Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hiện nay hoàn thuế thu nhập cá nhân là một vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm. Vậy điều kiện để được hoàn thuế là gì? Những trường hợp nào sẽ được hoàn thuế thu nhập cá nhân? Luật Việt An sẽ tổng hợp các nội dung trên trong bài viết sau đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2014.
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
 • Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Theo Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thì ta có thể định nghĩa về hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau: Là việc Nhà nước hoàn trả lại phần tiền thuế đã thu từ người nộp thuế thu nhập cá nhân trong năm quyết toán nếu thuộc trường hợp được hoàn thuế và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ tại khoản 2 Điều 8 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

 • Cá nhân đó có số tiền đã nộp thuế lớn hơn số tiền phải nộp.
 • Các cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.
 • Các trường hợp khác theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì điều kiện để được hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 • Cá nhân có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế thì mới được hoàn trả phần thuế thu nhập cá nhân.
 • Với những cá nhân đã ủy quyền cho các tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thì việc hoàn trả cũng được thực hiện thông qua tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập.
 • Đối với cá nhân không thuộc ủy quyền quyết toán thuế cần trực tiếp kê khai thu nhập với cơ quan thuế hoặc nộp bù trừ vào kỳ kế tiếp.

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hiện nay, người có yêu cầu hoàn lại tiền thuế thu nhập cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ bằng hai cách: nộp trực tiếp hoặc nộp trực tuyến qua Trang thuế điện tử. Cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ theo quy định tại Điều 42, Thông tư 80/2021/TT-BTC, hồ sơ hoàn thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ bao gồm:

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán cho các cá nhân có uỷ quyền.

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 • 01 văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo Mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC;
 • 01 Văn bản ủy quyền theo quy định trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế và trừ những trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế;
 • 01 Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập).

Lưu ý: Trong trường hợp này thì doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục thuế cho người có yêu cầu hoàn thuế.

Đối với trường hợp cá nhân cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế:

 • Người nộp thuế thu nhập có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 02/QTT-TNCN) thì sẽ không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.
 • Cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế căn cứ vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để giải quyết hoàn nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ yêu cầu hoàn lại tiền thuế thu nhập cá nhân

Nếu nộp trực tiếp các bạn chuẩn bị các loại giấy tờ sau đây rồi đi nộp ở cơ quan thuế có thẩm quyền. Bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN.
 • Bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN.
 • Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (là chứng từ khấu trừ thuế mà doanh nghiệp cấp.
 • Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân còn hiệu lực.
 • Bản scan hợp đồng lao động (Nếu quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý Doanh nghiệp giảm trừ gia cảnh) Hoặc sổ hộ khẩu/sổ tạm trú (Nếu quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú).

Sau khi nộp hồ sơ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thì đối với trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi thực hiện kiểm tra hồ sơ về thuế mà đối tượng nộp thuế đã nộp, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thủ trưởng cơ quan thuế có thẩm quyền có trách nhiệm phải ban hành Quyết định hoàn thuế cho người yêu cầu trên cơ sở số thuế thu nhập cá nhân mà họ được hoàn trong thời hạn quy định.

Đối với trường hợp nộp hồ sơ yêu cầu hoàn lại tiền thuế thu nhập cá nhân trực tuyến trên cổng thông tin của Tổng cục thuế sẽ thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống.

 • Trước tiên, tiến hành đăng nhập vào trang web Thuế điện tử theo đường link: https://thuedientu.gdt.gov.vn
 • Đăng ký tài khoản theo hướng dẫn hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản.
 • Sau đó tiến hành nhập mã số thuế, mã kiểm tra. Tiếp theo, nhập mật khẩu và chọn Đăng nhập để truy cập vào trang Thuế điện tử.

Bước 2: Chọn Kê khai trực tuyến.

Nhấn chọn vào mục Quyết toán thuế -> Kê khai trực tuyến để tiến hành kê khai thuế thu nhập cá nhân.

Bước 3: Điền thông tin tờ khai trực tuyến.

Thông tin tờ khai trực tuyến gồm những nội dung sau:

 • Tên người gửi tờ khai
 • Địa chỉ liên hệ
 • Điện thoại liên lạc
 • Địa chỉ email

Chọn tờ khai: Mẫu 02/QTT-TNCN

Sau đó, chọn cơ quan quyết toán tuỳ vào trường hợp cụ thể. Nhập mã số thuế của cơ quan khấu trừ tại nguồn và hệ thống sẽ tự động nhận diện cơ quan quyết toán.

Sau khi hoàn thành các bước kê khai thông tin, nhấn chọn vào ô Tiếp tục.

Bước 4: Tiến hành khai tờ khai quyết toán thuế.

Bước 5: Hoàn thành kê khai.

 • Khi điền đầy đủ các thông tin, cần kiểm tra lại toàn bộ thông tin thêm lần nữa.
 • Để hoàn tất thủ tục kê khai, nhấn chọn vào ô Hoàn thành kê khai.

Bước 6: Nộp tờ khai.

Sau khi hoàn tất thủ tục kê khai, cần kiểm tra lại xem thông tin tờ khai đã khai chính xác hay chưa và sau đó bạn kéo xuống dưới và chọn Kết xuất XML. Tờ khai sẽ được lưu về máy.

Sau đó nhấp chọn Nộp tờ khai.

Bước 7: Hệ thống thông báo nộp thành công.

Tiến hành nhập mã kiểm tra và nhấn Tiếp tục. Nếu thông tin đúng và đầy đủ, hệ thống sẽ thông báo nộp thành công.

Bước 8: In tờ khai.

 • Tiếp theo đó, tiến hành in tờ khai sau khi đã kết xuất XML.
 • Lưu ý: nên in tờ khai thành hai bản để bổ sung hồ sơ nộp cho cơ quan.

Bước 9: Nộp tờ khai.

Thời hạn giải quyết

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn giải quyết đối với các hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân sẽ như sau:

 • Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước: Cơ quan quản lý thuế sẽ có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế chậm nhất trong vòng 06 ngày làm việc.
 • Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế: Cơ quan quản lý thuế sẽ có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế chậm nhất trong vòng 40 ngày làm việc

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, sử dụng dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An qua điện thoại, Zalo hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO