Các hình thức hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hoạt động chuyển giao công nghệ được thực hiện thông qua một mối quan hệ pháp lý mà theo đó chủ sở hữu công nghệ hoặc bí quyết kĩ thuật được bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích bán hoặc li-xăng sử dụng công nghệ hoặc bí quyết đó cho một chủ thể khác. Các mối quan hệ trong hoạt động chuyển giao công nghệ đó chính là sự thỏa thuận giữa các bên với mục đích bên giao công nghệ đồng ý chuyển giao và bên nhận đồng ý tiếp nhận các quyền. Thông thường các chủ sở hữu quyền thường lựa chọn một trong các hình thức sau để chuyển giao công nghệ:

Chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ

Hình thức được khá nhiều có các chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích lựa chọn do không có khả năng khai thác quyền của mình trên thực tế là bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ độc quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích được bảo hộ. Khi tất cả độc quyền đối với sáng chế được bảo hộ được chuyển giao mà không có sự hạn chế bất kỳ về thời gian hoặc điều kiện khác của chủ sở hữu sáng chế được bảo hộ đối với một chủ thể khác thông qua hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế. Các nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế, nguyên tắc, đặc điểm tương tự như hợp đồng chuyển nhượng các đối tượng sở hữu trí tuệ khác.

Chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng quyền sở hữu trí tuệ)

Hình thức được đa số các chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích lựa chọn khi được bảo hộ độc quyền là chuyển giao quyền sử dụng thông qua hợp đồng li-xăng. Theo đó, chủ sở hữu sáng chế được bảo hộ cho phép chủ thể khác thực hiện một hoặc nhiều hành vi trong phạm vi các độc quyền đối với sáng chế của mình tại lãnh thổ một nước nhất định hoặc trong thời hạn bảo hộ sáng chế đó. Khi được chủ sở hữu cho phép thì có nghĩa là quyền li-xăng đã được cấp. Điều đáng lưu ý là chủ thể nhận li – xăng sẽ chế tạo hoặc sử dụng sản phẩm chứa sáng chế hoặc sản xuất sản phẩm bởi quy trình chứa sáng chế hoặc sử dụng quy trình chứa sáng chế và đảm bảo các cam kết theo Hợp đồng li – xăng, chủ sở hữu sáng chế cũng không mất đi quyền sử dụng sáng chế.

Hợp đồng chuyển giao bí quyết kỹ thuật

Một lựa chọn khác mà chủ sở hữu sáng chế lựa chọn chuyển giao một phần quyền của mình để thu lợi là thông qua hợp đồng chuyển giao bí quyết kỹ thuật, theo đó các bên chuyển giao và tiếp nhận công nghệ là liên quan đến bí quyết kỹ thuật. Nhìn chung bí quyết kỹ thuật  đề cập đến kiến thức về việc thực hiện một công việc cụ thể hoặc kiến thức chuyên môn thu nhận được trong một lĩnh vực nhất định. Trên cơ sở hợp đồng chuyển giao bí quyết kỹ thuật có thể được trao đổi dưới dạng hữu hình như tài liệu, hình ảnh, kế hoạch, thẻ nhớ của máy tính hoặc các hình thức khác, nhưng cũng có thể được trao đổi dưới dạng vô hình. Các điều khoản hợp đồng liên quan đến bí quyết kỹ thuật có thể có trong văn bản độc lập với hợp đồng li-xăng hoặc cũng có thể gộp các điều khoản đó vào trong hợp đồng li -xăng.

Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định. Hợp đồng nhượng quyền thương mại là hợp đồng hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng một sản phẩm hoặc một quy trình hoạt động là một đối tượng sở hữu công nghiệp và đang được bảo hộ. Nhượng quyền thương mại liên quan đến chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu hàng hóa hoặc các đối tượng sở hữu trí tuệ khác. Nhượng quyền thương mại hoặc nhượng quyền phân phối là một thỏa thuận kinh doanh mà trong đó liên quan tới uy tín, thông tin kỹ thuật và kiến thức chuyên môn của một bên được kết hợp với sự đầu tư của một bên khác nhằm bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng. Phương thức tiếp thị cho các hàng hóa và dịch vụ này thường dựa trên nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc tên thương mại và cách thức trang trí hoặc thiết kế đặc biệt của cơ sở kinh doanh.

Bán và nhập khẩu tư liệu sản xuất

Việc chuyển giao và tiếp nhận thương mại đối với công nghệ có bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ còn có thể được thực hiện thông qua việc mua và nhập khẩu thiết bị và tư liệu sản xuất khác.Ví dụ,thiết bị sản xuất có thể là máy và công cụ cần thiết để sản xuất sản phẩm hoặc ứng dụng quy trình kỹ thuật.

Hợp đồng liên doanh, liên kết

Liên doanh là hình thức liên kết giữa hai công ty độc lập. Có các hình thức liên doanh cơ bản: liên doanh theo phương thức đóng góp cổ phần là liên doanh theo hợp đồng hợp tác. Liên doanh theo phương thức đóng góp cổ phần là thỏa thuận của các bên nhằm tạo ra một pháp nhân độc lập được hình thành dựa trên sự thỏa thuận của hai hay nhiều bên. Liên doanh theo hợp đồng có thể được sử dụng khi không cần hoặc không thể thành lập pháp nhân độc lập mà các bên thỏa thuận sự hợp tác, liên doanh liên kết trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng. Thỏa thuận li-xăng, hợp đồng chuyển giao bí quyết kỹ thuật hoặc các công cụ pháp lý khác liên quan đến chuyển giao và tiếp nhận thương mại đối với công nghệ có thể được kết hợp vào các hợp đồng liên doanh, liên kết.

Dự án chìa khóa trao tay

Trong một số trường hợp cụ thể, các bên có thể được kết hợp theo cách thức ủy thác việc lập kế hoạch, xây dựng và điều hành nhà máy cho một nhà cung cấp công nghệ duy nhất hoặc một số lượng rất hạn chế các nhà cung cấp công nghệ. Theo đó, dự án chìa khóa trao tay có thể là một thỏa thuận toàn diện, trong đó bên chịu trách nhiệm chuyển giao cho khách hàng của họ. Ngược lại, bên nhận công  nghệ và toàn bộ cơ sở công nghiệp có khả năng hoạt động phù hợp với các tiêu chuẩn được thỏa thuận theo nhu cầu thực tế.

Hợp đồng tư vấn

Nhìn chung thỏa thuận tư vấn liên quan đến việc hỗ trợ, tư vấn hoặc cung cấp dịch vụ khác do nhà tư vấn cung cấp (dù là cá nhân hay doanh nghiệp) khi lập kế hoạch tiếp nhận công nghệ, thiết kế một cơ sở kinh doanh mới, chuẩn bị đấu thầu xây dựng công trình mới nhà xưởng hoặc thiết bị, tìm kiến biện pháp cải tiến công nghệ sẵn có hoặc các hoạt động khác cần phải có sự tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến bí quyết kỹ thuật.

Từ các hình thức của hợp đồng chuyển giao công nghệ nêu trên cho thấy lợi thế vô cùng quan trọng của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. Khi sở hữu quyền sở hữu trí tuệ chủ sở hữu có thể lựa chọn linh hoạt hình thức thu  lợi từ chính quyền của mình.

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ cụ thể và tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO