Dịch vụ kế toán thuế tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

Thực hiện thủ tục liên quan đến thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức kinh doanh trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. Theo đó khi tổ chức cá nhân phát sinh các hoạt động kinh doanh, thu nhập phải có nghĩa vụ kê khai thuế với cơ quan quản lý thuế tại thành phố Sầm Sơn mà cụ thể là Chi cục thuế khu vực Sầm Sơn, Quảng Xương thuộc và Cục thuế tỉnh Thanh Hoá. Các thủ tục thuế cá nhân tổ chức có thể uỷ quyền cho Đại lý thuế Việt An để thực hiện trực tiếp với cơ quan nhà nước liên quan đến quản lý thuế tại địa bàn thành phố Sẩm Sơn. ĐT: 0961675566.

Văn bản pháp lý liên quan đến luật thuế:

 • Luật 38/2019/QH14 Về quản lý thuế
 • Luật 78/2006/QH11 về Quản lý thuế
 • Luật 21/2012/QH13 sửa bổ sung Luật 78/2006/QH11 về Quản lý thuế
 • Luật 71/2014/QH13 sửa bổ sung các luật thuế
 • Luật 106/2016/QH13 sửa bổ sung các luật thuế
 • NĐ 126/2020/NĐ-CP chi tiết Luật 38/2019/QH14 Về quản lý thuế
 • NĐ 83/2013/NĐ-CP chi tiết các luật quản lý thuế
 • NĐ 91/2014/NĐ-CP sửa bổ sung các nghị định thuế
 • NĐ 12/2015/NĐ-CP chi tiết các luật thuế
 • NĐ 100/2016/NĐ-CP về thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, quản lý thuế
 • NĐ 129/2013/NĐ-CP xử phạt VPHC, cưỡng chế thi hành thuế
 • NĐ 125/2020/NĐ-CP xử phạt VPHC về hóa đơn
 • TT 166/2013/TT-BTC về xử phạt VPHC về thuế
 • NĐ 132/2020/NĐ-CP về Quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
 • NĐ 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
 • NĐ 68/2020/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
 • TT 41/2017/TT-BTC hướng dẫn NĐ 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
 • TT 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế
 • TT 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử lĩnh vực thuế
 • TT 201/2013/TT-BTC về thỏa thuận phương pháp xác định giá tính thuế (APA)
 • TT 215/2013/TT-BTC về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
 • TT 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế
 • TT 151/2014/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế
 • TT 26/2015/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế
 • TT 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thu nhập cá nhân với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh và sửa đổi các thông tư thuế
 • TT 184/2015/TT-BTC về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, phí, thu khác với hàng hóa, phương tiện XNK, quá cảnh
 • TT 204/2015/TT-BTC về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
 • TT 95/2016/TT- BTC về hướng dẫn đăng ký thuế
 • TT 84/2016/TT-BTC Thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa
 • TT 06/2017/TT-BTC sửa bổ sung TT 156/2013/TT-BTC về quản lý thuế
 • TT 79/2017/TT-BTC sửa bổ sung TT 156/2013/TT-BTC về quản lý thuế
 • TT 130/2016/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế
 • TT 93/2017/TT-BTC sửa bổ sung các thông tư thuế
 • QĐ 746/2015/QĐ-TCT về quy trình kiểm tra thuế
 • QĐ 1403/2015/QĐ-TCT về quy trình kiểm tra hóa đơn
 • QĐ 1404/2015/QĐ-TCT về quy trình thanh tra thuế
 • QĐ 329/2014/QĐ-TCT về quy trình quản lý đăng ký thuế
 • QĐ 879/2015/QĐ-TCT quy trình quản ký kê khai nộp thuế và kế toán thuế
 • TT 87/2018/TT-BTC sửa bổ sung TT 215/2013/TT-BTC về cưỡng chế thi hành quyết định thuế

Dịch vụ kế toán thuế  – Đại lý thuế Việt An tại Sầm Sơn, Thanh Hoá:

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói dành cho doanh nghiệp mới thành lập

 • Tư vấn về pháp luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn, thực hiện kê khai hồ sơ thuế cho doanh nghiệp mới thành lập;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan thuế liên quan đến kê khai thuế ban đầu;
 • Thực hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử;
 • Đăng ký chữ ký số và nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói theo tháng, quý và năm

Dịch vụ tư vấn tổng hợp

 • Tư vấn tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp, mở sổ sách, chứng từ kế toán cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn tổng thể các kiến thức sơ bộ cho doanh nghiệp liên quan đến việc phát hành, lưu giữ chứng từ kế toán, chế độ tiền lương, chi phí đóng bảo hiểm xã hội cho nhân sự của doanh nghiệp;
 • Tư vấn tổng thế các vấn đề và quy định pháp luật liên quan đến thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân cùng các loại thuế khác (nếu phát sinh).

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

 • Kê khai và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng;
 • Kê khai và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Kê khai và nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Kê khai và nộp quyết toán thuế, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân;
 • Lập và nộp báo cáo tài chính;
 • Tư vấn hoạch định chiến lược tài chính, cân đối chi phí hợp lý trong hoạt động của doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn cho nhân viên kế toán của doanh nghiệp cập nhật kiến thức và nghiệp vụ kế toán theo quy định pháp luật hiện hành;
 • Lập và hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành;
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện kê khai, nộp thuế và giải trình số liệu tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Top 10 công ty cung cấp dịch vụ kế toán thuế tạo thành phố Sầm Sơn, Thanh Hoá theo google.com thống kê:

 1. Dịch vụ báo cáo thuế tại thành phố Sầm Sơn – Luật ACC
 2. Dịch vụ kế toán thuế – Uy Tín – Giá Rẻ – www.ketoanthucte.vn
 3. Dịch vụ kế toán tại Sầm Sơn, Thanh Hóa – https://www.giayphepdangkykinhdoanh.vn
 4. Dịch vụ Kế toán Sầm Sơn Thanh Hóa trọn gói – Sidoni.net
 5. Chuyên kế toán tại Sầm Sơn Thanh Hóa giá tốt – Dịch Vụ Kế Toán – https://dichvuketoanthue.edu.vn/ke-toan-tai-sam-son-thanh-hoa.html
 6. Dịch vụ kế toán trọn gói tại Thành phố Sầm Sơn – Tỉnh Thanh Hoá – https://ketoanhoangthienki.com/dich-vu-ke-toan-tron-goi-tai-thanh-pho-sam-son-tinh-thanh-hoa/
 7. Dịch vụ kế toán tại Đào Duy Từ Sầm Sơn uy tín – Khai Báo Thuế Giá – http://khaibaothuegiare.com/ke-toan-tai-dao-duy-tu-sam-son.html
 8. Kế toán tại Sầm Sơn Thanh Hóa – https://daiminhtrung.com/ke-toan-tai-sam-son-thanh-hoa.html
 9. Dịch vụ kế toán thuế tại Thanh Hóa Thanh Hóa – https://ketoandichvu.com.vn/chi-tiet-ke-toan-thue/nguyen-van-tung-139
 10. Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Thanh Hóa – https://ketoantinhocthanhhoa.com/dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi-tai-thanh-hoa/

Nơi liên hệ để thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá:

 • Cục Thuế Tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Thanh Hóa: Đại lộ Lê Lợi, Phường Đông Hương, Tp. Thanh Hóa
  • Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Thanh Hóa: 0237 666 1080
 • Chi Cục Thuế Khu Vực Sầm Sơn – Quảng Xương
  • Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Sầm Sơn – Quảng Xương: Khu phố Sơn Thắng, Phường Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
  • Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Sầm Sơn – Quảng Xương: 0237 3 821 025
 • Chi Cục Thuế Khu Vực Sầm Sơn – Quảng Xương (bộ phận một cửa)
  • Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Sầm Sơn – Quảng Xương (bộ phận một cửa): Khu phố 2, Thị trấn Quảng Xương, Quảng Xương, Thanh Hóa
  • Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Sầm Sơn – Quảng Xương (bộ phận một cửa): 0237 3 759 810

Dịch vụ kế toán thuế cung cấp cho các doanh nghiệp / công ty theo địa bàn hành chính cấp phường, xã:

Thành phố Sầm Sơn là môt Thành phố trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Thành phố Sầm Sơn có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 7 Xã, 4 Phường. Gồm có Phường Trung Sơn, Phường Bắc Sơn, Phường Trường Sơn, Phường Quảng Tiến, Xã Quảng Minh, Xã Quảng Hùng ….

Từ khoá: Từ khoá liên quan đến Dịch vụ kế toán thuế: Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, Dịch vụ kế toán thuế, thuế, dịch vụ kế toán, kế toán, quyết toán thuế, kê khai thuế, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Liên hệ tư vấn và dịch vụ kế toán thuế: ĐT – 0961675566

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO