Các hình thức khuyến mại phải đăng ký tại Sở Công thương

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, các chủ thể kinh doanh phải tìm mọi cách để bán được sản phẩm, dịch vụ của mình, tìm mọi cách để thúc đẩy và tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Điều này kéo theo sự xuất hiện của các hình thức khuyến mại. Tuy nhiên, việc tiến hành khuyến mại phải tuân theo quy định của pháp luật, bởi bên cạnh việc thông báo khuyến mại, một số hình thức khuyến mại phải được đăng ký tại Sở Công thương. Trong thực tế, nhiều khách hàng gặp khó khăn khi xác định các hình thức này. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, Công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết các hình thức khuyến mại phải đăng ký tại Sở Công thương sau đây.

Đăng ký khuyến mại

Căn cứ pháp luật

 • Luật Thương mại năm 2005;
 • Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

Khuyến mại là gì?

Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm (Khoản 10 Điều 3 Luật Thương mại).

Khuyến mại được hiểu là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định (lợi ích ở đây có thể là vật chất hoặc phi vật chất), nhằm lôi kéo khách hàng mua sắm hàng hoá, sử dụng dịch vụ của mình.

Đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương là gì?

Đăng ký khuyến mại là thủ tục hành chính được thương nhân tiến hành thực hiện chương trình khuyến mại để nộp thông báo thực hiện khuyến mại hoặc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại trước khi thực hiện khuyến mại.

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện tiến hành đăng ký khuyến mại bao gồm:

 • Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

Các hình thức khuyến mại phải đăng ký tại Sở Công thương

Các hình thức khuyến mại

Theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, có các hình thức khuyến mại sau:

 • Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
 • Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác;
 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại;
 • Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Các hình thức phải đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương

Pháp luật quy định không phải tất cả hình thức khuyến mại trên đều bắt buộc phải đăng ký với Sở Công thương hoặc Bộ Công thương, bên cạnh những hình thức khuyến mại chỉ cần thông báo thì những hình thức khuyến mại phải đăng ký tại Sở Công thương gồm:

 • Một là, bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi (Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP).
 • Đặc trưng lớn nhất của hình thức khuyến mại này là khách hàng có thể được hoặc có thể không (không chắc chắn) được hưởng 1 lợi ích gì đó khi tham gia chương trình khuyến mại.
 • Việc đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương giúp cơ quan nhà nước quản lý sự hoạt động của hình thức khuyến mại này, bởi lẽ, đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi với thể lệ xác định giải thưởng do thương nhân đặt ra, thể lệ phức tạp, xác suất gần như bằng 0, nhà làm luật cần quản lý tránh trường hợp thương nhân cố tình không muốn trao giải, có thể thu hút được khách hàng nhưng không mất chi phí nào.
 • Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng (giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi ở đây được hiểu là giải thưởng trong trường hợp hết thời hạn trao thưởng nhưng không có người nhận hoặc không xác định được người trúng thưởng.
 • Hai là, các chương trình khuyến mại khác chưa được pháp luật quy định. Việc quy định đăng ký khuyến mại đối với hình thức khuyến mại này nhằm đảm bảo các thương nhân có thể linh hoạt thực hiện các hình thức khuyến mại nhằm thúc đẩy việc bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ phù hợp; đồng thời tạo điều kiện cho việc quản lý của cơ quan nhà nước đối với các hình thức khuyến mại chưa được pháp luật quy định, đảm bảo các hình thức này phải tuân thủ, không trái với các quy định của pháp luật có liên quan.

Thủ tục đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương

Thủ tục là cách thức thực hiện các bước theo một trình tự nhất định nhằm thực hiện đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương, bao gồm 3 bước cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký khuyến mại

Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại

Nộp hồ sơ tới Sở Công Thương qua đường bưu điện, trực tiếp hoặc sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Bước 3: Nhận kết quả đăng ký khuyến mại

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật. Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận thực hiện theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Hồ sơ đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương

Căn cứ Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, để tiến hành đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương, cần phải chuẩn bị các loại tài liệu giấy tờ như sau:

 • 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;
 • 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;
 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
 • 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký khuyến mại, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO