Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là yêu cầu bắt buộc để kinh doanh ngành môi  giới bất động sản. Chứng chỉ này giúp xác thực năng lực chuyên môn và đảm bảo sự chất lượng và đạo đức trong các giao dịch quan trọng như bất động sản. Luật Việt An sẽ tổng hợp các nội dung pháp lý liên quan đến chứng chỉ này trong bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật kinh doanh bất động sản 2014;
 • Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng;
 • Thông tư 11/2015/TT-BXD, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 23/2016/TT-BXD, Thông tư 28/2016/TT-BXD, Thông tư 02/2019/TT-BXD.

Môi giới bất động sản là gì?

Theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản, bên môi giới bất động sản sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng.
 • Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
 • Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Trong thực tiễn, có hai dạng thức hoạt động của bên môi giới bất động sản đó là doanh nghiệp (pháp nhân) và cá nhân hoạt động độc lập (thường được gọi là “cò đất”). Theo đó, bên môi giới bất động sản là trung gian trong hoạt động mua bán bất động sản giữa bên mua và bên bán. Do vậy, pháp luật quy định bên môi giới này không được là một bên trong quan hệ mua bán trên, mà chỉ được hưởng lợi dựa trên thù lao hoặc hoa hồng thu được từ giao dịch.

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là gì?

Môi giới bất động sản là một trong những ngành nghề được pháp luật quy định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là điều kiện bắt buộc để cá nhân, pháp nhân có thể thực hiện hoạt động môi giới bất động sản.

Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản 2014 có quy định:

 • Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản: phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
 • Đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập: phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Như vậy không nhất thiết làm việc trong công ty bất động sản thì phải có chứng chỉ hành nghê bất động sản. Tuy nhiên nếu bạn là người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản hoặc là nhân viên trực tiếp tham gia môi giới bất động sản thì bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Cá nhân nếu muốn được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cần phải đáp ứng đủ các điều kiện cụ thể sau đây:

 • Phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
 • Phải có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;
 • Đã qua sát hạch kiến thức về môi giới bất động sản.

Để được đủ điều kiện dự thi sát hạch, thí sinh dự thi còn cần phải:

 • Không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;
 • Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định được trình bày dưới đây.

Hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Danh mục tài liệu trong một bộ hồ sơ được quy định như sau:

Tên tài liệu Số lượng (bản) Lưu ý
Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư 11/2015/TT-BXD); 01 Có dán ảnh màu cờ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi
Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài 01 ·       Bản sao có chứng thực; hoặc

·       Bản sao có bản chính để đối chiếu với trường hợp là hộ chiếu

Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản 01 Nếu có
Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên Tùy theo số bằng
Ảnh màu cỡ 4x6cm 02 Chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi
Phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận 02
Chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị). 01 Bản sao và bản dịch có chứng thực

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Bước 1: Nộp đơn đăng ký dự thi và tham dự kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức.

Trước mỗi kỳ thi, thí sinh nộp trực tiếp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định (01 bộ lưu tại đơn vị tổ chức kỳ thi, 01 bộ gửi về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ).

Nội dung thi sát hạch sẽ bao gồm 2 khối kiến thức:

 • Khối kiến thức cơ sở: liên quan đến pháp luật áp dụng, kiến thức thực tiễn thị trường, đầu tư, phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
 • Khối kiến thức chuyên môn: những kiến thức liên quan đến kỹ năng hành nghề dịch vụ môi giới bất động sản.

Lưu ý: Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực hoặc trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn.

Bước 2: Phê duyệt và công bố kết quả thi

Bài thi đạt yêu cầu là bài thi có kết quả như sau:

 • Bài thi phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100);
 • Bài thi phần kiến thức chuyên môn đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100).

Kết quả thi được thông báo tại đơn vị tổ chức kỳ thi và trên trang thông tin của Sở Xây dựng.

Đơn phúc khảo: Trong thời gian 10 ngày kể từ khi thông báo kết quả.

Thi lại: Trong thời gian 20 ngày kể từ khi thông báo kết quả thi, đơn vị tổ chức kỳ thi tổ chức thi lại cho những thí sinh có bài thi không đạt yêu cầu. Thí sinh thi không đạt yêu cầu phần nào thì thi lại phần đó. Mỗi kỳ thi chỉ tổ chức thi lại 1 lần, thí sinh không phải nộp kinh phí thi lại.

Bước 3: Cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 • Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi;
 • Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch Hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ;
 • Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản phô tô bài thi và hồ sơ của các cá nhân đó về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ;

Kinh phí: Kinh phí cấp chứng chỉ là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) đối với một chứng chỉ, cá nhân nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng khi nhận chứng chỉ.

Hình thức trả chứng chỉ:

 • Chứng chỉ được trả cho cá nhân tại Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi.
 • Trường hợp người có chứng chỉ không đến nhận trực tiếp thì được gửi theo đường bưu điện.

Thời hạn chứng chỉ: 05 năm kể từ ngày được cấp.

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Người có chứng chỉ sẽ bị thu hồi chứng chỉ trong các trường hợp sau đây:

 • Người được cấp chứng chỉ mất năng lực hành vi dân sự;
 • Người được cấp chứng chỉ kê khai trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ không trung thực;
 • Chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa;
 • Người được cấp chứng chỉ cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề;
 • Người được cấp chứng chỉ vi phạm các nguyên tắc hành nghề quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản và nội dung ghi trong chứng chỉ;
 • Người được cấp chứng chỉ vi phạm các quy định đến mức bị thu hồi chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

Một số câu hỏi liên quan đến Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Có thể cấp lại chứng chỉ không?

Có nếu bạn thuộc trường hợp:

 • Đã được cấp chứng chỉ nhưng bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác;
 • Không bị thu hồi chứng chỉ trong vòng 5 năm trở lại tính đến ngày yêu cầu cấp lại; và
 • Chưa cấp lại chứng chỉ này bao giờ (quy định chỉ được cấp lại 01 lần duy nhất).

Thủ tục cấp lại được thực hiện theo Điều 16 của Thông tư 11/2015/TT-BXD.

Chứng chỉ của tôi hết hạn thì phải làm thế nào?

Người có chứng chỉ hết hạn, hoặc gần hết hạn nếu muốn cấp lại chứng chỉ thì phải thi sát hạch theo quy trình lại từ đầu, tuy nhiên chỉ phải thi khối kiến thức cơ sở mà không cần thi khối kiến thức chuyên môn liên quan đến nghiệp vụ hành nghề.

“Cò đất” hành nghề mà không có chứng chỉ có bị phạt không?

Hiện nay, trường hợp doanh nghiệp, cá nhân hoạt động độc lập hành nghề môi giới bất động sản nhưng không có chứng chỉ hành nghề thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 59 của Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng:

Các nhận kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng và khắc phục bằng cách buộc thực hiện thủ tục chứng chỉ hành nghề theo quy định khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập theo quy định.

Trường hợp nếu doanh nghiệp sử dụng nhân viên môi giới bất động sản nhưng không có chứng chỉ hành nghề thì bị phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng, bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản từ 06 tháng đến 09 tháng. Để khắc phục hậu quả, pháp luật buộc doanh nghiệp phải bổ sung đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản còn thời hạn sử dụng theo quy định.

Chứng chỉ của bên môi giới bị tẩy xóa, sửa chữa bị phạt bao nhiêu tiền?

Tùy thuộc vào nội dung tẩy xóa, sửa chữa, nếu nội dung này làm sai lệch nội dung chứng chỉ ban đầu được cấp, người sử dụng chứng chỉ để hành nghề sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định.

Cũng theo quy định của Nghị định 16/2022/NĐ-CP, tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản làm sai lệch nội dung chứng chỉ có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. Ngoài ra, bên đó còn phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc phải nộp lại chứng chỉ hành nghề bị tẩy xóa, sửa chữa cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp chứng chỉ hành nghề. Theo đó, muốn tiếp tục hành nghề môi giới bất động sản, bên đó phải làm thủ tục cấp mới chứng chỉ từ đầu.

Tôi có thể cho thuê chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi không hoạt động không?

Không. Trường hợp bạn thực hiện hành vi cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản, bạn có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng, và bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 03 tháng đến 06 tháng.

Quý khách có nhu cầu tư vấn về pháp luật dân sự, pháp luật bất động sản, tư vấn pháp luật doanh nghiệp vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO