Dịch vụ kế toán thuế tại huyện Phú Xuyên

Dịch vụ kế toán thuế tại huyện Phú Xuyên được cung cấp bởi Đại lý thuế Việt An chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ kế toán thuế và tư vấn thủ tục liên quan đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tại huyện Phú Xuyên phải đăng ký thuế như thế nào? Kê khai thuế như thế nào? Thống kê, liệt kê các chứng từ liên quan đến các hoá đơn đầu gia đầu vào? Thuế thu nhập cá nhân? Thuế thu nhập doanh nghiệp? Báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm ? Và Quyết toán thuế. Đại lý thuế Việt An sẽ đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp tại huyện Phú Xuyên.

Dịch vụ kế toán thuế huyện Phú Xuyên

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Đại lý thuế Việt An:

 • Tư vấn cho khách hàng các quy định pháp luật thuế nói chung và pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói riêng;
 • Tư vấn cho khách hàng các quy định và trình tự, thủ tục, hồ sơ về quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
 • Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi có sự ủy quyền của khách hàng, bao gồm: chuẩn bị, hoàn thiện và nộp hồ sơ quyết toán tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thay mặt khách hàng sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu;
 • Thực hiện các dịch vụ liên quan đến quyết toán thuế khác khi khách hàng có nhu cầu.

Các loại báo cáo thuế doanh nghiệp phải thực hiện

Báo cáo thuế định kỳ

 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng (VAT): được thực hiện định kỳ thông thường theo quý;
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN), cụ thể: Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (tháng hoặc quý);
 • Gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có).

Báo cáo thuế cuối năm

 • Báo cáo tài chính năm;
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN (năm);
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Báo cáo thuế đặc thù

 • Thuế tiêu thụ đặc biệt;
 • Thuế tài nguyên;
 • Thuế xuất nhập khẩu,…

Thuế là một công cụ mà nhà nước sử dụng để tăng nguồn thu ngân sách cũng như quản lý hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế. Vì vậy, các doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện công tác kế toán thuế. Kế toán thuế được hiểu là việc thực hiện các công việc phục vụ cho nghĩa vụ khai báo và nộp thuế cho doanh nghiệp, giúp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được minh bạch và rõ ràng hơn .

Để thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp phải tiến hành ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động của mình từ đó lập các báo cáo thuế, báo cáo quản trị, tổng hợp các hóa đơn, các khoản thu chi…Trọng trách của bộ phận kế toán thuế là rất nặng nề, đòi hỏi người đảm nhận vị trí này không chỉ có kiến thức chuyên môn mà phải có kinh nghiệm và sự nhạy bén để xử lý các tình huống có thể phát sinh đối với doanh nghiệp.

Các công ty quy mô lớn và hoạt động lâu năm thường có bộ phận kế toán đảm nhiệm công tác này. Tuy nhiên, hiện nay, 97% các doanh nghiệp tại Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ; trong đó có rất nhiều doanh nghiệp mới thành lập và công tác kế toán thuế trong các doanh nghiệp này tương đối khó khăn do chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn cũng như kiến thức pháp lý. Nhằm giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí trong giai đoạn chưa có bộ phận kế toán chuyên biệt, Công ty Đại lý thuế Việt An cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói trong suốt giai đoạn thành lập lẫn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với các gói dịch vụ đa dạng và mức giá hợp lý.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói dành cho doanh nghiệp mới thành lập

 • Tư vấn về pháp luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn, thực hiện kê khai hồ sơ thuế cho doanh nghiệp mới thành lập;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan thuế liên quan đến kê khai thuế ban đầu;
 • Thực hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử;
 • Đăng ký chữ ký số và nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói theo tháng, quý và năm

Dịch vụ tư vấn tổng hợp

 • Tư vấn tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp, mở sổ sách, chứng từ kế toán cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn tổng thể các kiến thức sơ bộ cho doanh nghiệp liên quan đến việc phát hành, lưu giữ chứng từ kế toán, chế độ tiền lương, chi phí đóng bảo hiểm xã hội cho nhân sự của doanh nghiệp;
 • Tư vấn tổng thế các vấn đề và quy định pháp luật liên quan đến thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân cùng các loại thuế khác (nếu phát sinh).

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

 • Kê khai và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng;
 • Kê khai và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Kê khai và nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Kê khai và nộp quyết toán thuế, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân;
 • Lập và nộp báo cáo tài chính;
 • Tư vấn hoạch định chiến lược tài chính, cân đối chi phí hợp lý trong hoạt động của doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn cho nhân viên kế toán của doanh nghiệp cập nhật kiến thức và nghiệp vụ kế toán theo quy định pháp luật hiện hành;
 • Lập và hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành;
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện kê khai, nộp thuế và giải trình số liệu tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịch vụ kế toán thuế tại huyện Phú Xuyên:

Huyện Phú Xuyên có 27 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Phú Xuyên (huyện lỵ), Phú Minh và 25 xã: Bạch Hạ, Châu Can, Chuyên Mỹ, Đại Thắng, Đại Xuyên, Hoàng Long, Hồng Minh, Hồng Thái, Khai Thái, Minh Tân, Nam Phong, Nam Tiến, Nam Triều, Phú Túc, Phú Yên, Phúc Tiến, Phượng Dực, Quang Lãng, Quang Trung, Sơn Hà, Tân Dân, Tri Thủy, Tri Trung, Văn Hoàng, Vân Từ. Chúng tôi, Đại lý thuế Việt An cung cấp dịch vụ kế toán thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn xã & thị xã của huyện Phú Xuyên.

 1. Dịch vụ kế toán thuế tại thị trấn Phú Minh;
 2. Dịch vụ kế toán thuế tại thị trấn Phú Xuyên;
 3. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Hồng Minh;
 4. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Phượng Dực;
 5. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Văn Nhân;
 6. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Thụy Phú;
 7. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Tri Trung;
 8. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Đại Thắng;
 9. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Phú Túc;
 10. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Văn Hoàng;
 11. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Hồng Thái;
 12. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Hoàng Long;
 13. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Quang Trung;
 14. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Nam Phong;
 15. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Nam Triều;
 16. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Tân Dân;
 17. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Sơn Hà;
 18. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Chuyên Mỹ;
 19. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Khai Thái;
 20. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Phúc Tiến;
 21. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Vân Từ;
 22. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Tri Thủy;
 23. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Đại Xuyên;
 24. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Phú Yên;
 25. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Bạch Hạ;
 26. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Quang Lãng;
 27. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Châu Can;
 28. Dịch vụ kế toán thuế tại xã Minh Tân;

Kế toán thuế là một trong những kỹ năng quan trọng trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp buộc phải có những nhân sự chuyên trách về kế toán thuế. Tuy nhiên ngay từ khi khởi nghiệp doanh nghiệp còn nhiều khó khăn và mong muốn giảm thiểu chi phí một cách tối đa, chính vì Dịch vụ kế toán thuế Việt An ra đời nhằm đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp ngày càng lớn tại huyện Phú Xuyên nói riêng trên toàn quốc nói chung.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO