Các hình thức khuyến mại phải đăng ký tại Cục Xúc tiến thương mại

Trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh như hiện nay, không ít doanh nghiệp có tổ chức các hoạt động khuyến mại. Các hình thức khuyến mại có thể có hoặc không cần đăng ký tại Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại. Bài viết dưới đây của Luật Việt An sẽ cung cấp cho quý khách một số thông tin về các hình thức khuyến mại phải đăng ký tại Cục Xúc tiến thương mại.

Đăng ký khuyến mại

Cơ sở pháp lý

 • Luật Thương mại 2005;
 • Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

Khuyến mại là gì?

Khuyến mại là một hoạt động thường được sử dụng để thu hút khách hàng và tăng doanh số bán hàng. Đó có thể là một chiến dịch giảm giá, tặng quà hoặc phần thưởng, hoặc các ưu đãi khác để khuyến khích khách hàng mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của một công ty.

Khuyến mại thường được sử dụng trong các dịp đặc biệt như lễ hội, ngày lễ, hoặc để xóa bỏ hàng tồn kho hoặc kích thích tiêu thụ trong những thời điểm bán hàng chậm. Mục đích của khuyến mại là thu hút khách hàng và tăng doanh số bán hàng, đồng thời giúp các công ty xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài.

Cục Xúc tiến thương mại là gì?

Cục Xúc tiến thương mại là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương và thương hiệu theo quy định của pháp luật.

Cục Xúc tiến thương mại có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn khác theo quy định của Nhà nước.

Các hình thức khuyến mại phải đăng ký tại Cục Xúc tiến thương mại

Đăng ký khuyến mại được thực hiện tại Cục Xúc tiến thương mại, trực thuộc Bộ Công thương khi các hình thức đó được quy định là thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương. Theo đó, có hai hình thức được Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định bao gồm:

Một là, hình thức khuyến mại bằng bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi) trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. Đây là một trong các hình thức khuyến mại được quy định tại Điều 92.6 Luật Thương mại 2005.

Ví dụ: Khi mua các sản phẩm mỹ phẩm của công ty, khách hàng sẽ nhận được 01 phiếu thẻ cào trúng thưởng,…

Ngoài ra, các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận (Điều 92.9 Luật Thương mại) cũng thuộc đối tượng phải đăng ký miễn là đáp ứng không thuộc các hình thức sau:

 • Đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
 • Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

Các loại hàng hóa, dịch vụ được dùng để khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp đang kinh doanh hoặc là của doanh nghiệp khác; là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp và dùng để tặng, thưởng, cho mà không thu tiền của khách hàng. Cụ thể:

 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.
 • Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại bằng phương thức: (1) Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; (2) Khuyến mại bằng hình thức giảm giá; (3) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.

Giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại có bị hạn chế không?

Giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải bị hạn chế. Cụ thể:

 • Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8, Khoản 2 Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.
 • Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.
 • Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thủ tục đăng ký khuyến mại tại Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công thương

Căn cứ theo Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, thủ tục đăng ký khuyến mại tại Cục Xúc tiến thương mại bao gồm:

 • Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.
 • Đối với hồ sơ đăng ký khuyến mại thực hiện tại Bộ Công Thương sau khu xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, Bộ Công Thương cung cấp cho Sở Công Thương nơi thương nhân tổ chức khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận để phối hợp quản lý.

Một số lưu ý khi thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi

 • Việc xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải được tổ chức công khai, theo thể lệ đã công bố, có sự chứng kiến của khách hàng và phải được lập thành biên bản.
 • Trong trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng được phát hành kèm theo hàng hóa (gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong hàng hóa hoặc các cách thức khác tương tự), thương nhân thực hiện khuyến mại phải thông báo về thời gian và địa điểm thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hoá cho Sở Công Thương nơi thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hóa trước khi thực hiện.
 • Bằng chứng xác định trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải tuân thủ các điều kiện sau:
 • Được thể hiện dưới dạng vật chất (vé số, phiếu, thẻ dự thưởng; phiếu rút thăm, bốc thăm, quay số; thẻ, tem, phiếu cào; tem, phiếu trúng thưởng; nắp, nút, đáy, vỏ, thân của bao bì sản phẩm hoặc của sản phẩm; chính giải thưởng) hoặc thông điệp dữ liệu (tin nhắn; thư điện tử; mã code, mã giao dịch, mã khách hàng, mã sản phẩm) hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương để làm căn cứ cho việc xác định trúng thưởng qua cách thức ngẫu nhiên;
 • Có hình thức khác với xổ số do nhà nước độc quyền phát hành và không được sử dụng kết quả xổ số của Nhà nước để làm kết quả xác định trúng thưởng.
 • Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng.
 • Giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi không có người trúng thưởng là giải thưởng trong trường hợp hết thời hạn trao thưởng nhưng không có người nhận hoặc không xác định được người trúng thưởng.

Hồ sơ xin giấy phép đăng ký chương trình khuyến mại tại Cục Xúc tiến thương mại

Nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại với thành phần bao gồm:

 • 01 bản gốc Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại;
 • 01 bản gốc Thể lệ chương trình khuyến mại;
 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
 • 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Hình thức nộp:

 • Qua đường bưu điện;
 • Nộp trực tiếp tại Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công thương;
 • Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm

 • Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;
 • Tên chương trình khuyến mại;
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);
 • Hình thức khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);
 • Thời gian thực hiện khuyến mại;
 • Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);
 • Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;
 • Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);
 • Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Việt An về các hình thức khuyến mại phải đăng ký tại Cục Xúc tiến thương mại, nếu quý khách có nhu cầu đăng ký khuyến mại sản phẩm xin liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO