Chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế thành giải pháp hữu ích

Trong thế giới công nghiệp ngày nay, việc chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế thành giải pháp hữu ích không chỉ là một quá trình phức tạp mà còn là chìa khóa mở cánh cửa cho sự đổi mới và phát triển. Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ cung cấp thông tin liên quan đến các trình tự, thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi trên.

Sở hữu trí tuệ

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế thành giải pháp hữu ích là gì?

Chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế thành giải pháp hữu ích có thể hiểu là quá trình mà người nộp đơn ban đầu thực hiện để yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế, sau đấy vì một lý do nào đó mà chuyển đổi qua giải pháp hữu ích. Điều này có thể là do chủ đơn cảm thấy cần phải thực hiện điều chỉnh hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ, khiến người nộp đơn buộc phải thực hiện thủ tục chuyển đổi. Mục tiêu là để tối ưu hóa quá trình thẩm định đơn yêu cầu cấp văn bằng độc quyền.

 • Đơn chuyển đổi sẽ có được một số đơn mới và lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc ngày ưu tiên của nó (nếu có).
 • Đơn ban đầu (sau khi được chuyển đổi) được coi là đã bị rút bỏ tại thời điểm nộp yêu cầu chuyển đổi đơn.

Quá trình này giúp đảm bảo rằng quy trình cấp Bằng độc quyền sáng chế diễn ra một cách mượt mà và hiệu quả hơn cho tất cả các bên liên quan.

Thời điểm chuyển đổi đơn

Việc chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế sang giải pháp hữu ích được quy định tại điểm đ khoản 1, khoản 2 Điều 115 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành.

“Điều 115. Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

 1. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có các quyền sau đây:

đ) Chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích và ngược lại.

 1. Người yêu cầu thực hiện các thủ tục quy định tại khoản 1 Điều này phải nộp phí và lệ phí.”

Đồng thời tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 65/2023/NĐ-CP cũng quy định:

3. Việc chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 115 của Luật Sở hữu trí tuệ được thực hiện như sau:

 1. a) Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn đăng ký sáng chế có thể chuyển đổi yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc ngược lại đối với toàn bộ hoặc một phần của đơn, với điều kiện người nộp đơn phải nộp lệ phí nộp đơn đối với đơn chuyển đổi theo quy định. Đối với trường hợp chuyển đổi một phần của đơn, người nộp đơn phải thực hiện thủ tục tách đơn trước khi yêu cầu chuyển đổi;…”

Như vậy trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng độc quyền sáng chế, người nộp đơn đăng ký sáng chế có thể chuyển đổi yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích với điều kiện người nộp đơn phải nộp lệ phí nộp đơn đối với đơn chuyển đổi theo quy định.

Do đó, thời điểm để thực hiện thủ tục chuyển đổi từ đơn đăng ký sáng chế sang giải pháp hữu ích là trong thời gian Cục Sở hữu trí tuệ đang xử lý và thẩm định đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế mà người đăng ký sáng chế đã nộp trước đó. Hơn nữa, một điều kiện quan trọng để thực hiện chuyển đổi là người nộp đơn phải thực hiện việc nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được yêu cầu chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục quá trình xử lý đơn chuyển đổi theo quy định, mà không phải thực hiện lại các bước đã thực hiện trước khi có yêu cầu chuyển đổi. Điều này nhằm đảm bảo tính hiệu quả và tiết kiệm thời gian trong quá trình xử lý hồ sơ.

Hồ sơ chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế thành giải pháp hữu ích

Người nộp đơn yêu cầu chuyển đổi đăng ký giải pháp hữu ích cần chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ dưới đây:

 • 02 Tờ khai đơn đăng ký sáng chế (Lưu ý: Tờ khai đơn đăng ký ban đầu đánh dấu (x) vào ô “Yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế” thì đối với Tờ khai đơn chuyển đổi cần đánh dấu (x) tương ứng vào ô “Yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc ngược lại);
 • 02 Bản mô tả sáng chế;
 • Văn bản đề nghị chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế;
 • Giấy ủy quyền (nếu đơn nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Trình tự, thủ tục chuyển đổi đơn

Thủ tục chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế sang giải pháp hữu ích mới nhất sẽ trải qua các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và hộp hồ sơ

Người nộp đơn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ được đề cập tại Mục 3 và tiến hành nộp đến Cục Sở hữu trí tuệ bằng 1 trong 3 hình thức sau:

Nộp trực tiếp tại các điểm tiếp nhận đơn:

Người nộp đơn có thể nộp hồ sơ chuyển đổi đơn trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

 • Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp nộp hồ sơ chuyển đổi đơn qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

(Lưu ý: Khi chuyển tiền phí, lệ phí đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn cần gửi hồ sơ qua bưu điện tương ứng đến điểm tiếp nhận đơn đó).

Nộp đơn trực tuyến

Điều kiện để nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN

Trình tự nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi  hồ sơ chuyển đổi đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, sau khi hoàn thành việc khai báo và gửi đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp tài liệu trực tuyến.

 • Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch để xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến và tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí/lệ phí theo quy định.
 • Nếu tài liệu và phí/lệ phí đầy đủ theo quy định, cán bộ nhận đơn sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, nếu không đủ tài liệu và phí/lệ phí theo quy định thì đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận.
 • Trong trường hợp Người nộp đơn không hoàn tất thủ tục nộp đơn theo quy định, tài liệu trực tuyến sẽ bị hủy và Thông báo hủy tài liệu trực tuyến được gửi cho Người nộp đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

Nộp đơn thông qua Đại diện Sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ:

Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp là tổ chức dịch vụ sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp, đã được Cục SHTT cấp giấy phép và ghi nhận trong hệ thống quản lý của Cục. Theo đó, bạn chỉ cần ký Giấy ủy quyền, mọi giấy tờ và giao dịch với Cục sẽ do tổ chức này chủ động thực hiện.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý đơn chuyển đổi theo quy định pháp luật

Sau khi nhận được yêu cầu chuyển đổi đơn hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục tiến hành thủ tục xử lý đơn chuyển đổi theo quy định tương ứng (không thực hiện lại các thủ tục đã tiến hành trước khi có yêu cầu chuyển đổi).

Sau khi tiến hành thẩm định nội dung đơn yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành ra quyết định cấp hoặc từ chối cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích căn cứ các quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

Một số lưu ý khi chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế thành giải pháp hữu ích

Thời hạn thực hiện chuyển đổi đơn là bao lâu?

Sau khi nhận được yêu cầu chuyển đổi đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục tiến hành thủ tục xử lý đơn chuyển đổi theo quy định tương ứng, nhưng không thực hiện lại các thủ tục đã tiến hành đối với trước khi có yêu cầu chuyển đổi.

Lệ phí thực hiện chuyển đổi đơn là bao nhiêu?

Lệ phí nộp đơn chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế thành giải pháp hữu ích hiện nay là 150.000 VNĐ. Ngoài ra, trong trường hợp đơn đăng ký giải pháp hữu ích đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ thì người nộp đơn phải nộp khoản phí công bố là 120.000 VNĐ.

Dịch vụ chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế thành giải pháp hữu ích của Đại diện sở hữu trí tuệ – Luật Việt An

 • Hỗ trợ tra cứu và tư vấn về khả năng đăng ký sáng chế;
 • Đảm bảo tư vấn chặt chẽ trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế;
 • Đại diện thực hiện các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực độc quyền bảo hộ sáng chế;
 • Tư vấn hỗ trợ thủ tục chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế thành giải pháp hữu ích;
 • Tư vấn, đại diện gia hạn hiệu lực độc quyền sáng chế;
 • Ghi nhận mọi thay đổi liên quan đến bằng độc quyền bảo hộ sáng chế;
 • Tư vấn và hỗ trợ đăng ký chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế.

Qúy khách hàng có nhu cầu đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và tư vấn các thủ tục liên quan đến bảo hộ sở hữu công nghiệp, vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ chính xác nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO