào (bao gm c hàng hóa nhp khu) t hai mươi triu đồng tr lên, tr các trường hp giá tr hàng hóa, dch v nhp khu tng ln có giá tr dưới hai mươi triu đồng, hàng hóa, dch v mua vào tng ln theo hóa đơn dưới hai mươi triu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hp cơ s kinh doanh nhp khu hàng hóa là quà biếu, quà tng ca t chc, cá nhân nước ngoài.Chng t thanh toán không dùng tin mt gm chng t thanh toán qua ngân hàng và chng t thanh toán không dùng tin mt khác hướng dn ti khon 3 và khon 4 Điu này.
 • Chng t thanh toán qua ngân hàng được hiu là có chng t chng minh vic chuyn tin t tài khon ca bên mua sang tài khon ca bên bán m ti các t chc cung ng dch v thanh toán theo các hình thc thanh toán phù hp vi quy định ca pháp lut hin hành như séc, y nhim chi hoc lnh chi, y nhim thu, nh thu, th ngân hàng, th tín dng, sim đin thoi (ví đin t) và các hình thc thanh toán khác theo quy định (bao gm c trường hp bên mua thanh toán t tài khon ca bên mua sang tài khon bên bán mang tên ch doanh nghip tư nhân hoc bên mua thanh toán t tài khon ca bên mua mang tên ch doanh nghip tư nhân sang tài khon bên bán). ( được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC).

Thuế TNDN

Điều 4 Thông tư 96/2015 quy định:

“ Điu 6. Các khon chi được tr và không được tr khi xác định thu nhp chu thuế

 1. Trừ các khoản chi không được tr nêu tại Khon 2 Điu này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 2. a) Khon chi thc tế phát sinh liên quan đến hot động sn xut, kinh doanh ca doanh nghi
 3. b) Khon chi có đủ hoá đơn, chng t hp pháp theo quy định ca pháp lu
 4. c) Khon chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dch v tng ln có giá tr t 20 triu đồng tr lên (giá đã bao gm thuế GTGT) khi thanh toán phi có chng t thanh toán không dùng tin m

Chng t thanh toán không dùng tin mt thc hin theo quy định ca các văn bn pháp lut v thuế giá tr gia tăng.

Trường hp mua hàng hóa, dch v tng ln có giá tr t hai mươi triu đồng tr lên ghi trên hóa đơn mà đến thi đim ghi nhn chi phí, doanh nghip chưa thanh toán thì doanh nghip được tính vào chi phí được tr khi xác định thu nhp chu thuế. Trường hp khi thanh toán doanh nghip không có chng t thanh toán không dùng tin mt thì doanh nghip phi kê khai, điu chnh gim chi phí đối vi phn giá tr hàng hóa, dch v không có chng t thanh toán không dùng tin mt vào k tính thuế phát sinh vic thanh toán bng tin mt (k c trong trường hp cơ quan thuế và các cơ quan chc năng đã có quyết định thanh tra, kim tra k tính thuế có phát sinh khon chi phí này).

Thuế nhà thầu

Theo Thông tư 103/2014/TT-BTC thì tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế.

Khoản 3 điều 7 Thông tư 103/2014 quy định Thu nhp phát sinh ti Vit Nam ca Nhà thu nước ngoài, Nhà thu ph nước ngoài là các khon thu nhp nhn được dưới bt k hình thc nào trên cơ s hp đồng nhà thu, hp đồng nhà thu ph (tr trường hp quy định ti Điu 2 Chương I), không ph thuc vào địa đim tiến hành hot động kinh doanh ca Nhà thu nước ngoài, Nhà thu ph nước ngoài. Thu nhp chu thuế ca Nhà thu nước ngoài, Nhà thu ph nước ngoài trong mt s trường hp c th như sau:

 • Thu nhập từ chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; chuyển nhượng quyền tham gia hợp đồng kinh tế/dự án tại Việt Nam, chuyển nhượng quyền tài sản tại Việt Nam.
 • Thu nhp t tin bn quyn là khon thu nhp dưới bt k hình thc nào được tr cho quyn s dng, chuyn quyn s hu trí tu và chuyn giao công ngh, bn quyn phn mm (bao gm: các khon tin tr cho quyn s dng, chuyn giao quyn tác gi và quyn ch s hu tác phm; chuyn giao quyn s hu công nghip; chuyn giao công ngh, bn quyn phn mm).“Quyền tác giả, quyền chủ sở hữu tác phẩm”, “Quyền sở hữu công nghiệp”, “Chuyển giao công nghệ” quy định tại Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Do nhà thầu nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nên bên Việt Nam nộp thay cho nhà thầu nước ngoài.

Thuế thu nhập doanh nghiệp nhà thầu nước ngoài phải nộp là 10% trên doanh thu tính thuế.

Như vậy, nếu mun chi phí mua phn mm nước ngoài là chi phí hp lý khi tính thuế TNDN, cn nhng giy t sau:

 • Hợp đồng mua bán;
 • Hóa đơn theo quy định của nước sở tại (invoice, packing list..)
 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng ( nếu giá trị thanh toán trên 20 triệu); ( Lưu ý là phải thanh toán qua tài khoản của công ty đã đăng ký tại ngân hàng, nếu thanh toán qua tài khoản cá nhân sẽ không được tính là chi phí hợp lý)
 • Tờ khai và chứng từ khai nộp thuế nhà thầu.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Việt An, nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được tư vấn cụ thể.

Trân trọng!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật thuế

  Tư vấn pháp luật thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO