Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Các cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống cần thực hiện xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều khách hàng đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục cần thiết để được cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đúng theo quy định của pháp luật.

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Để giải đáp thắc mắc của khách hàng, công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm sau đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật An toàn thực phẩm năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2018.
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là một loại giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thực phẩm, sản xuất thực phẩm, cơ sở chế biến,.. khi các cơ sở này đáp ứng đủ các điều kiện về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Theo quy định của pháp luật, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ một số trường hợp như:

 • Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;
 • Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;
 • Sơ chế nhỏ lẻ;
 • Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;
 • Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
 • Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
 • Nhà hàng trong khách sạn;
 • Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
 • Kinh doanh thức ăn đường phố;
 • Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Quy định trên thực chất nhằm giúp các cơ quan nhà nước quản lý việc tổ chức sản xuất, kinh doanh của các cơ sở trên địa bàn, đồng thời, đảm bảo lợi ích, sức khoẻ của người tiêu dùng. Về phía cơ sở sản xuất, kinh doanh, việc có trong tay Giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của khách hàng, tạo tâm lý an toàn, yên tâm khi họ tiêu dùng, mua những sản phẩm của các cơ sở này.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm được hiểu là phương thức, cách thức giải quyết theo một trình tự nhất định, một thể lệ thống nhất, gồm một loạt nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau nhằm giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại Điều 35 Luật An toàn thực phẩm.

Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, đối chiếu thực tế các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau khi tiến hành kiểm tra, đối chiếu thực tế các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm trên thực tế hoạt động của cơ sở, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ra các quyết định tương ứng với các trường hợp cụ thể như sau:

 • Nếu cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đáp ứng đủ các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật thì tiến hành cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở.
 • Nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đáp ứng đủ các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở, đồng thời trả lời bằng văn bản cho cơ sở được biết, trong đó nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy chứng nhận.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo quy định của pháp luật, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
 • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Tại Điều 35 Luật An toàn thực phẩm quy định: Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

 • Danh mục các sản phẩm/ nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hoá thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
 • Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hoá thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
 • Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hoá thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương được quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là văn bản có thời hạn sử dụng. Theo quy định của pháp luật, Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm có thời hạn sử dụng là 3 năm kể từ ngày cấp. Trước 6 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải nộp đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp vẫn tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

Trong khoảng thời gian này, thời hạn của Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn hiệu lực, vì vậy nên các cơ  sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vẫn có thể tiếp tục hoạt động bình thường mà không lo bị xử phạt. Tuy nhiên, cần chú ý đến thời gian sử dụng của Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đã được cấp, để chủ động thực hiện gia hạn trước khi Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hết hiệu lực, tránh cho việc bị xử phạt, làm gián đoạn quá trình hoạt động, kinh doanh, gây tổn thất cho cơ sở.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, các loại giấy phép con khác, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO