Đăng ký nhãn hiệu có yếu tố hình là phong cảnh

Khi các ý tưởng được mở rộng, thì nhiều chủ nhãn, nhà thiết kế nhãn hiệu sử dụng đến các yếu tố mở rộng như phong cảnh về thiên nhiên đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến quang cảnh như nhãn hiệu của các khu du lịch, dịch vụ du lịch liên quan đến điểm đến. Căn cứ theo Công nước Vienna thì yếu tố hình dựa theo phong cảnh được phân loại, phân nhóm như sau:

Phân loại, phân nhóm yếu tố hình với phong cảnh như sau:

06 LANDSCAPES PHONG CẢNH
06.01 MOUNTAINS, ROCKS, GROTTOES NÚI, VÁCH ĐÁ, HANG ĐỘNG
06.01.01 Crags, rocks, walls of rocks Núi đá, vách đá, tảng đá
Note:
a) Including rock formations like pinnacle rocks and fairy chimneys.
b) Not including reefs (6.3.1).
Chú thích:
a) Bao gồm sự hình thành đá như các tháp đá nhọn và các cột đá.
b) Không bao gồm đá ngầm (6.3.1)
06.01.02 Mountains, mountain landscapes Núi, cảnh núi
06.01.03 Volcanoes Núi lửa
06.01.07 Grottoes Hang động
Auxiliary Section of Division 6.1
(associated with Principal Sections 6.1.2, 3)
06.01.04 Mountains or volcanoes stylized Núi hay núi lửa cách điệu hoá
06.03 LANDSCAPES WITH WATER, RIVER OR STREAM  PHONG CẢNH CÓ HỒ, SÔNG SUỐI
Note: Not including urban landscapes or village scenes with water, river or stream (6.7.11). Chú thích: Không bao gồm phong cảnh thành thị hoặc làng mạc có hồ, sông suối (6.7.11)
06.03.01 Lacustrine or maritime scenes Cảnh ven hồ hay ven biển
06.03.11 Landscapes with running water Các cảnh có nước chảy
Auxiliary Sections of Division 6.3
Auxiliary Sections Associated with Principal Section 6.3.1
06.03.02 Beaches, coasts, bays Bãi biển, bờ biển, vịnh
06.03.03 Islands, reefs Đảo, đá ngầm
06.03.04 Open sea, stretches of water without shores Biển khơi, khoảng nước không bờ
06.03.05 Lakes or seas with mountains around or in the background Hồ hay biển có núi bao quanh hoặc ở phía sau
06.03.06 Harbors Cảng
06.03.10 Other lacustrine or maritime scenes Các cảnh hồ hoặc biển khác
Auxiliary Sections Associated with Principal Section 6.3.11
06.03.12 Springs, landscapes with spring(s) Suối, cảnh có suối
06.03.13 Waterfalls, landscapes with waterfall(s) Thác, cảnh có thác
06.03.14 Rivers, streams, rapids, torrents, with or without landscape Sông, sông nhỏ, suối, ghềnh, thác có hay không có phong cảnh
06.03.20 Other landscapes with running water Các cảnh khác có nước chảy
06.06 DESERT OR TROPICAL-TYPE LANDSCAPES CẢNH SA MẠC HAY NHIỆT ĐỚI
06.06.01 Desert landscapes or landscapes with very sparse vegetation Cảnh sa mạc hoặc có cây trồng thưa thớt
06.06.02 Oases ốc đảo
06.06.25 Other tropical-type landscapes Các phong cảnh nhiệt đới khác
Auxiliary Section of Division 6.6
(associated with Principal Sections 6.6.1-25)
06.06.03 Other landscapes with palm trees Các phong cảnh khác có cọ
06.07 URBAN LANDSCAPES OR VILLAGE SCENES PHONG CẢNH THÀNH THỊ HOẶC NÔNG THÔN
06.07.01 Streets Phố
06.07.02 Squares Quảng trường
06.07.04 Built-up areas Khối dân cư
06.07.11 Urban landscapes or village scenes with water, river or stream Phong cảnh thành phố hoặc làng mạc có hồ, sông, suối
06.07.25 Other urban landscapes or village scenes Các phong cảnh thành thị hay làng mạc khác
Auxiliary Sections of Division 6.7
(associated with Principal Section 6.7.4)
06.07.05 Built-up areas composed of skyscrapers Khối dân cư do các nhà chọc trời tạo ra
06.07.06 Built-up areas composed of flat-roofed houses Khối dân cư do các nhà mái bằng tạo ra
06.07.07 Built-up areas composed of huts Khối dân cư do các lều tạo ra
06.07.08 Built-up areas composed of rural constructions Khối dân cư do các nông thôn tạo ra
06.19 OTHER LANDSCAPES CÁC PHONG CẢNH KHÁC
06.19.01 Other landscapes Các phong cảnh khác
Auxiliary Sections of Division 6.19
(associated with Principal Section 6.19.1)
06.19.05 Forest, undergrowth Rừng, tầng dưới rừng
Note: A group of three or more trees will be placed in one of the sections 5.1.1 to 5.1.4, if it does not represent a forest in the proper sense. Chú thích: Một nhóm ba cây hay nhiều hơn sẽ được xếp vào một trong các nhóm từ 5.1.1 đến 5.1.4 nếu nó không thể hiện một khu rừng thật sự.
06.19.07 Vineyards Vùng trồng nho
06.19.09 Other cultivated areas Các vùng trồng trọt khác
06.19.10 Landscapes with haystack(s) Phong cảnh với đống cỏ khô.
06.19.11 Grasslands, pastures Đồng cỏ, bãi chăn thả
06.19.13 Pasturelands with mountains around or in the background Bãi chăn thả có núi bao xung quanh hay ở phía sau
06.19.15 Landscapes with windmill(s) Phong cảnh có cối xay gió
06.19.16 Landscapes with house(s) Phong cảnh có nhà
06.19.17 Landscapes with factory(ies)  or other industrial construction(s) Phong cảnh có nhà máy hay các công trình công nghiệp khác
06.19.19 Polar landscapes Phong cảnh vùng cực

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

 • Tư vấn pháp luật về điều kiện đăng ký nhãn hiệu.
 • Tư vấn tính khả thi được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền của nhãn hiệu.
 • Miễn phí tra cứu sơ bộ nhãn hiệu.
 • Tra cứu chính thức nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ – chi phí độc lập.
 • Tư vấn quy trình, thủ tục đăng ký nhãn hiệu.
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.
 • Đại diện đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng trong quá trình đăng ký nhãn hiệu.
 • Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình đăng ký, xét nghiệm đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Đại diện cho khách hàng trong toàn bộ quá trình xác lập quyền và phúc đáp công văn trao đổi với Cục Sở hữu trí tuệ về việc đăng ký nhãn hiệu.
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
 • Phản đối, khiếu nại các nội dung liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu.
 • Nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chuyển lại cho khách hàng.
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO