Đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Hải Phòng

Hải Phòng là một trong năm thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. Đây là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ thuộc Vùng duyên hải Bắc Bộ của Việt Nam. Hải Phòng hiện là đô thị loại I, là thành phố trung tâm cấp vùng và cấp quốc gia. Để thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, thành phố Hải Phòng có nhiều chủ trương khuyến khích thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại. Trong bài viết này, Luật Việt An sẽ cung cấp cho quý khách các thông tin liên quan đến đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Hải Phòng.

Đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Hải Phòng

Căn cứ pháp lý

 • Luật thương mại 2020
 • Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP.
 • Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND về ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng.

Sở công thương thành phố Hải Phòng

 • Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray – Ngô Quyền.
 • Số máy thường trực: 0225.3846719 – 0225.3700581
 • Fax: 0225.3845794 – 0225.3858796
 • Hộp thư cơ quan: socongthuong@haiphong.gov.vn
 • Hộp thư tiếp dân: tiepdan_socongthuong@haiphong.gov.vn

Các hình thức khuyến mại phải thực hiện thủ tục đăng ký

Theo quy định của Luật Thương mại 2020, có các hình thức khuyến mại sau phải đăng ký khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại:

 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi)
 • Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
 • Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.
 • Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Hoạt động khuyến mại tại thành phố Hải Phòng

Hoạt động khuyến mại tại thành phố Hải Phòng đang được diễn ra rất sôi nổi. Nổi bật trong thời gian hiện tại từ ngày 17/11 đến ngày 22/11/2023, sẽ diễn ra Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng Sông Hồng – Hải Phòng năm 2023. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia năm 2023 của Bộ Công Thương và Chương trình xúc tiến thương mại của UBND thành phố Hải Phòng.

Hội chợ góp phần tăng cường hợp tác giữa thành phố Hải Phòng với các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Hồng, mở rộng giao lưu hợp tác kinh tế giữa các ngành, các địa phương; liên kết sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong xu thế Hội nhập kinh tế quốc tế và liên kết vùng. Các hoạt động khuyến mại được khuyến khích thực hiện đối với các doanh nghiệp tham gia hội chợ, vừa nhằm quảng bá hàng hóa, dịch vụ và thu hút sức tiêu dùng.

Đăng ký khuyến mại tại Sở công thương Hải Phòng

Các hình thức đăng ký khuyến mại tại thành phố Hải Phòng

 • Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Công thương Hải Phòng
 • Nộp trực tiếp tại trụ sở của Sở Công thương Hải Phòng
 • Có thể nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công thương Hải Phòng công bố.

Hồ sơ đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Hải Phòng

 • 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;
 • 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;
 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
 • 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại tại Sở Công thương Hải Phòng bao gồm

 • Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;
 • Tên chương trình khuyến mại;
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);
 • Hình thức khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);
 • Thời gian thực hiện khuyến mại;
 • Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);
 • Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;
 • Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);
 • Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

Thủ tục, trình tự thực hiện đăng ký khuyến mại tại Sở công thương Hải Phòng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký khuyến mại với Sở Công thương / Bộ Công thương TP. Hải Phòng

Đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Ở bước này, với các hình thức đăng ký đã được cung cấp ở trên, quý khách sẽ cân nhắc điều kiện của mình để thực hiện hoặc có thể ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện.

Bước 3: Nhận giấy xác nhận của Sở Công thương/ Bộ Công thương

Đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, căn cứ theo:

 • Ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp
 • Ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện
 • Ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Sở Công thương TP. Hải Phòng xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân. Trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận được thực hiện theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Bước 4: Công khai chương trình khuyến mại

Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được Sở Công thương TP. Hải Phòng xác nhận phải được công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại. Nội dung thông tin phải công khai phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc hỗ trợ thủ tục đăng ký khuyến mại tại Sở công thương Hải Phòng, xin vui lòng liên hệ đến dịch vụ đăng ký khuyến mại của Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO