Dịch vụ quyết toán thuế cho người nước ngoài tại Hà Nội

Thành phố Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, do đó Hà Nội thu hút lượng lớn các tập đoàn đa quốc gia, tổ chức quốc tế lựa chọn để đầu tư, thực hiện các hoạt động kinh doanh. Bên cạnh việc tham gia vào các hoạt động kinh doanh thì bản thân các doanh nghiệp này thường xuyên cử các chuyên gia từ công ty mẹ về làm quản lý tại các tổ chức của minh. Vì vậy, các quản lý hoặc người lao động nước ngoài của các công ty nêu trên sẽ phát sinh thu nhập tại Việt Nam, qua đó có thể phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân cho Chính phủ Việt Nam. Trong bài viết sau đây, Công ty luật – Đại lý thuế Việt An sẽ cung cấp những thông tin cho cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ quyết toán thuế cho người nước ngoài tại Hà Nội.

Dịch vụ quyết toán thuế

Cơ sở pháp lý

 • Luật Quản lý thuế năm 2019;
 • Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012, 2014;;
 • Nghị định 125/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 102/2021/NĐ-CP;
 • Thông tư 80/2021/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và nghị định số 126/2020/NĐ-CP;
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm;
 • Công văn 636/TCT-DNNCN Về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân (Personal income tax) là sắc thuế mà mỗi cá nhân phải đóng cho nhà nước khi họ nhận được thu nhập. Tại Việt Nam, theo Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 quy định thì đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm thu nhập của cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập tại Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019 có đề cập: “Khai quyết toán thuế là việc xác định số tiền thuế phải nộp của năm tính thuế hoặc thời gian từ đầu năm tính thuế đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc thời gian từ khi phát sinh đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.”. Như vậy, có thể hiểu đơn giản là hoạt động quyết toán thuế nói chung là quá trình tính toán, thực hiện khai báo số tiền thuế mà một cá nhân hoặc doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế dựa trên thu nhập, giao dịch kinh doanh hoặc tài sản trong một kỳ kế toán cụ thể.

Điều kiện nộp thuế đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 119/2014/TT-BTC thì điều kiện để người lao động nước ngoài đang làm việc hoặc phát sinh thu nhập tại Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đối với Nhà nước Việt Nam là:

Cá nhân cư trú phát sinh thu nhập trong và ngoài Việt Nam:

 • Cá nhân cư trú là cá nhân có nơi ở thường trú tại Việt Nam hoặc có thời gian cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.
 • Người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam có hợp đồng thuê nhà hoặc các văn bản khác chứng minh về chỗ ở thường trú tại Việt Nam hoặc thời gian cư trú từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế thì thuộc phạm vi cá nhân cư trú.

Cá nhân không cư trú phát sinh thu nhập tại Việt Nam:

 • Các cá nhân nước ngoài không thuộc các điều kiện về cá nhân cư trú tại Việt Nam theo quy định nêu trên thì sẽ là cá nhân không cư trú.

Ngưỡng nộp thuế đối với người lao động nước ngoài

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì được tính tương tự như cách tính thuế của công dân Việt Nam là tính thuế theo luỹ tiến từng phần.

Công thức tính:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thuế suất  X  thu nhập chịu thuế

Mức thuế suất cụ thể như sau:

 • Thu nhập tính thuế dưới 60 triệu (tính theo năm) hoặc dưới 05 triệu (tính theo tháng): 5%;
 • Thu nhập tính thuế từ 60 triệu – 120 triệu (tính theo năm) hoặc từ 05 triệu – 10 triệu (tính theo tháng): 10%;
 • Thu nhập tính thuế từ 120 triệu – 216 triệu (tính theo năm) hoặc từ 10 – đến 18 triệu (tính theo tháng): 15%;
 • Thu nhập tính thuế từ 216 triệu – 384 triệu (tính theo năm) hoặc từ 18 triệu – 32 triệu (tính theo tháng): 20%;
 • Thu nhập tính thuế từ 384 triệu – 624 triệu (tính theo năm) hoặc từ 32 triệu – 52 triệu (tính theo tháng): 25%;
 • Thu nhập tính thuế từ 624 triệu – 960 triệu (tính theo năm) hoặc từ 52 triệu – 80 triệu (tính theo tháng): 30%;
 • Thu nhập tính thuế trên 960 triệu (tính theo năm) hoặc trên 80 triệu (tính theo tháng): 35%.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện nay, thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài có thể được thực hiện thông qua 02 cách: (1) Người nước ngoài trực tiếp thực hiện thủ tục và (2) Ủy quyền cho tổ chức tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

 • Cơ quan nhận hồ sơ nộp thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài tại Thành phố Hà Nội là: Cục Thuế Thành phố Hà Nội, địa chỉ: 187 Giảng Võ – Phường Cát Linh – Quận Đống Đa – TP Hà Nội.
 • Nếu cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên, thuộc diện tự quyết toán thuế thì nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý trực tiếp chi trả thu nhập cuối cùng.
 • Trong trường hợp người nước ngoài kinh doanh tại nhiều nơi khác nhau: thì phải nộp hồ sơ tại nơi cấp mã số thuế đầu tiên.
 • Hồ sơ khai thuế được hướng dẫn tại Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hàng năm được đề cập tại Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 được hướng dẫn tại Công văn 636/TCT-DNNCN Về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân như sau: đối với cá nhân người nước ngoài tự thực hiện quyết toán thuế nộp thuế thì chậm nhất là ngày 30/4 và đối với cá nhân nước ngoài ủy quyền cho tổ chức tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 31/3.

Mức phạt nộp chậm thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp cá nhân nước ngoài nộp chậm thuế thu nhập cá nhân sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 102/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Thời gian chậm nộp Mức xử phạt
Từ 01 đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ Cảnh cáo
Từ 01 đến 30 ngày 2 triệu đến 5 triệu đồng
Từ 31 đến 60 ngày 5 triệu đến 8 triệu đồng
Khi có 1 trong các hành vi sau:

Từ 61 đến 90 ngày;

Từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh thuế phải nộp;

Không nộp phụ lục kèm theo hồ sơ theo quy định.

8 triệu đồng đến 15 triệu
Từ 90 ngày trở lên, có phát sinh tiền nộp thuế nhưng đã kịp hoàn thành trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra. 15 triệu đến 25 triệu đồng

Dịch vụ quyết toán thuế cho người nước ngoài tại Hà Nội của Đại lý thuế Việt An

 • Tư vấn pháp luật cho khách hàng về toàn bộ quy định pháp luật và quá trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài tại Hà Nội;
 • Tư vấn pháp lý cho trường hợp cụ thể của khách hàng, đại diện theo ủy quyền cho khách hàng thực hiện thủ tục quyết thuế Thu nhập cá nhân với Cục thuế Tp. Hà Nội;
 • Soạn thảo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng nước ngoài;
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với các, cơ quan, tổ chức khác (nếu có).

Trên đây là những tư vấn thủ tục quyết toán thuế cho người nước ngoài tại Hà Nội của Luật Việt An. Quý khách có nhu cầu tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục quyết toán thuế, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO