Điều kiện cấp giấy phép tư vấn du học

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, trước khi thực hiện kinh doanh dịch vụ này, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và tiến hành xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều khách hàng vẫn chưa nắm được nội dung của các điều kiện này. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, Công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết điều kiện cấp giấy phép tư vấn du học sau đây.

Tư vấn du học

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục sửa đổi bổ sung bởi nghị định 135/2018/NĐ-CP.
 • Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Kinh doanh tư vấn dịch vụ du học là gì?

Căn cứ Điều 106 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm các hoạt động như sau:

 • Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;
 • Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;
 • Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
 • Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Giấy phép tư vấn du học

Kinh doanh tư vấn dịch vụ du học là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực này, doanh nghiệp cần có Giấy phép tư vấn du học hay thuật ngữ pháp lý chính xác theo Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Giấy phép do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp cho các đơn vị đáp ứng các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định pháp luật.  Việc có giấy phép tư vấn du học là điều cần thiết để đảm bảo sự uy tín của đơn vị khi tham gia vào hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và là cơ sở để khách hàng nhận biết được đơn vị có chức năng tư vấn du học để ký kết hợp đồng đi du học.

Điều kiện cấp giấy phép tư vấn du học

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó để được hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tư vấn du học doanh nghiệp phải có giấy phép tư vấn du học. Điều này nhằm đảm bảo chất lượng của các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và thuận lợi trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước.

Theo đó, tổ chức kinh doanh tư vấn du học phải thuộc một trong các trường hợp:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 • Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
 • Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Đồng thời để được cấp giấy phép kinh doanh, các tổ chức này còn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Căn cứ Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, điều kiện cấp giấy phép tư vấn du học được quy định cụ thể như sau:

Trình độ học vấn của đội ngũ nhân viên tư vấn trực tiếp

Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên.

Năng lực sử dụng ngoại ngữ của đội ngũ nhân viên tư vấn trực tiếp

Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương. Theo đó, Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT quy định khung năng lực ngoại ngữ bậc 4,5,6 được mô tả một cách tổng quát như sau:

 • Bậc 4 (trung cấp): Có thể hiểu ý chính của một văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, kể cả những trao đổi kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy, tự nhiên với người bản ngữ. Có thể viết được các văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, nêu ra được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau.
 • Bậc 5 (cao cấp): Có thể hiểu và nhận biết được hàm ý của các văn bản dài với phạm vi rộng. Có thể diễn đạt trôi chảy, tức thì, không gặp khó khăn trong việc tìm từ ngữ diễn đạt. Có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả phục vụ các mục đích xã hội, học thuật và chuyên môn. Có thể viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ đề phức tạp, thể hiện được khả năng tổ chức văn bản, sử dụng tốt từ ngữ nối câu và các công cụ liên kết.
 • Bậc 6 (cao cấp): Có thể hiểu một cách dễ dàng hầu hết văn nói và viết. Có thể tóm tắt các nguồn thông tin nói hoặc viết, sắp xếp lại thông tin và trình bày lại một cách logic. Có thể diễn đạt tức thì, rất trôi chảy và chính xác, phân biệt được các ý nghĩa tinh tế khác nhau trong các tình huống phức tạp.

Việc xác định bậc năng lực được thực hiện thông qua các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để quy đổi tương đương hoặc các kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giao dục và Đào tạo tổ chức.

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là việc tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn du học.
 • Đây là điều kiện cần và đủ để được cấp giấy phép tư vấn du học nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về pháp luật giao dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Thẩm quyền cấp giấy phép tư vấn du học

Theo Điều 108.1 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Một số câu hỏi liên quan đến điều kiện cấp giấy phép tư vấn du học

Thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học được thực hiện như thế nào?

Căn cứ Khoản 3 Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học bao gồm các bước như sau:

 • Bước 1 (Nộp hồ sơ): Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
 • Bước 2 (Xử lý hồ sơ và cấp giấy phép): Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Trong quá trình hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có thể sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hay không?

Căn cứ Khoản 4 Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, trong quá trình hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Như vậy nếu có những thay đổi về thông tin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, tổ chức kinh doanh có thể tiến hành sửa đổi bổ sung theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ xin cấp giấy phép tư vấn du học của Luật Việt An

 • Tư vấn cho khách hàng về điều kiện cấp giấy phép tư vấn du học;
 • Tư vấn, trao đổi với khách hàng về hồ sơ và trình tự thủ tục tiến hành cấp giấy phép tư vấn du học.
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép tư vấn du học, thành lập công ty tư vấn du học.
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục xin cấp phép, thành lập công ty.
 • Tư vấn thường xuyên cho khách hàng khi đi vào hoạt động.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về điều kiện cấp giấy phép tư vấn du học, xin vui lòng liên hệ Công ty Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO