Dịch vụ kế toán thuế huyện Thường Tín

Kế toán thuế là một trong những công việc vô cùng quan trọng. Các doanh nghiệp / công ty khi có ý định tìm kiếm cơ hội kinh doanh trên địa bàn huyện Thường Tín thường lưu tâm và tìm hiểu rất rõ các thông tin liên quan đến thuế và thủ tục thực hiện nghĩa vụ kế của doanh nghiệp. Chiến lược và nghiệp vụ kế toán được doanh nghiệp hoạch định rõ sau khi thành lập công ty tại huyện Thường Tín. Tuy nhiên hiện nay có nhiều cách để doanh nghiệp có thể tiết kiệm được chi phí những vẫn thực hiện tốt được các nghiệp vụ liên quan đến thuế và kế toán liên hệ Đại lý thuế Việt An để tư vấn và thực hiện các nghiệp vụ thủ tục liên quan đến kế toán cho doanh nghiệp, thuế cho các cá nhân tổ chức trên địa bàn huyện Thường Tín.

Dịch vụ thuế huyện Thường Tín

Dịch vụ kế toán thuế cho công ty tại huyện Thường Tín:

Nội dung công việc dịch vụ kế toán thuế trọn gói bao gồm

 • Tư vấn và hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán cho doanh nghiệp, tư vấn cách lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Tư vấn tổng thể các kiến thức sơ bộ cho doanh nghiệp liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân;
 • Tư vấn hoạch định chiến lược tài chính, cân đối chi phí hợp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và giải trình với cơ quan nhà nước.

Công việc hàng tháng, quý

 • Nhận hóa đơn chứng từ của doanh nghiệp, tư vấn tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ phát sinh;
 • Hoàn thiện chứng từ và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh nhằm cân đối thuế GTGT, TNCN, nhập xuất tồn, tình hình công nợ cho doanh nghiệp;
 • Kê khai và nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng;
 • Kê khai và nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn;
 • Kê khai và nộp báo cáo thuế thu nhập cá nhân (nếu trong kỳ có phát sinh khấu trừ thuế TNCN);
 • Nộp thuế TNDN tạm tính.

Công việc cuối năm

 • Lập và nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • In và hoàn thiện hệ thống sổ sách theo quy định bàn giao cho doanh nghiệp.

Dịch vụ thuế kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp:

Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế trong tất cả các lĩnh vực.
 • Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam…

Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thu nhập doanh nghiệp

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.

Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.
 • Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.
 • Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Dịch vụ kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của Đại lý thuế Việt An

Việt An rà soát, kiểm tra toàn bộ hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán…của doanh nghiệp để xác định doanh thu tính thuế, chi phí được trừ, giao dịch liên kết nhằm tư vấn, lập và nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dịch vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân tại huyện Thường Tín:

 • Tư vấn cho khách hàng các quy định pháp luật thuế nói chung và pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói riêng;
 • Tư vấn cho khách hàng các quy định và trình tự, thủ tục, hồ sơ về quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
 • Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi có sự ủy quyền của khách hàng, bao gồm: chuẩn bị, hoàn thiện và nộp hồ sơ quyết toán tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thay mặt khách hàng sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu;
 • Thực hiện các dịch vụ liên quan đến quyết toán thuế khác khi khách hàng có nhu cầu.

Từ khoá tìm kiếm liên quan đến dịch vụ kế toán thuế tại huyện Thường Tín:

Dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán, thủ tục thuế, dịch vụ kế toán thuế, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, tư vấn luật huyện Thường Tín, đăng ký thuế, kê khai thuế.

Các thị trấn, xã tại huyện Thường Tín:

Huyện Thường Tín có 29 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Thường Tín (huyện lỵ) và 28 xã: Chương Dương, Dũng Tiến, Duyên Thái, Hà Hồi, Hiền Giang, Hòa Bình, Khánh Hà, Hồng Vân, Lê Lợi, Liên Phương, Minh Cường, Nghiêm Xuyên, Nguyễn Trãi, Nhị Khê, Ninh Sở, Quất Động, Tân Minh, Thắng Lợi, Thống Nhất, Thư Phú, Tiền Phong, Tô Hiệu, Tự Nhiên, Vạn Điểm, Văn Bình, Văn Phú, Văn Tự, Vân Tảo.

 1. Dịch vụ kế toán thuế tại thị trấn Thường Tín,
 2. Dịch vụ kế toán thuế tại Chương Dương,
 3. Dịch vụ kế toán thuế tại Dũng Tiến,
 4. Dịch vụ kế toán thuế tại Duyên Thái,
 5. Dịch vụ kế toán thuế tại Hà Hồi,
 6. Dịch vụ kế toán thuế tại Hiền Giang,
 7. Dịch vụ kế toán thuế tại Hòa Bình,
 8. Dịch vụ kế toán thuế tại Khánh Hà,
 9. Dịch vụ kế toán thuế tại Hồng Vân,
 10. Dịch vụ kế toán thuế tại Lê Lợi,
 11. Dịch vụ kế toán thuế tại Liên Phương,
 12. Dịch vụ kế toán thuế tại Minh Cường,
 13. Dịch vụ kế toán thuế tại Nghiêm Xuyên,
 14. Dịch vụ kế toán thuế tại Nguyễn Trãi,
 15. Dịch vụ kế toán thuế tại Nhị Khê,
 16. Dịch vụ kế toán thuế tại Ninh Sở,
 17. Dịch vụ kế toán thuế tại Quất Động,
 18. Dịch vụ kế toán thuế tại Tân Minh,
 19. Dịch vụ kế toán thuế tại Thắng Lợi,
 20. Dịch vụ kế toán thuế tại Thống Nhất,
 21. Dịch vụ kế toán thuế tại Thư Phú,
 22. Dịch vụ kế toán thuế tại Tiền Phong,
 23. Dịch vụ kế toán thuế tại Tô Hiệu,
 24. Dịch vụ kế toán thuế tại Tự Nhiên,
 25. Dịch vụ kế toán thuế tại Vạn Điểm,
 26. Dịch vụ kế toán thuế tại Văn Bình,
 27. Dịch vụ kế toán thuế tại Văn Phú,
 28. Dịch vụ kế toán thuế tại Văn Tự,
 29. Dịch vụ kế toán thuế tại Vân Tảo.

Liên hệ công ty luật Việt An để thực hiện dịch vụ kế toán thuế:

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO