Cách viết bản mô tả đăng ký sáng chế

Việc bảo hộ sáng chế là một việc làm cực kỳ cần thiết và cấp bách hiện nay, tuy nhiên không phải ai cũng có thể tự mình đăng ký và xin cấp văn bằng bảo hộ sáng chế. Theo đó, việc đăng ký sáng chế cũng gặp rất nhiều khó khăn do hồ sơ đăng ký sáng chế rất đặc thù, nhiều loại giấy tờ phức tạp. Bản mô tả đăng ký sáng chế là một trong những loại giấy tờ quan trọng nằm trong bộ hồ sơ đăng ký sáng chế. Nắm vững được cách viết bản mô tả sáng chế sẽ giúp cho việc cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế sẽ trở nên dễ dàng hơn. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết hướng dẫn cách viết bản mô tả đăng ký sáng chế dưới đây.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022.

Bản mô tả sáng chế là gì?

Theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, bản mô tả sáng chế là một trong số những tài liệu bắt buộc cần phải có khi nộp đơn đăng ký sáng chế. Bản mô tả sáng chế gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế.

Những điều kiện của bản mô tả sáng chế

Tại khoản 2 Điều 102 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022 có quy định phần mô tả sáng chế sẽ phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện như sau:

 • Bộc lộ được đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế để đến mức căn cứ vào đó thì người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng cũng có thể thực hiện được sáng chế đó.
 • Phải giải thích ngắn gọn hình vẽ kèm theo, nếu cần làm rõ thêm bản chất của sáng chế
 • Bản mô tả phải làm rõ được điều kiện bảo hộ của sáng chế, bao gồm tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế.

Cách viết bản mô tả sáng chế

Thông thường bản mô tả sáng chế sẽ bao gồm những 10 nội dung, cụ thể như sau:

 • Tên sáng chế.
 • Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập.
 • Tình trạng kỹ thuật của sáng chế.
 • Mô tả bản chất kỹ thuật của sáng chế.
 • Mô tả vắn tắt các hình vẽ (nếu có).
 • Mô tả chi tiết sáng chế.
 • Ví dụ thực hiện sáng chế.
 • Tính mới của sáng chế hay những lợi ích sáng chế đạt được.
 • Yêu cầu bảo hộ.
 • Bản tóm tắt sáng chế.

Cụ thể, cách viết bản mô tả sáng chế sẽ như sau:

Tên sáng chế

 • Tên cần đặt ngắn gọn, rõ ràng và phù hợp với đối tượng, chức năng hay lĩnh vực kỹ thuật mà sáng chế hướng đến.
 • Không nên chứa các dấu hiệu mới của sáng chế
 • Tên của sáng chế không nên mang tính quảng cáo.

Lưu ý: Nếu sáng chế liên quan đến sản phẩm hoặc quy trình mà đã có tên đang được sử dụng phổ biến thì nên lấy ngay tên đó mà không cần phải đặt tên mới. Trong trường hợp sáng chế đó liên quan đến sản phẩm hoặc quy trình mới lần đầu tiên được tạo ra thì nên đặt tên theo chức năng.

Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập

 • Quý khách cần phải chỉ ra được lĩnh vực kỹ thuật cụ thể mà sáng chế có liên quan đến hoặc lĩnh vực mà sáng chế đó được sử dụng.
 • Lĩnh vực này phải phù hợp với lĩnh vực theo phân loại của sáng chế quốc tế.
 • Cần nêu tên sáng chế và dấu hiệu xác định lĩnh vực sử dụng nó để bổ sung, giải thích tên sáng chế.

Tình trạng kỹ thuật của sáng chế

 • Người làm đơn cần phải nêu một hoặc một số giải pháp kỹ thuật đã biết trùng với đối tượng được nêu trong đơn về bản chất kỹ thuật và mục đích, hiệu quả đạt được, các giải pháp này phải cùng giải quyết một vấn đề như sáng chế.
 • Cần chỉ ra các dấu hiệu cơ bản, các nhược điểm của các giải pháp này và nguyên nhân của chúng sẽ được sáng chế khắc phục một phần hoặc toàn bộ.
 • Phải chỉ ra nguồn thông tin về các giải pháp đối chứng (như số văn bằng bảo hộ sáng chế, quốc gia ban hành, tên ấn phẩm, tác giả, v.v.).

Lưu ý: Có thể trình bày phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế theo hai cách sau:

 • Chỉ ra từng giải pháp, các dấu hiệu cơ bản của nó và phải ghi rõ được nhược điểm và nguyên nhân của chúng để có thể khắc phục.
 • Nêu tất cả các giải pháp kỹ thuật một cách tổng thể và sau đó chỉ ra những nhược điểm chung và riêng của từng giải pháp.
 • Ngoài ra, quý khách cần phải chọn trong số các giải pháp kỹ thuật đó một giải pháp được cho là gần nhất.

Bản chất kỹ thuật của sáng chế

 • Phải chỉ ra được mục đích của sáng chế đó, tức là lợi ích mà sáng chế sẽ đem lại cho xã hội.
 • Mục đích đó phải được thể hiện cụ thể, khách quan, không được nêu chung chung và không được mang tính quảng cáo.
 • Phải mô tả được bằng cách hay bằng phương tiện kỹ thuật nào mà sáng chế được đề xuất có thể đạt được mục đích đã đề ra trong bản mô tả.
 • Cần tránh viết phần bản chất kỹ thuật vượt quá phạm vi yêu cầu bảo hộ của sáng chế.

Mô tả vắn tắt các hình vẽ

 • Hình vẽ của sáng chế, sơ đồ nhằm mục đích giúp cho việc hiểu về sáng chế được dễ dàng hơn.
 • Phần này phải được trình bày thành tài liệu riêng của đơn, phải thể hiện theo các quy định về kỹ thuật.
 • Mô tả phần này phải được thể hiện bằng các đường nét màu đen, rõ nét, bền màu.
 • Có thể trình bày nhiều hình vẽ trên một trang giấy. Các hình vẽ này phải phù hợp với nhau, với các tài liệu của đơn và đặc biệt là bản mô tả, phải phù hợp với các ký hiệu chỉ dẫn nhằm tránh gây ra sự hiểu sai lệch sáng chế.

Lưu ý về trình bày mẫu: Để sáng chế được hiểu một cách dễ dàng hơn, các hình vẽ sau đây thể hiện sáng chế theo các phương án khác nhau, trong đó:

 • 1 là hình vẽ phối cảnh của thiết bị theo một phương án của sáng chế.
 • 2 là hình vẽ mặt cắt theo đường A-A trên H.1.

Mô tả chi tiết sáng chế

Trong phần này phải mô tả sáng chế bằng các dấu hiệu đặc trưng của nó sao cho người có hiểu biết trung bình trong ngành này có thể thực hiện sáng chế một cách dễ dàng và phải tương ứng với yêu cầu bảo hộ được ghi trong đơn.

Ví dụ thực hiện sáng chế

Phần này nhằm chứng minh được khả năng đạt được mục đích đề ra và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế. Bên cạnh đó, nhằm chứng minh trình độ sáng tạo của sáng chế. Người viết cần chỉ ra một hoặc một vài ví dụ trong thực tế để chỉ rõ sáng chế này có thể được áp dụng trong thực tế.

Bản yêu cầu bảo hộ

 • Bản yêu cầu bảo hộ nhằm xác định phạm vi, khối lượng bảo hộ của sáng chế.
 • Các yêu cầu bảo hộ cần được trình bày rõ ràng, cụ thể, tách bạch nhau.
 • Bản này cần phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng và nhất là phải phù hợp với những mô tả thể hiện trong bản mô tả chi tiết.
 • Yêu cầu bảo hộ có thể gồm một hoặc nhiều điểm, trong số đó có thể có một hoặc một số điểm độc lập hay một hoặc một số điểm phụ thuộc.

Bản tóm tắt sáng chế

 • Nêu được lĩnh vực mà trong đó sáng chế được sử dụng hoặc liên quan đến.
 • Phải có tên sáng chế.
 • Phải nêu bật được bản chất của sáng chế bằng cách chỉ ra các dấu hiệu khác biệt cơ bản (nên nêu ngắn gọn vì phần mô tả bản chất kỹ thuật đã nêu đến).
 • Bản tóm tắt sáng chế không được chứa thông tin quảng cáo.
 • Bản tóm tắt nên được viết một cách rõ ràng bằng ít từ ngữ nhất có thể nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ nội dung. Thường bản tóm tắt sẽ không có quá 150 từ.
 • Phần này có thể chứa công thức hoặc hình vẽ đặc trưng để giúp hiểu rõ sáng chế hơn.

Trên đây là bài viết về cách viết bản mô tả đăng ký sáng chế. Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc về các vấn đề bản mô tả đăng ký sáng chế xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO