Dịch vụ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Chương trình khuyến mại khi được thực hiện dưới hình thức may rủi phải thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước trước khi tiến hành. Tuy nhiên, do việc đăng ký được thực hiện trước thời điểm tiến hành do vậy không tránh khỏi việc thay đổi, sai sót trong nội dung, thể lệ khuyến mại cần phải sửa đổi để tiến hành trên thực tế. Để giúp khách hàng thuận lợi hơn trong quá trình này, Luật Việt An có cung cấp dịch vụ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại tại Việt Nam.

Đăng ký khuyến mại

Khái quát quy định về thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Tiêu chí Nội dung
Các trường hợp phải đăng ký thay đổi Các hình thức khuyến mại đã thực hiện đăng ký trước khi tiến hành theo quy định, bao gồm:

 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi);
 • Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.
Thời điểm đăng ký thay đôi
 • Sau khi đăng ký thực hiện khuyến mại (tức là nội dung chương trình khuyến mại đã được xác nhận đăng ký trước đó);
 • Trước khi sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại, thương nhân phải thực hiện đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại tới cơ quan quản lý nhà nước nơi đăng ký.
Thời hạn đăng ký thay đổi Tối thiểu trước 05 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

Thời hạn căn cứ theo:

 • Ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện;
 • Ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp;
 • Thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
Cơ quan tiếp nhận
 • Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại) đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.
Cách thức nộp hồ sơ
 • Nộp qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
 • Nộp trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
 • Nộp qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
Thủ tục nộp hồ sơ Bước 1: Thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung, cơ quan tiếp nhận xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

Phí, lệ phí Không
Xử phạt hành chính Thương nhân có hành vi không đăng ký, không đăng ký sửa đổi sửa đổi với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định khi thực hiện khuyến mại hoặc đăng ký không đúng với thực tế:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức, doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý
 • Luật Thương mại 2005;
 • Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP;
 • Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP.

Hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Hồ sơ sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại bao gồm các mục hồ sơ được chuẩn bị thành 01 bộ gửi đến cơ quan có thẩm quyền với các đầu mục tài liệu như sau:

STT Tài liệu Số lượng Nội dung đăng ký sửa đổi, bổ sung
1 Bản đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (theo mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP) 01 bản chính Nội dung đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại bao gồm:

a) Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

b) Tên chương trình khuyến mại;

c) Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

d) Hình thức khuyến mại;

đ) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

e) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

g) Thời gian thực hiện khuyến mại;

h) Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);

i) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

k) Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);

l) Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

2 Giấy ủy quyền cho tổ chức cá nhân nộp hồ sơ 01 bản chính Trong trường hợp sử dụng dịch vụ đăng ký sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại của Luật Việt An.

Những điểm cần lưu ý khi đăng ký sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại

 • Thời điểm đăng ký sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại: chậm nhất trước khi thực hiện chương trình khuyến mại (điều chỉnh) 05 ngày làm việc, thương nhân phải nộp hồ sơ và được xác nhận việc đăng ký sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại của cơ quan quản lý nhà nước.
 • Nội dung ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng: thương nhân thực hiện khuyến mại cần lưu ý việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.
 • Nghĩa vụ báo cáo kết quả khuyến mại: trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nơi đã đăng ký và được xác nhận) về kết quả thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 07Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.
 • Nghĩa vụ trích lại 50% giá trị giải thưởng nếu không có người trúng thưởng trong chương trình may rủi: thương nhân trích nộp 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng vào ngân sách nhà nước, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của thương nhân, theo quyết định thu nộp của cơ quan quản lý nhà nước.

Dịch vụ đăng ký sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại của Luật Việt An

 • Tư vấn cụ thể, chi tiết thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
 • Thực hiện dịch vụ đăng ký sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại nhanh chóng và kịp thời;
 • Đồng hành cùng khách hàng trong quá trình sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại;
 • Hỗ trợ và hạn chế rủi ro cho khách hàng trong trường hợp phát sinh liên quan đến chương trình khuyến mại.

Nếu có bất kỳ nội dung nào chưa rõ, cần tư vấn cụ thể liên quan đến dịch vụ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại tại Việt Nam, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Công ty Luật Việt An để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất.

Bài viết được cập nhật đến tháng 4/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO