Dịch vụ quyết toán thuế cho người nước ngoài tại Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các đô thị có số lượng các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư, hoạt động kinh doanh nhiều nhất nước ta. Chính vì vậy, các cá nhân nước ngoài đang làm quản lý hoặc người lao động là cá nhân nước ngoài khi tham gia lao động tại Việt Nam phải có nghĩa vụ thực hiện việc đóng thuế thu nhập cá nhân cho Nhà nước Việt Nam như là thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân tại quốc gia của họ. Tuy nhiên, trình tự, thủ tục thực hiện dịch vụ quyết toán thuế cho người nước ngoài tại Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện như thế nào?

Dịch vụ quyết toán thuế

Cơ sở pháp lý

 • Luật Quản lý thuế năm 2019;
 • Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012, 2014;
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2019;
 • Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và nghị định số 126/2020/NĐ-CP;
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân (Personal income tax) thường được định nghĩa như sau: “Personal income tax is a tax directly imposed on taxpayers income from salaries and other sources, except for tax-exempt incomes and reduction based on family circumstances”.

Thuế thu nhập cá nhân là một trong các sắc thuế cơ bản mà tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đều áp dụng. Mức thuế suất áp dụng tại từng quốc gia sẽ có những khác biệt nhất định nhưng cơ chế, nội dung và cách tính thuế thu nhập đều được các quốc gia thừa nhận và áp dụng tương tự. Điều này tạo nên nhận thức chung cho tất cả công dân của các nước rằng bất kể phát sinh thu nhập ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới thì họ cũng có nghĩa vụ phải thực hiện thủ tục đóng thuế thu nhập cá nhân.

Tại Việt Nam, theo Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 quy định thì đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm thu nhập của cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập tại Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019 có đề cập: “Khai quyết toán thuế là việc xác định số tiền thuế phải nộp của năm tính thuế hoặc thời gian từ đầu năm tính thuế đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc thời gian từ khi phát sinh đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.”. Như vậy, có thể hiểu đơn giản là hoạt động quyết toán thuế nói chung là quá trình tính toán, thực hiện khai báo số tiền thuế mà một cá nhân hoặc doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế dựa trên thu nhập, giao dịch kinh doanh hoặc tài sản trong một kỳ kế toán cụ thể.

Đối tượng phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ theo điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định các đối tượng phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân như sau:

 • Cá nhân, tổ chức trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công;
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập;
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.
 • Như vậy, theo quy định này thì không phân biệt cá nhân tổ chức có quốc tịch Việt Nam, do vậy, tất cả các cá nhân tổ chức mang quốc tịch khác (cá nhân tổ chức nước ngoài) cũng đương nhiên có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cho Nhà nước Việt Nam theo quy định này và thoả mãn các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện và ngưỡng nộp thuế đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 119/2014/TT-BTC thì điều kiện để người lao động nước ngoài đang làm việc hoặc phát sinh thu nhập tại Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đối với Nhà nước Việt Nam là:

Cá nhân cư trú phát sinh thu nhập trong và ngoài Việt Nam

 • Cá nhân cư trú là cá nhân có nơi ở thường trú tại Việt Nam hoặc có thời gian cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.
 • Như vậy, nếu người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam có hợp đồng thuê nhà hoặc các văn bản khác chứng minh về chỗ ở thường trú tại Việt Nam hoặc thời gian cư trú từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế thì thuộc phạm vi cá nhân cư trú.

Cá nhân không cư trú phát sinh thu nhập tại Việt Nam

Người nước ngoài không thuộc các điều kiện về cá nhân cư trú tại Việt Nam theo quy định nêu trên thì sẽ là cá nhân không cư trú.

Phương pháp tính thuế

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì được tính tương tự như cách tính thuế của công dân Việt Nam là tính thuế theo luỹ tiến từng phần.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thuế suất X thu nhập chịu thuế

Mức thuế suất cụ thể như sau:

Bậc tính thuế Thu nhập tính thuế

(năm)

Thu nhập tính thuế

(tháng)

Thuế suất
         1. Đến 60 triệu Đến 05 triệu 5%
         2. Từ 60 triệu đến 120 triệu Từ 05 triệu đến 10 triệu 10%
         3. Từ 120 triệu đến 216 triệu Từ 10 triệu đến 18 triệu 15%
         4. Từ 216 triệu đến 384 triệu Từ 18 triệu đến 32 triệu 20%
         5. Từ 384 triệu đến 624 triệu Từ 32 triệu đến 52 triệu 25%
         6. Từ 624 triệu đến 960 triệu Từ 52 triệu đến 80 triệu 30%
         7. Trên 960 triệu Trên 80 triệu 35%

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện nay, thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài có thể được thực hiện thông qua 02 cách: (1) Người nước ngoài trực tiếp thực hiện thủ tục (có thể ủy quyền cho các cá nhân tổ chức dịch vụ kế toán thực hiện thủ tục quyết toán thuế) và (2) Ủy quyền cho tổ chức tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Cơ quan nhận hồ sơ nộp thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh là:

 • Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Địa chỉ: 63 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nộp tờ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hàng năm được đề cập tại Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

 • Nếu cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 31/3;
 • Nếu cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế thì thời hạn quyết toán thuế chậm nhất là ngày 30/4;
 • Cần lưu ý ngày 30/4 là ngày nghỉ lễ hàng năm, do đó cá nhân nước ngoài cần nộp thuế thu nhập cá nhân trước ngày 30/4 để đảm bảo tối đa quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình.

Dịch vụ quyết toán thuế cho người nước ngoài tại Hồ Chí Minh của Đại lý thuế Việt An

 • Cung cấp dịch vụ quyết toán thuế cho người nước ngoài tại Hồ Chí Minh trọn gói;
 • Tư vấn pháp luật cho khách hàng về toàn bộ quy định pháp luật và quá trình quyết toán Thu nhập cá nhân cho người nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Tư vấn pháp lý cho trường hợp cụ thể của khách hàng, đại diện theo ủy quyền cho khách hàng thực hiện thủ tục quyết toán thuế Thu nhập cá nhân với cơ quan thuế;
 • Soạn thảo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng nước ngoài;
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế, cơ quan, tổ chức khác (nếu có).

Trên đây là những tư vấn thủ tục quyết toán thuế cho người nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh của Luật Việt An. Quý khách có nhu cầu tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục quyết toán thuế, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO