Dịch vụ làm sổ đỏ tại tỉnh Vĩnh Phúc

Dịch vụ làm sổ đỏ tại tỉnh Vĩnh Phúc là thủ tục hành chính cấp huyện, cấp tỉnh xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất, theo đó nhà nước sẽ cấp GCNQSDĐ khi người sử dụng đất đáp ứng đầy đủ các điều kiện và nghĩa vụ theo quy định của luật đất đai. GCNQSDĐ được cấp cho các loại đất khác nhau, theo đó người có quyền sử dụng đất sẽ có quyền sử dụng và được coi là một loại tài sản có giá trị có thể sử dụng cầm cố, làm tài sản đảm bảo nếu cần thiết, có thể sang nhượng quyền sử dụng theo quy định và dựa trên những thảo thuận về giá trị sử dụng. Trong một số trường hợp đặc biệt người sử dụng đất vi phạm các quy định của Luật Đất đai thì có thể bị nhà nước, cơ quan có thẩm quyền thu hồi quyền sử dụng đất. Khi sử dụng đất, người sử dụng đất phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng như phải đóng thuế sử dụng đất , khi người sử dụng đất chuyển nhượng quyền sử dụng thì cũng phải đóng các loại thuế: Thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân. Công ty luật Việt An cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật và đại diện cho người sử dụng đất thực hiện các thủ tục xin Giấy quyền sử dụng đất hay nói cách đơn giản dễ hiều là Dịch vụ làm sổ đỏ tại tỉnh Vĩnh Phúc

Mẫu giấy tờ thực hiện thủ tục đăng ký lần đầu gồm có:

Theo Điều 12. Mẫu giấy tờ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu của Thông tư số 21/2014/BTNMT

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Mẫu số 04a/ĐK;

b) Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất (kèm theo Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận): Mẫu số 04b/ĐK;

c) Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng, người được quản lý (kèm theo Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận): Mẫu số 04c/ĐK;

d) Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất (kèm theo Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận): Mẫu số 04d/ĐK;

đ) Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất: Mẫu số 05/ĐK;

e) Danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Mẫu số 06/ĐK;

g) Phiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: Mẫu số 07/ĐK;

h) Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo và bản thống kê các thửa đất: Mẫu số 08/ĐK.

Mẫu giấy tờ thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định kèm theo Thông tư 24/2014/BTNMT gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất: Mẫu số 09/ĐK;

b) Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Mẫu số 10/ĐK;

c) Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất: Mẫu số 11/ĐK;

d) Thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính: Mẫu số 12/ĐK;

đ) Quyết định về việc gia hạn sử dụng đất của Ủy ban nhân dân: Mẫu số 13/ĐK.

4. Nội dung, hình thức các mẫu sổ, văn bản, giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này được quy định chi tiết tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/BTNMT.

5. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được sử dụng các mẫu quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Tổng cục Quản lý đất đai để lập hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký.

DỊCH VỤ CẤP XIN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VĨNH PHÚC

Tư vấn thực thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

 • Tư vấn những điều kiện để được nhà nước cấp sổ đỏ
 • Tư vấn các thủ tục, trình tự, thẩm quyền cấp mới sổ đỏ
 • Tư vấn cho các bên về việc chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho việc cấp mới sổ đỏ
 • Chuẩn hoá hồ sơ, tài liệu xin cấp mới sổ đỏ, làm sổ đỏ
 • Tư vấn liên quan khác theo yêu cầu khách hàng.

Đại diện cho người sử dụng đất thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

 • Tiến hành kê khai Hồ sơ xin làm sổ đỏ cho khách hàng;
 •  Đại diện khách hàng nộp Hồ sơ xin cấp mới sổ đỏ nhà đất;
 • Theo dõi hồ sơ và các thông báo kịp thời trả lời của các cơ quan liên quan;
 • Đại diện nhận Sổ đỏ nhà đất cho khách hàng;
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ làm sổ đỏ

  Dịch vụ làm sổ đỏ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO