Dịch vụ kê khai thuế

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp một trong các công việc mà doanh nghiệp phải thực hiện đủ và đúng thời hạn đó là hoạt động kê khai thuế và nộp thuế (nếu có). Đối với các doanh nghiệp thông thường phải thực hiện kê khai các loại thuế và nghĩa vụ thuế theo quý, theo năm và theo đúng thời hạn nhất định. Khi doanh nghiệp lỡ chậm việc kê khai thuế dù chỉ một ngày so với quy định thì doanh nghiệp đã bị coi là vi phạm nghĩa vụ kê khai thuế và phát sinh tiền phạt vi phạm, càng để lâu thì tiền phạt càng nhiều và có thể bị đóng cửa mã số thuế. Nhằm hỗ trợ những khó khăn của doanh nghiệp, Đại lý thuế Việt An cung cấp dịch vụ kê khai thuế trọn gói với chi phí dịch vụ hợp lý để bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể sử dụng dịch vụ kê khai thuế của Đại lý thuế Việt An với sự an tâm nhất, vững tin nhất để phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả nhất.

Các loại báo cáo thuế doanh nghiệp phải kê khai

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT);
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN), cụ thể: Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (tháng hoặc quý) và tờ khai quyết toán thuế TNCN (năm);
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Tờ khai lệ phí môn bài;
 • Báo cáo tài chính năm;
 • Các loại tờ khai thuế đặc thù nếu doanh nghiệp có hoạt động liên quan khác như: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế xuất nhập khẩu,…

Các mốc thời gian kê khai thuế và nộp thuế

Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)

Lưu ý: Doanh nghiệp không phát sinh hóa đơn đầu vào và đầu ra thì đến thời hạn công ty vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai TNCN nếu có phát sinh thu nhập chịu thuế TNCN trong kỳ:

 • Tờ khai quý 1: Hạn chậm nhất là ngày 30/04;
 • Tờ khai quý 2: Hạn chậm nhất là ngày 31/07;
 • Tờ khai quý 3: Hạn chậm nhất là ngày 31/10;
 • Tờ khai quý 4: Hạn chậm nhất là ngày 31/01 năm sau;

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Lưu ý đối với các doanh nghiệp đã nộp thông báo phát hành hóa đơn, hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp theo tháng áp dụng với các đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn hoặc có rủi ro cao về hóa đơn theo quyết định của cơ quan thuế.

Theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2021 đối với các doanh nghiệp có phát sinh tiền thuế phải nộp như sau:

 • Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của doanh nghiệp.
 • Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Doanh nghiệp tự cân đối mức thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và sau đó cuối năm tổng hợp doanh thu, chi phí để quyết toán tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm (nếu có)

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm

Doanh nghiệp lưu ý dù công ty không phát sinh hoạt động kinh doanh vẫn phải lập và nộp báo cáo tài chính cho năm hoạt động. Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài và thuế môn bài

Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Các gói dịch vụ kê khai thuế của Đại lý thuế Việt An

 • Gói dịch vụ kê khai thuế theo tháng;
 • Gói dịch vụ kê khai thuế theo quý;
 • Gói dịch vụ kê khai thuế theo lần phát sinh;
 • Kê khai Báo cáo tài chính cuối năm;
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
 • Kê khai thuế nhà thầu;
 • Gói dịch vụ kê khai thuế trọn gói theo năm: Chi phí hợp lý và tích hợp trọn gói tất cả hoạt động kê khai thuế của doanh nghiệp, hoàn thiện sổ sách, chứng từ, đóng quyển chuyển doanh nghiệp lưu trữ;
 • Các dịch vụ kê khai thuế theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Các ưu việt khi khách hàng sử dụng dịch vụ kê khai thuế của Việt An

 • Được sử dụng song song hai dịch vụ trong một: tư vấn pháp luật và dịch vụ kê khai thuế, các vấn đề liên quan đến hoạt động kế toán;
 • Được các chuyên gia có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn tốt, chuyên nghiệp phụ trách toàn diện hoạt động kế toán và kê khai thuế của doanh nghiệp mình;
 • Được tư vấn, thông báo, dự liệu các vấn đề phát sinh, các rủi ro có thể xảy ra trong quá hoạt động kế toán, kê khai thuế của công ty;
 • Chủ động nhắc doanh nghiệp chuẩn bị chứng từ, cân đối dự liệu tiền thuế phát sinh báo doanh nghiệp trước kỳ kê khai thuế;
 • Không phát sinh bất kỳ chi phí nào sau khi ký hợp đồng trọn gói kê khai thuế với Đại lý thuế Việt An;
 • Đại lý thuế Việt An hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc kê khai thuế, báo cáo thuế của doanh nghiệp khi có bất kỳ phát sinh rủi ro cho doanh nghiệp từ hoạt động kê khai thuế.
 • Do đó, với doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp không phải là người am hiểu về thuế, kế toán thì giải pháp sử dụng dịch vụ kê khai thuế là giải pháp tối ưu và hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho nhân sự kế toán thuế của doanh nghiệp. Đại lý thuế Việt An tin tưởng rằng là người bạn đồng hành tốt nhất trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Một số câu hỏi về kê khai thuế

Công ty chậm nộp kê khai thuế thì bị phạt như thế nào?

Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định sẽ áp dụng mức phạt theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Công ty mới thành lập không phát sinh hóa đơn có phải kê khai thuế không?

Trong kỳ, công ty dù không phát sinh hóa đơn đầu ra, đầu vào, công ty vẫn phải kê khai thuế đầy đủ, đúng hạn.

Công ty không có doanh thu cuối năm có phải nộp báo cáo tài chính không?

Tương tự như tờ khai thuế VAT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (đối với công ty đã phát hành hóa đơn VAT) thì dù không phát sinh doanh thu thì cuối năm tài chính công ty vẫn phải lập báo cáo tài chính và nộp báo cáo tài chính. Hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Không có doanh thu có phải nộp thuế môn bài không?

Sau năm đầu thành lập, dù có hay không có doanh thu công ty vẫn phải nộp thuế môn bài (lệ phí kinh doanh) theo mức vốn điều lệ của công ty. Hạn nộp thuế môn bài trước ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Mức thuế môn bài được quy định như thế nào?

Thuế môn bài công ty phải đóng dựa theo mức vốn điều lệ công ty đăng ký như sau:

 • Mức 1, đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: Lệ phí môn bài là 3.000.000 đồng/ năm;
 • Mức 2, đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: Lệ phí môn bài là 2.000.000 đồng/ năm;
 • Mức 3, đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: Lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng/năm.

 

Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi liên quan đến dịch vụ kê khai thuế, xin vui lòng liên hệ Đại lý thuế – Công ty luật Việt An để được hỗ trợ nhanh nhất và tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO