Dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh rượu

Việt Nam là một trong những đất nước có tỷ lệ tiêu thụ rượu lớn nhất trong Đông Nam Á và châu Á, mặc dù doanh nghiệp kinh doanh rượu đã và đang phải chịu ảnh hưởng của mức thuế suất đặc biệt và những quy định khắt khe của pháp luật về kinh doanh rượu, nhưng đây vẫn là một trong những ngành nghề kinh doanh nhận được nhiều sự chú ý nhất hiện nay. Trong bài viết này, Luật Việt An giới thiệu dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh rượu tại Việt Nam

Giấy phép kinh doanh rượu

Kinh doanh rượu là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, rượu là một loại đồ uống có cồn thực phẩm được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm và có tên tiếng Anh là ethanol.

Hoạt động kinh doanh rượu là các hoạt động:

 • Sản xuất rượu;
 • Nhập khẩu rượu;
 • Phân phối rượu;
 • Bán buôn, bán lẻ rượu;
 • Bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Đây là một trong những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư 2020. Nên khi kinh doanh rượu, các cá nhân, tổ chức cần phải có giấy phép kinh doanh rượu.

Khái quát thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh rượu

Thông tin Nội dung chi tiết
Cơ quan có thẩm quyền Bộ Công Thương: đối với cơ sở sản xuất rượu công nghiệp từ 03 triệu lít/năm trở lên và Giấy phép phân phối rượu.

– Sở Công Thương: đối với cơ sở sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 03 triệu lít/năm và Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

– Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: đối với Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu và Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Cách thức thực hiện – Nộp trực tiếp tại cơ quan nhà nước;

– Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

– Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời hạn giải quyết – Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép phân phối rượu và Giấy phép bán buôn rượu: thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu và Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ: thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả thủ tục hành chính – Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

– Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

– Giấy phép phân phối rượu

Giấy phép bán buôn rượu

– Giấy phép bán lẻ rượu

– Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

Phí, lệ phí – Bộ Công thương: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định đối với doanh nghiệp, 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân.

– Sở Công thương: bằng 50% mức phí nhà nước quy định trên.

Căn cứ pháp lý – Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP;

– Thông tư 168/2016/TT-BTC phí thẩm định kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh.

Lưu ý về giấy phép kinh doanh rượu

Thời hạn của giấy phép kinh doanh rượu

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 20 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP, thời hạn của giấy phép kinh doanh rượu như sau:

 • Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là 15 năm;
 • Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán lẻ rượu là 05 năm.

Trường hợp cấp lại giấy phép

Hiện nay, có 02 trường hợp sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép, đó là:

 • Giấy phép hết hiệu lực;
 • Giấy phép bị mất hoặc hỏng.

Thủ tục cấp lại giấy phép do hết hiệu lực được thực hiện như đối với xin cấp mới giấy phép. Còn thủ tục xin cấp lại giấy phép do bị mất, hỏng sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

Mức xử phạt vi phạm hành chính khi không có giấy phép kinh doanh rượu

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức kinh doanh rượu mà không có giấy phép kinh doanh rượu thì sẽ bị xử phạt tiền từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu

STT Tài liệu Số lượng
Tài liệu chung cần có
1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP 01
2 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. 01
3 Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 01
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy sản xuất rượu công nghiệp
1 Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp. 01
2 Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất. 01
3 Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật. 01
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
1 Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất. 01
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu và Giấy phép bán buôn rượu
1 Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định. 01
2 Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu của các thương nhân bán buôn rượu; bản sao. Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự, kiến tham gia hệ thống phân phối của doanh nghiệp xin cấp phép.  01
3 Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu 01
4 Bản cam kết do thương nhân tự lập 01
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu
1 Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ 01
2 Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu. 01
3 Bản cam kết do thương nhân tự lập 01
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
1 Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ 01
2 Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu. 01
3 Bản sao hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu 01
4 Bản cam kết do thương nhân tự lập 01

Một số công ty kinh doanh rượu tại Việt Nam

STT Công ty Địa chỉ Loại rượu kinh doanh ngành nghề kinh doanh chính
1 Công ty TNHH Phân phối thương hiệu Toàn Cầu Số 971 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Vang, Vodka, Whisky, Cognac, Rum, Tequila và Gin Bán buôn đồ uống – 4633
2 Công ty TNHH Thương mại Thăng Long Số 3A1 Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nộ Vang, Vodka Bán buôn đồ uống – 4633
3 Công ty CP tạp phẩm và bảo hộ lao động 11A, phố Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội Vang, Vodka, Whisky Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác – 4659
4 Công ty TNHH Hầm rượu Châu Á Căn nhà số 6, nhà 31, Trương Hán Siêu, P. TRần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm HN Mùi, Vang, Vodka, Whisky Bán buôn đồ uống – 4633
5 Công ty TNHH Đại Việt 39 phố Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, HN Vang, Vodka, Whisky, Baileys, Rum, Gin Bán buôn đồ uống – 4633

Dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu của Luật Việt An

 • Cung cấp dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh rượu;
 • Dịch vụ thành lập hộ công ty/hộ kinh doanh kinh doanh rượu;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh kinh doanh rượu;
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng để làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cấp giấy phép kinh doanh rượu;
 • Bàn giao kết quả đăng ký, thông báo và tư vấn các thủ tục sau khi được cấp phép kinh doanh rượu cho khách hàng.

Trên đây là tư vấn của Luật Việt An về dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh rượu. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay tìm hiểu kỹ hơn về thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh rượu, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Bài viết được cập nhật đến tháng 5/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui long liên hệ đến Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO