Dịch vụ quyết toán thuế cho người nước ngoài

Quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài là nghiệp vụ hết sức phức tạp. Chính vì thế, các tổ chức doanh nghiệp cần phải nắm rõ quy định thuế để tránh sai sót. Đại lý thuế Việt An cung cấp dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài nhanh chóng, chính xác với trình tự các bước như sau:

Quyết toán thuế

Xác định cá nhân nước ngoài cư trú hay không cư trú

Đối với lao động là người nước ngoài, trước hết phải xác định người nước ngoài là cá nhân cư trú hay không cư trú tại Việt Nam. Việc xác định sẽ căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

 • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.

Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

 • Nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp Thẻ tạm trúdo cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp.
 • Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.”

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người ngước ngoài

 • Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.
 • Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài cư trú

 • Người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam sẽ phải thực hiện đầy đủ các quy định về quyết toán thuế tại thời điểm phát sinh thu nhập chịu thuế như công dân Việt Nam. Cá nhân cư trú thực hiện quyết toán thuế TNCN khi phải nộp thêm thuế hoặc có số thuế nộp thừa.
 • Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Tổ chức nơi chi trả thu nhập cho cá nhân sẽ được ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.

Biểu thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với người nước ngoài cư trú

Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam ký kết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam ký kết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người đó được tính theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần như sau: (ĐVT: triệu đồng)

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế

suất (%)

1

2

3

4

5

6

7

Đến 60

Trên 60 đến 120

Trên 120 đến 216

Trên 216 đến 384

Trên 384 đến 624

Trên 624 đến 960

Trên 960

Đến 5

Trên 5 đến 10

Trên 10 đến 18

Trên 18 đến 32

Trên 32 đến 52

Trên 52 đến 80

Trên 80

5

10

15

20

25

30

35

Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam ký kết hợp đồng lao động dưới 3 tháng

Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam ký kết hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì tính thuế theo biểu Toàn phần x Thuế suất 10%.

Quyết toán thuế TNCN cho cá nhân là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam

Lao động là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam tức là không đáp ứng đủ các điều kiện cư trú tại Việt Nam ở trên thì phải thực hiện quyết toán thuế TNCN theo quy định như sau:

 • Người lao động làm việc tại Việt Nam là sự có mặt của cá nhân đó tại lãnh thổ Việt Nam dưới 183 ngày trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục được tính kể từ ngày đầu tiên người đó có mặt tại Việt Nam (căn cứ vào ngày nhập cảnh được đóng dấu trên Hộ chiếu).
 • Người lao động nước ngoài không có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, không đăng ký chỗ ở thường trú theo quy định của pháp luật hoặc không có hợp đồng thuê nhà dài hạn tại Việt Nam.

Hướng dẫn cách tính thuế cho người nước ngoài không cư trú

 • Trường hợp cá nhân là người nước ngoài không cư trú ủy quyền quyết toán thuế: Cá nhân đó có thu nhập tại tổ chức với hợp đồng từ 3 tháng thì vào thời điểm quyết toán thuế TNCN sẽ có thể ủy quyền thực hiện quyết toán thuế. Đơn vị nhận ủy quyền quyết toán sẽ chỉ thực hiện quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập mà cá nhân được tổ chức chi trả.
 • Trường hợp cá nhân là người nước ngoài không cư trú trực tiếp quyết toán thuế: Cá nhân đó có thu nhập từ tiền lương, kinh doanh hoặc từ nhiều người chịu thuế mà có số thuế phải nộp thừa hoặc nộp thêm hoặc bù trừ vào những kỳ khai tiếp theo thì tự quyết toán thuế TNCN.
 • Cho dù Hợp đồng lao động của người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam có thời hạn ký kết dưới 3 tháng hay từ 3 tháng trở lên thì đều tính thuế theo biểu Toàn phần x Thuế suất 20%:

Quyết toán thuế TNCN cho cá nhân là người nước ngoài một số trường hợp đặc biệt

Ngoài ra, đối với trường hợp đặc biệt là người nước ngoài hiện diện tại lãnh thổ Việt Nam dưới 183 ngày tính trong năm dương lịch đầu tiên nhưng lại từ 183 ngày tính trong 12 tháng liên tục thì thực hiện quyết toán thuế TNCN theo các quy định riêng.

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài của Đại lý thuế Việt An

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài là một lĩnh vực đặc biệt mà Đại lý thuế Việt An có thể cung cấp cho khách hàng là người nước ngoài.

 • Tư vấn quy định thuế cho người nước ngoài: Đại lý thuế Việt An có kiến thức và kinh nghiệm về quy định thuế liên quan đến người nước ngoài. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp người nộp thuế hiểu rõ về các quy định thuế đặc thù và yêu cầu pháp lý áp dụng cho người nước ngoài khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Xác định nguồn thu nhập và khấu trừ thuế: Đại lý thuế Việt An sẽ hỗ trợ người nộp thuế xác định nguồn thu nhập từ các nguồn khác nhau như lương, tiền lãi, cổ tức, hoa hồng, hoạt động kinh doanh và đầu tư. Họ sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các khoản giảm trừ thuế có thể áp dụng và giúp người nộp thuế tối ưu hóa lượng thuế phải nộp.
 • Tư vấn và hỗ trợ pháp lý liên quan: Đại lý thuế Việt An sẽ cung cấp cho bạn sự tư vấn và hỗ trợ pháp lý liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp các câu hỏi và giúp người nộp thuế hiểu rõ quy trình và yêu cầu pháp lý và thuế liên quan.
 • Đại diện trước cơ quan thuế: Đại lý thuế Việt An có thể đại diện người nộp thuế theo ủy quyền trước cơ quan thuế trong quá trình quyết toán thuế. Chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề và thủ tục liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân của khách hàng.

Đại lý thuế Việt An có đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm và am hiểu về quy định thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài cũng như năm rõ các quy định pháp lý khi người nước ngoài phát sinh thu nhập tại Việt Nam. Thông qua dịch vụ quyết toán thuế của Việt An, người nộp thuế đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định thuế, giảm thiểu rủi ro pháp lý và tận hưởng lợi ích tối đa trong quá trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ Đại lý thuế Việt An để được tư vấn, hỗ trợ dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhanh chóng, kịp thời, chính xác!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO